Main Menu
User Menu
Reklama

Ministerstva 1945-1990

Ministerstva 1945-1990
URL : https://www.valka.cz/Ministerstva-1945-1990-t81055#296851Verze : 0
MOD
1/1945


Ústavní dekret presidenta republiky č. 1 ze dne 2. dubna 1945, o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné- předseda vlády a pět jeho náměstků tvoří předsednictvo vlády- v čele státní správy jsou tato ministerstva
--- ministerstvo zahraničních věcí
--- ministerstvo národní obrany
--- ministerstvo zahraničního obchodu
--- ministerstvo vnitra
--- ministerstvo financí
--- ministerstvo školství a osvěty
--- ministerstvo spravedlnosti
--- ministerstvo informací
--- ministerstvo průmyslu
--- ministerstvo zemědělství
--- ministerstvo vnitřního obchodu
--- ministerstvo dopravy
--- ministerstvo pošt
--- ministerstvo ochrany práce a sociální péče
--- ministerstvo zdravotnictví
--- ministerstvo výživy- v ministerstvech zahraničních věcí, národní obrany a zahraničního obchodu jsou státní tajemníci; ti jsou členy vlády; je-li ministr Čech, státní tajemník bude Slovák a naopak- dekret nabývá účinnosti dnem podpisu
URL : https://www.valka.cz/Ministerstva-1945-1990-t81055#296852Verze : 0
MOD
153/1946


Ústavní zákon č. 153 ze dne 10. července 1946, jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. dubna 1945, č. 1 Sb., o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné


- vznik ministerstva techniky
- přejmenování ministerstva ochrany práce a sociální péče na ministerstvo sociální péče
- vznik ministerstva pro sjednocení zákonů


- přidána možnost, aby místo státního tajemníka mohlo zůstat neobsazeno
- tento ústavní zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení (částka 64/1946 byla vydána dne 17. července 1946)
URL : https://www.valka.cz/Ministerstva-1945-1990-t81055#298270Verze : 0
MOD
233/1948


Zákon č. 233 ze dne 7. října 1948, o názvu ministerstva informací a ministerstva školství a osvěty, jakož i příslušných pověřenectev- přejmenování ministerstva informací na ministerstvo informací a osvěty


- přejmenování ministerstva školství a osvěty na ministerstvo školství, věd a umění
- tento zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení (částka 86/1948 byla vydána dne 22. října 1948)
URL : https://www.valka.cz/Ministerstva-1945-1990-t81055#298285Verze : 0
MOD
137/1949


Zákon č. 137 ze dne 11. května 1949, o názvu ministerstva sociální péče a pověřenectva sociální péče


- přejmenování ministerstva sociální péče na ministerstvo práce a sociální péče
- tento zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení (částka 43/1949 byla vydána dne 10. června 1949)
URL : https://www.valka.cz/Ministerstva-1945-1990-t81055#298291Verze : 0
MOD
159/1950


Vládní nařízení č. 159 ze dne 19. prosince 1950, kterým se mění počet a působnost ministerstev- přejmenování ministerstva průmyslu na ministerstvo těžkého průmyslu
- zřízení ministerstva lehkého průmyslu


- přejmenování ministerstva výživy na ministerstvo potravinářského průmyslu


- přejmenování ministerstva techniky na ministerstvo stavebního průmyslu


- zrušení ministerstva pro sjednocení zákonů
- toto nařízení nabylo účinnosti dnem vyhlášení (částka 66/1953 byla vydána dne 20. prosince 1950)
URL : https://www.valka.cz/Ministerstva-1945-1990-t81055#298274Verze : 0
MOD
73/1951


Vládní nařízení č. 73 ze dne 7. září 1951, kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly


- zřízení ministerstva státní kontroly
- toto nařízení nabylo účinnosti dnem vyhlášení (částka 38/1951 byla vydána dne 8. září 1951)
URL : https://www.valka.cz/Ministerstva-1945-1990-t81055#296855Verze : 0
MOD
74/1951


Vládní nařízení č. 74 ze dne 7. září 1951, kterým se zřizují nová ministerstva
- z ministerstva těžkého průmyslu byla zřízena tato ministerstva:
--- ministerstvo paliv a energetiky
--- ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů
--- ministerstvo chemického průmyslu
--- ministerstvo těžkého strojírenství
--- ministerstvo všeobecného strojírenství- bylo zřízeno ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu


- přejmenování ministerstva práce a sociální péče na ministerstvo pracovních sil
- toto nařízení nabylo účinnosti dnem vyhlášení (částka 38/1951 byla vydána dne 8. září 1951)
URL : https://www.valka.cz/Ministerstva-1945-1990-t81055#298284Verze : 0
MOD
6/1953


Vládní nařízení č. 6 ze dne 31. ledna 1953, kterým se zrušují a zřizují některé orgány státní správy a upravuje jejich působnost


- z ministerstva paliv a energetiky se zřizují
   ministerstvo paliv a
   ministerstvo energetiky


- zřizuje se ministerstvo státních statků


- zřizuje se ministerstvo stavebních hmot


- zrušuje se ministerstvo informací a osvěty


- z ministerstva školství, věd a umění se zřizují
   ministerstvo školství a
   ministerstvo vysokých škol
- při vládě se zřizuje Státní výbor pro věci umění


- zřizuje se Výbor pro kulturní styky se zahraničím


- při úřadu předsednictva vlády se zřizují
   hlavní správa polygrafického a gramofonového průmyslu, vydavatelství a obchodu s knihami a
   hlavní správa kinematografie
- nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení (částka 4/1953 Sbírky zákonů byla vydána dne 31. ledna 1953)
URL : https://www.valka.cz/Ministerstva-1945-1990-t81055#296854Verze : 0
MOD
77/1953


Vládní nařízení č. 77 ze dne 11. září 1953, o nové organisaci ministerstev a ústředních orgánů státní správy


- ministerstvo vnitra a ministerstvo národní bezpečnosti se slučují v ministerstvo vnitra


- zřizuje se ministerstvo místního hospodářství


- ministerstvo paliv a ministerstvo energetiky se slučují v ministerstvo paliv a energetiky


- ministerstvo těžkého strojírenství a ministerstvo všeobecného strojírenství se slučují v ministerstvo strojírenství


- ministerstvo stavebního průmyslu a ministerstvo stavebních hmot se slučují v ministerstvo stavebnictví


- ministerstvo zemědělství a ministerstvo státních statků se slučují v ministerstvo zemědělství


- ministerstvo železnic a ministerstvo dopravy se slučují v ministerstvo dopravy


- ministerstvo vysokých škol a ministerstvo školství a osvěty se slučují v ministerstvo


- zrušují se Státní výbor pro věci umění, Výbor pro kulturní styky se zahraničím a Československá rozhlasový výbor


- zrušují se hlavní správa polygrafického a gramofonového průmyslu, vydavatelství a obchodu s knihami a hlavní správa kinematografie hlavní správa


- zřizuje se ministerstvo kulutury


- Státní arbitráž při vládě republiky Československé se přeměnuje na státní arbitráž republiky Československé a přičleňuje se k ministerstvu spravedlnosti


- státní arbitráž při sboru pověřenců se přeměnuje na státní arbitráž pro Slovensko


- na ministerstvo lesů a dřevařskéh průmyslu přechází působnost ve věcech vodohospodářských (dosud zejména v půsonosti ministerstva stavebního průmyslu)
- toto nařízení nabylo účinnosti dnem vyhlášení (částka 45/1953 byla vydána dne 14. září 1953)
URL : https://www.valka.cz/Ministerstva-1945-1990-t81055#296860Verze : 0
MOD
33/1952


Vládní nařízení č. 33 ze dne 29. července 1952, o zřízení ministerstva železnic a reorganisaci železnic- zřízení ministerstva železnic


- toto nařízení nabylo účinnosti dne 1. srpna 1952
URL : https://www.valka.cz/Ministerstva-1945-1990-t81055#298600Verze : 0
MOD
13/1952


Vládní nařízení č. 13 ze dne 8. dubna 1952, o správě spojů


- ministerstvo pošt přejmenováno na ministerstvo spojů
- toto nařízení nabylo účinnosti dne 1. května 1952
URL : https://www.valka.cz/Ministerstva-1945-1990-t81055#298601Verze : 0
MOD
18/1952


Vládní nařízení č. 18 ze dne 27. května 1952, kterým se zřizuje ministerstvo výkupu- zřízení ministerstva výkupu
- toto nařízení nabylo účinnosti dnem vyhlášení (částka 11/1952 byla vydána dne 28. května 1952)
URL : https://www.valka.cz/Ministerstva-1945-1990-t81055#298603Verze : 0
MOD