Main Menu
User Menu

1. československý tankový pluk [1944-1944]

1st Czechoslovak Tank Regiment

     
Název:
Name:
1. československý tankový pluk
Originální název:
Original Name:
1. československý tankový pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
10.08.1944
Nástupce:
Successor:
1. československá samostatná tanková brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1944-05.05.1944 1. československá samostatná brigáda
05.05.1944-10.08.1944 1. československý armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
01.04.1944-11.05.1944 Kiwierce
11.05.1944-28.07.1944 Rusau
28.07.1944-10.08.1944 Palagicze

Velitel:
Commander:
01.04.1944-10.08.1944 Janko, Vladimír (Štábní kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.04.1944-10.08.1944 1. tankový prapor
01.04.1944-10.08.1944 2. tankový prapor
01.04.1944-10.08.1944 Oddíl motorisovaných děl

Ručně vyplněné položky:
01.04.1944-10.08.1944 Motorisovaný samopalnický prapor
01.04.1944-10.08.1944 Motorisovaný přezvědný oddíl
01.04.1944-10.08.1944 Rota technického zabezpečení 1. československého tankového pluku
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina exilová, fond
Kopecký, Milan: 1. československá samostatná tanková brigáda v SSSR. Praha, MBI 2001.
URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovensky-tankovy-pluk-1944-1944-t80727#411245Verze : 3
MOD