Main Menu
User Menu

1. pomocné velitelské stanoviště [1953-1955]

1st Auxiliary Command Post

     
Název:
Name:
1. pomocné velitelské stanoviště
Originální název:
Original Name:
1. pomocné velitelské stanoviště
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1953
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.03.1955
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1953-01.03.1955 Ústřední velitelské stanoviště
Dislokace:
Deployed:
01.01.1953-01.03.1955 Olomouc, ? /
Velitel:
Commander:
01.01.1953-01.03.1955
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1953-01.11.1954 Oblastní letecké dispečerské stanoviště Morava
01.01.1953-01.03.1955 Radiolokační hláska Dubany
01.11.1954-01.03.1955 Oblastní dispečerská služba Morava
01.11.1954-01.03.1955 Oblastní dispečerská služba Čechy

Ručně vyplněné položky:
01.01.1953-01.03.1955
Poznámka:
Note:
01.01.1953-01.03.1955 VÚ 2525 Olomouc
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (1. pomocné velitelské stanoviště)
URL : https://www.valka.cz/1-pomocne-velitelske-stanoviste-1953-1955-t81048#454371Verze : 0
MOD
1. pomocné velitelské stanoviště
Krycí číslo: VÚ 2525

Zřízení: 01.01.1953 (Nařízením MNO čj. 0055964-VL/OM)
Dislokace: Olomouc-Hejčín
Nadřízený stupeň: Velitelství letectva MNO
Podřízené součásti a jednotky:
- Oblastní letecké dispečerské stanoviště Morava (01.01.1953-31.10.1954)
- Oblastní dispečerská služba Morava (01.11.1954-28.02.1955)
- Radiolokační pracoviště (Dubany)
- Povětrnostní oddělení
- Spojovací uzel
- Telefonní a dálnopisná ústředna
-
Zrušení: 01.03.1955 (MNO-VL čj. 0085683-VL/OM "Reorganizace PVOS")

Zdroj: Vojenský historický archiv Praha (kopie nařízení)
URL : https://www.valka.cz/1-pomocne-velitelske-stanoviste-1953-1955-t81048#296842Verze : 2