Main Menu
User Menu
Reklama

CA - Iwate (1900)

磐手 / いわて

Název / Name : Iwate
Typ / Type : pancéřový křižník
Třída / Class : Izumo
Kódové označení / Pennant number : -
Založení kýlu / Laid down : listopad 1898
Spuštění na vodu / Launched : 29.03.1900
Uvedení do služby / Commissioned : 18.03.1901
Vyřazení ze služby / End of service : potopena 26.07.1945 v Kure (při náletu)
Loděnice / Built by : Amstrong Whitworth, Velká Británie
Délka / Length : (m) 132,28
Šířka / Beam : (m) 20,94
Ponor / Draft : (m) 7,37
Výtlak standardní /
Displacement, standard :
(t)
9 750
Výtlak maximální /
Displacement, maximal :
(t)

Výzbroj / Armament : 4 x 203 mm (2xII)
14 x 152 mm (14xI)
12 x 76 mm (12xI)
8 x 47 mm (AA,8xI)
4 x torpédomet 450 mm (4xI)
Výstroj a vybavení / Equipment :
Pancéřování / Armour : (mm) boky: 88 - 175
paluba: 67
věže: 150
Pohon / Engines : 2x parní stroj
Výkon / Power : (SHP) 14500
Šrouby / Propellers : (pcs) 2
Rychlost / Speed : (kts) 20,75
Zásoba paliva / Fuel : (t) 1 412 (uhlí)
Dojezd/Range : (miles/kts) 7000/10
Letadla / Aircraft : -
Posádka / Crew : 648
Poznámka / Note : Historie:
Iwate sloužila za Rusko-Japonské války jako vlajková loď 2. bitevní divize v rámci 2. flotily.
26.5.1095 se zúčastnila bitvy u
Cušimy.
Za WWI byla v řadách 2. flotily jako vlajková loď 4. oddílu nasazena nejprve proti německé kolonii v Číně Tsingtao,
později operovala v Indickém oceánu při eskortě konvojů mezi Singaporem a Suezským průplavem.
Po válce byla zařazena do výcvikové flotily v Jokosuce a používána pro výcvik při navigačních plavbách
v Indickém oceánu a na trasách do Jižní Ameriky.
1.9.1921 došlo v souvislosti i dohodami ve Washingtonu o námořním zbrojení k její překlasifikaci na pobřežní plavidlo
1. třídy.
V listopadu 1924 byla součástí japonské námořní delegace vyslané do Brazílie u příližitosti 100 let vyhlášení nezávislosti.
1925-36 vykonala mnoho výcvikových plaveb v Tichém oceánu.
1.2.1940 zařazena do 12. oddílu 3. podpůrné flotily.
Po vypuknutí války v Pacifiku byla dovybavena protiletadlovými kanony a překlasifikována na křižník 1. třídy.
Iwate byla potopena při americkém náletu na přístav Kure 26.7.1945
Po válce vyzdvižena a sešrotována v roce 1947

Zdroj:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/CA-Iwate-1900-t80860#296150Verze : 0
MOD
Reklama