Main Menu
User Menu

Všeobecné čestné vyznamenání

General Honor Decoration

Allgemeines Ehrenzeichen

     
Název:
Name:
Všeobecné čestné vyznamenání
Název v originále:
Original Name:
Allgemeines Ehrenzeichen
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.09.1843
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vseobecne-cestne-vyznamenani-t81008#626858Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Všeobecné čestné vyznamenání
Název v originále:
Original Name:
Allgemeines Ehrenzeichen
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.09.1843
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vseobecne-cestne-vyznamenani-t81008#626859Verze : 0
MOD
Velkovévodství Hesensko-Darmstadtské, jenž bylo jedním ze států tvořící německé císařství, se rozkládalo v centrální části Německa a skládalo se ze dvou částí oddělených úzkým pruhem pruského území.
Počet obyvatel v předvečer první světové války činil 1 333 000, čímž se velkovévodství řadilo na šesté místo mezi státy německého císařství.
Poslední Hesenský velkovévoda Ernst Ludwig, vnuk královny Viktorie a bratr ruské carovny Alexandry, vládl od roku 1892 až do konce první světové války. Byl stejně jako ostatní němečtí panovníci donucen abdikovat.
Hesensko: Všeobecné čestné vyznamenání "Za statečnost"
(Allgemeines Ehrenzeichen, “Für Tapferkeit″)
Všeobecné čestné vyznamenání, založené v roce 1843, bylo základním vyznamenáním Hesenského velkovévodství pro různé situace. Avers, zobrazující portrét velkovévody, zůstával shodný, nápis na reversní straně se měnil v závislosti na důvodu udělení. Během první světové války byly zavedeny následující varianty tohoto vyznamenání:
Für Tapferkeit Za statečnost
Für Kriegsverdienste Za válečné zásluhy
Für Verdienste Za zásluhy
Für Treue Dienste Za věrnou službu
Für Langjährige Treue Dienste Za dlouholetou věrnou službu
Für Fünfzigjährige Treue Dienste Za 50ti letou věrnou službu
Für Rettung von Menschenleben Za záchranu lidského života
Für Wiederholte Rettung von Menschenleben Za opakovanou záchranu lidského života
Für Treue Arbeit Za věrnost v práci

Vyznamenání byla udílena bez ohledu na hodnost, a varianty „Za statečnost“ a „Za válečné zásluhy“ lze považovat za ekvivalenty k pruskému Železnému kříži II. třídy.
Vzhledem k tomu, že archiv v Darmstadtu byl zničen během druhé světové války, není k dispozici přesný počet udělených vyznamenání. Odhaduje se, že medailí „Za statečnost“ bylo v letech 1914 -1918 uděleno cca 150 000 kusů.
Tvar:
Kruhová medaile o průměru 38 mm. Medaile byla ražena ze stříbra, od poloviny roku 1917 z postříbřené lehké slitiny.
Avers:
Líc medaile nese portrét velkovévody Ernsta Ludwiga zobrazený z levé strany. Při okraji medaile rámované zvýšenou dvojitou lištou opis ERNST LUDWIG GROSSHERZOG VON HESSEN (Ernst Ludwig velkovévoda Hesenský).

Revers:

Na rubu medaile uprostřed věnce, z jedné poloviny dubového a z druhé vavřínového opis FÜR TAPFERKEIT (Za statečnost). Okraj medaile rámovaný zvýšenou dvojitou lištou.
Stuha:
Průvlečná, světle modré barvy s dvěma 5 mm širokými červenými pruhy umístěnými 2 mm od okrajů stuhy.
Závěs:
Kolmé ouško se závěsným kroužkem.
Zdroje:
www.mff-datenbank.de
home.att.net

Všeobecné čestné vyznamenání - Avers vyznamenání (náhradní kov)

Avers vyznamenání (náhradní kov)
Všeobecné čestné vyznamenání - Revers vyznamenání (náhradní kov)

Revers vyznamenání (náhradní kov)
Všeobecné čestné vyznamenání - Vyzanmenání na velké řádové sponě včetně udílecího dekretu a sáčku

Vyzanmenání na velké řádové sponě včetně udílecího dekretu a sáčku
Všeobecné čestné vyznamenání - Udílecí etue

Udílecí etue
Všeobecné čestné vyznamenání - Udílecí etue

Udílecí etue
URL : https://www.valka.cz/Vseobecne-cestne-vyznamenani-t81008#296698Verze : 1
Název
Name
Všeobecné čestné vyznamenání
General Honor Decoration
Allgemeines Ehrenzeichen
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
07.06.1913 Dönitz, Karl
05.04.1915 Clößner, Erich Heinrich Philipp Karl Albert Reinhard
16.10.1915 Dietl, Eduard
03.11.1915 Scheuerpflug, Paul
01.10.1918 von Hippel, Walter
DD.MM.RRRR Althaus, Ernst von
DD.MM.RRRR Beckhardt, Fritz
DD.MM.RRRR Hampe, Erich
DD.MM.RRRR Keller, Alfred
DD.MM.RRRR Landgraf, Franz
DD.MM.RRRR Mohn, Alfred Gustav
DD.MM.RRRR Rogge, Bernhard
DD.MM.RRRR Severin, Johannes
DD.MM.RRRR Windisch, Alois
DD.MM.RRRR von Beneckendorff und von Hindenburg, Paul Ludwig Hans Anton
DD.MM.RRRR von Oppeln-Bronikowski, Hermann Leopold August
DD.MM.RRRR von Richthofen, Manfred Albrecht
Celkem : 17
URL : https://www.valka.cz/Vseobecne-cestne-vyznamenani-t81008#626860Verze : 0
MOD