Main Menu
User Menu

Markrabství Moravské v umělecko-historických vztazích

Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher beziehung

Diskuse
Prokop, A. 1904 : Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher beziehung. Band I-IV. Wien 1904.


Autor ve dvou knihách rozdělených na 4 části popisuje historické a umělecké aspekty památek nacházející se na území Moravského markrabství. I když jsou zde i vyobrazení např. francouzského Louvru či jiných vybraných památek. Mimoto jsou popsány např. i některé fortifikační či jiné stavební prvky. Kniha obsahuje dost vyobrazení - architektonické plány, fotografie, ale i kresby včetně průřezy některými hrady. Kniha je v němčině (naštěstí, ale ne ve švabachu - normální latinka), vzhledem ke svému stáří hůře dostupná (ale v některých knihovnách - studovnách by měla být k dispozici). Minimálně vyobrazení mají značnou vypovídající hodnotu.
URL : https://www.valka.cz/Markrabstvi-Moravske-v-umelecko-historickych-vztazich-t80871#296209Verze : 0

Citace - Standa :

vzhledem ke svému stáří hůře dostupná (ale v některých knihovnách - studovnách by měla být k dispozici).

Bohužel jsem po ní zatím pátral marně, nemá ji například ani pražský Arch. ústav... Přínosná by měla být především u míst, která nejsou obsažena v Uměleckých památkách Moravy, která zatím bohužel končí u písmene N.
URL : https://www.valka.cz/Markrabstvi-Moravske-v-umelecko-historickych-vztazich-t80871#296402Verze : 0

Citace - Zany :

Citace - Standa :

vzhledem ke svému stáří hůře dostupná (ale v některých knihovnách - studovnách by měla být k dispozici).

Bohužel jsem po ní zatím pátral marně, nemá ji například ani pražský Arch. ústav... Přínosná by měla být především u míst, která nejsou obsažena v Uměleckých památkách Moravy, která zatím bohužel končí u písmene N.
Obě dvě knížky jsou k dispozici ve Slezském zemské archivu v Opavě.
URL : https://www.valka.cz/Markrabstvi-Moravske-v-umelecko-historickych-vztazich-t80871#296929Verze : 0