Main Menu
User Menu

CZK - RM-31 Supertáňa (radiostanice)

RM-31 Supertanya (radio station)

Rádiostanice RM31
V povojnovom období sa v československej armáde používalo niekoľko druhov krátkovlnných (KV) rádiostaníc. Okrem nemeckých, ktoré zostali na našom území po Wehrmachte,tu boli zastúpené aj britské (WS19) a sovietske (RBM1 a RBM-5). Ich spoločnou nevýhodou bolo, že boli zastúpené iba v pomerne malých, pre armádne potreby nedostatočných počtoch. Preto bol zahájený vývoj novej, modernej rádiostanice pre potreby armády. Základnou požiadavkou bol dosah minimálne 30 km vo dne aj v noci, možnosť prevádzky telegrafiou aj telefóniou a jednoduchá obsluha.


Konštruktérsky tým si vybral za vzor britskú rádiostanicu WS 19, z nemeckej konštrukčnej školy prebral liate chassis a vlastným prínosom do riešenia bolo použitie frekvenčnej ústredne zmiešavacieho typu riadenú kryštálmi, čo výrazne zjednodušilo obsluhu. Vývoj WS19 začal v roku 1941. Rádiostanica bola riešená ako prijímač - vysielač v transceiverovom zapojení, čo znamená, že niektoré časti sa používajú aj pre prijímač aj pre vysielač. Z tohto dôvodu je možné rádiostanicu prevádzkovať iba v simplexnom režime, teda rádiostanica signály prijíma alebo vysiela. Stupnica WS19 bola pomerne hrubá, čo komplikovalo naladenie na pracovnú frekvenciu. Použitie frekvenčnej ústredne riadenej kryštálmi v RM31 s krokom ladenia 5 kHz, zjednodušilo a spresnilo naladenie. Na naladenie rádiostanice na niektorý z 800 kanálov, stačilo prepnúť 4 prepínače a zvoliť príslušný druh prevádzky (telegrafia alebo telefónia). Ako súčiastky boli použité najmodernejšie elektrónky, americké sedemkolíkové s batériovým napájaním. Jedinou výnimkou bola koncová elektrónka vysielača, RL15A, ktorá bola československej konštrukcie. Pôvodné americké elektrónky boli nahradené československými kópiami. Tieto však trpeli nedokonalo zvládnutou technológiou a preto boli pomerne poruchové. Najčastejšou poruchou bola mikrofoničnosť, ktorá sa prejavovala ako ostrý zvonivý zvuk pri poklepe na elektrónku alebo aj celú rádiostanicu. Obvodové riešenie bolo na svoju dobu veľmi moderné. Pre voľbu jednej z 800 pracovných frekvencií (kanálov) stačilo 30 kryštálov. Ďalší kryštál bol určený na presné doladenie prijímača a vysielača a posledný bol zabudovaný v medzifrekvenčnom zosilňovači prijímača, kde umožňoval zmenu šírky prijímaného pásma. Zmena šírky pásma umožňovala potlačenie rušenia hlavne pri telegrafnej prevádzke a boli ňou vybavované v tej dobe prakticky iba samostatné prijímače a prijímače veľkých rádiostaníc. Počas výroby sa vyskytli aj určité zmeny, najmarkantnejšou bola náhrada meracieho prístroja na vyladenie antény v anténnom dieli žiarovkou.


Verzia RM31P bola najrozšírenejšou verziou, obsluhu tvorili 3 muži. Bola rozdelená do 3 bremien. Slúžila na spojenie motostreleckých plukov s divíziou a ako osobná rádiostanica vševojskových veliteľov vyšších jednotiek. Vlastná rádiostanica, ručné dynamo pre vysielač so stojanom a akumulátor 2,4 V/10 Ah pre napájanie prijímača, vibračný menič, anténny diel a príslušenstvo (antény, náhradné diely). Prevádzka rádiostanice s prútovou anténou bola možná aj za pohybu, ale všetci členovia obsluhy boli prepojení vzájomne napájacími káblami. Tieto bolo možné rozpojiť jednoduchým trhnutím bez poškodenia, čo sa stávalo veľmi často pri presunoch najmä v noci.Technické údaje základnej rádiostanice:
Rozsah pracovných frekvencií 2,000 až 5,995 MHz
Výkon vysielača 6 W pri A1 a 1,5 pri A2, A3
Citlivosť prijímača 3 µV pre A2, A3 a 1 µV pre A1
Druhy prevádzky A1 - nemodulovaná telegrafia
A2 - modulovaná telegrafia (1 kHz)
A3 - amplitúdovo modulovaná telefónia
Hmotnosť jednotlivých bremien bremeno I. 18 kg 350 x 230 x 300 mm
bremeno II. 22 kg 365 x 440 x 170 mm
bremeno III. 21,5 kg 230 x 540 x 260 mm
Príslušenstvo tvorili: mikrotelefón, mikrofón, slúchadlá, telegrafný kľúč s popruhom pre upevnenie na nohu, merací prístroj pre kontrolu elektróniek v rádiostanici, náhradné elektrónky, vložka do mikrofónu, prútová anténa 1,8 m, tyčová anténa 4,8 m a drôtový dipól 2 x 2 + 7 m, verzia RM31A aj 2 x 8 + 4 + 7 m.

RM31 s anténnym dielom a meracím prístrojom pre kontrolu elektróniek


Rádiostanica sa vyrábala vo verziách:
RM31P - pechotná
RM31A - automobilná
RM31S - pre samohybné delá
RM31T- pre veliteľské tanky, bola doplnená o rádiostanicu RM31-50 pracujúcu v pásme VKVDosahy rádiostanice:


fónia
deň - 15 až 25 km
noc - 4 až 7 km


telegrafia
deň - 50 až 60 km
noc - 20 až 30 km

Ostatné verzie sa skladali z vlastnej rádiostanice, rotačného meniča, anténneho dielu, dvoch akumulátorov 5NKN45 a príslušenstva. Montovali sa podľa druhu mobilného prostriedku do ktorého boli určené. Anténny diel a vlastná rádiostanica boli rovnaké pre všetky verzie.Rádiostanica bola používaná od začiatku 50tych rokov až do konca 60tych rokov. Jedno z najväčších nasadení rádiostaníc v "bojovom" použití bolo počas povodne na Dunaji v roku 1954 keď vojaci zabezpečovali povodňové hlásenia priamo z toku Dunaja. Rádiostanice boli umiestnené na 6 miestnych nafukovacích člnoch typu "Dinghy" zakotvených pri brehu a obsluha bola pod stanom postaveným na tomto člne. Od polovice 60tych rokov sa pechotné a neskôr aj automobilné a tankové verzie začali dostávať cez Zväzarm do rúk rádioamatérov, kde sa používali až do začiatku 80tych rokov a sporadicky, hlavne milovníkmi nostalgie sú používané stále. Pritom rádioamatéri s týmito rádiostanicami bežne komunikovali po celej Európe.
Literatúra:
Historie spojovacího vojska, VHU Praha 2007
Příručka pro poddůstojníky spojovacího vojska, Praha 1962
Stručné údaje o pojítkách používaných v ČSLA, Praha 1965

CZK - RM-31 Supertáňa (radiostanice) - Rádiostanica WS19 Mk2

Rádiostanica WS19 Mk2
CZK - RM-31 Supertáňa (radiostanice) - Hlavný blok RM31

Hlavný blok RM31
CZK - RM-31 Supertáňa (radiostanice) - Anténny diel a aku prijímača

Anténny diel a aku prijímača
CZK - RM-31 Supertáňa (radiostanice) - Prevádzková zostava RM31

Prevádzková zostava RM31
CZK - RM-31 Supertáňa (radiostanice) - Ručné dynamo k RM31 (Býk)

Ručné dynamo k RM31 (Býk)
URL : https://www.valka.cz/CZK-RM-31-Supertana-radiostanice-t80974#296582Verze : 1
MOD
Pre doplnenie obrázok zástavby RM31 do vozu Škoda 973 ktorý podľa filmu "Kdyby tisíc klarinetú" dostala meno Babeta a na ďalšom obrázku stojan pre RM31 na zabudovanie do GAZu 69
URL : https://www.valka.cz/CZK-RM-31-Supertana-radiostanice-t80974#299579Verze : 0
MOD
Na obrázku je koláž s vloženým prijímačom R3 vedľa anténneho dielu. Dlho som nemohol zistiť načo je ten voľný priestor určený. Bol pre R3 ako záložný prijímač. Za anténnym dielom boli dve sady akumulátorov 5NKN10 pre R3.


Zdroj: vlastná zbierka
URL : https://www.valka.cz/CZK-RM-31-Supertana-radiostanice-t80974#317276Verze : 0
MOD
Kódové označenie RM-31 v ČSLA bolo SUPERTÁŇA
URL : https://www.valka.cz/CZK-RM-31-Supertana-radiostanice-t80974#360902Verze : 1
MOD
Diskuse
Není simplex trvalé vysílání nebo příjem bez možnosti přepnutí? Nehodí se pro komunikační spojení spíš poloduplex?
URL : https://www.valka.cz/CZK-RM-31-Supertana-radiostanice-t80974#317357Verze : 0
Nie simplex je, alebo počúvam, alebo vysielam. Poloduplex je prevádzka rovnaká ako simplex, ale s tým rozdielom, že prijímam na inej frekvencii ako vysielam. Plný duplex je súčasný príjem aj vysielanie, každé na inej frekvencii. V malých sieťach je simplex najbežnejší druh prevádzky. Poloduplex vyžaduje podstatne väčšiu disciplínu a hodí sa hlavne na rádiový smer, teda spojenie dvoch staníc. Aby sa stanice navzájom nerušili.
URL : https://www.valka.cz/CZK-RM-31-Supertana-radiostanice-t80974#317360Verze : 0
MOD
Dovolím si oponovat. Poloduplex je střídavý provoz na jedné frekvenci, duplex je současný provoz na dvou frekvencích. Disciplínu na poloduplexních sítích udržuje řídící stanice.
Je tedy pravda, že jsem u rádia sloužil v letech 1971-73; od té doby se věci možná změnily.
URL : https://www.valka.cz/CZK-RM-31-Supertana-radiostanice-t80974#317379Verze : 0
Dostali sme sa tu trošku do rozporov v definíciách Ako poloduplexné, prípadne s mechanickým duplexom sú označované spravidla armádne rádiostanice typu R-105. Je to rozpor oproti všeobecne zaužívaným definíciám, kde sipl = jednoduchý, ale aj jeden od jednej frekvencie na ktorej beží prevádzka. Duplex je od slova duple = dva, teda dve pracovné frekvencie. Ako dôkaz prikladám kópiu z knihy
"Pozemní pohyblivé radiokomunikační služby" od autorov ing. E. Linhart, ing. J. Klima, CSc, ing. A Kotora, ing. V. Mašek, ing. K. Olbrich vydanej NADAS 1982. Rovnaké definície používajú aj autori "Sredstva svjazi passažirskich samoletov", doc. inž. dr. L. Gvozddjak "Základy elektrotechniky prenosu a spracovania zpráv. (1962) "Rádiokomunikační řád" Ženeva 1971 a s trochou neskromnosti aj ja osobne v svojej rigoróznej práci "Bezdrôtová komunikácia". Tým sa nechcem dotknúť ostatných autorov ktorí používajú iné delenie. Jedine na margo semestrálnej práce, tam je ako simlex uvedené vlastne rozhlasové vysielanie, ktoré je bežne označované ako "Jednosmerné" a je pritom jednou z foriem simplexu.
URL : https://www.valka.cz/CZK-RM-31-Supertana-radiostanice-t80974#317396Verze : 0
MOD
Dobry den,


rad bych pozadal o pomoc, zda nekdo prosim nevite, kde by bylo mozne sehnat nebo stahnout vojenske prirucky Spoj-21-3 1961 a jim podobne. Pripadne shanim kompletni manual k radiostanici RM-31A (obsluha, popis, opravy) a dale na prijimace R3, R4 a predevsim pak RS-41 Trinec.


Diky za typy na indianszavinacxsmailteckacom


Diky Petr
URL : https://www.valka.cz/CZK-RM-31-Supertana-radiostanice-t80974#352824Verze : 0
Petr, ozvi sa mi na mail miro.hornik(zavináč)gmail.com a pošlem Ti to čo mám.73 Miro om3cu
URL : https://www.valka.cz/CZK-RM-31-Supertana-radiostanice-t80974#352838Verze : 0
MOD
Ahoj,


diky za nabidku. Poslal jsem Ti email na uvedenou adresu.


S pozdravem,


Petr O.
URL : https://www.valka.cz/CZK-RM-31-Supertana-radiostanice-t80974#353709Verze : 0
Na prehlidce v Praze dali rozkaz k nahozeni tanku a potom k odjezdu....nastartovala polovicka tanku...porucha radiostanic RM-31.
URL : https://www.valka.cz/CZK-RM-31-Supertana-radiostanice-t80974#567885Verze : 0