Main Menu
User Menu
VII. odbor---- Štáb
---- Sekretariát
---- Právní referát
---- 1. oddělení
---- 2. oddělení
---- 3. oddělení
---- 4. odděleníÚtvar Hlavní správy Státní bezpečnosti
URL : https://www.valka.cz/VII-odbor-t80725#295715Verze : 0
MOD
V gesci VII. odboru HS StB byla ochrana státního tajemství a cenzura pošty, která sem byla převedena ze 4. oddělení V. odboru HS StB. Odbor prováděl cenzuru cizojazyčné korespondence pro Správu nápravných zařízení.1. oddělení
Toto oddělení se skládalo ze čtyř referátů a mělo na starost ochranu státního tajemství, prověřování osob, vstupy do závodů a prověřování cizinců.2.-4. oddělení
Tato oddělení zřejmě měla na starost poštovní cenzuru, dříve prováděnou 4. oddělením V. odboru HS StB.
URL : https://www.valka.cz/VII-odbor-t80725#295811Verze : 0
MOD
Zdroje:
- DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
URL : https://www.valka.cz/VII-odbor-t80725#295812Verze : 0
MOD