Main Menu
User Menu
V. odbor- Sekretariát
- Instruktážní referát
- Pátrací referát
- Oddělení 1a
- Oddělení 1b
- Strážní rota „R“
- 2. oddělení
- 3. oddělení
- 4. oddělení
- 5. oddělení
- správa budov
- autorota
- autodílny
- garážeÚtvar Hlavní správy Státní bezpečnosti
URL : https://www.valka.cz/V-odbor-t80722#295712Verze : 0
MOD
V gesci V. odboru HS StB bylo sledování, střežení, zjišťování, zatýkání a též cenzura pošty do doby, než byla převedena na VII. odbor.Instruktážní referát
Tento referát prováděl kontrolu práce na krajských správách StB a jednotlivých odděleních odboru.Pátrací referát
Tento referát pátral po zvláště nebezpečných osobách, které se nacházely v emigraci či ilegalitě. Vedle toho zpravodajsky pokrývali příbuzné a známé těchto hledaných osob.Oddělení 1a
Toto oddělení se skládalo ze dvou sledovacích referátů a mělo na starost sledování diplomatických osob a osob cizích zastupitelských úřadů pro I. odbor HS StB.Oddělení 1b
Toto oddělení se skládalo ze tří sledovacích referátů a mělo na starost sledovací akce z příkazu krajských správ StB (zjištění totožnosti, střežení, mrtvé schránky, tajná zatčení), sledování objektů na příkaz II. odboru HS StB, Správy ochrany prezidenta či Správy ochrany vládních a stranických činitelů a sledování objektů na příkaz III. odboru HS StB či Správy zahraničně politické rozvědky.Strážní rota „R“
Tento útvar měl na starost nepřetržité střežení a ochranu zastupitelských úřadů kapitalistických států. Vyhodnocené poznatky byly předávány I. odboru HS StB. Rota úzce spolupracovala s oddělením 1a V. odboru.
URL : https://www.valka.cz/V-odbor-t80722#295822Verze : 0
MOD
2. oddělení
Toto oddělení skládalo ze tří referátů a mělo na starost zjišťování čili tzv. ustanovku. První dva referáty se zabývaly důvěrným zjišťováním, budováním sítí informátorů, vázáním spolupracovníků, schůzkami s těmito spolupracovníky a získáváním vlastních zpráv státobezpečnostního charakteru. Třetí referát pak vykonával agenturně operativní práci ve všeobecných objektech (hotely, restaurace, hostince, kavárny, vinárny, holičství, krejčovství, autotaxi, nádražní restaurace, jídelní a lůžkové vozy apod.)3. oddělení
Toto oddělení vykonávalo zatýkání osob, domovní a osobní prohlídky, střežení mrtvých schránek a bytů a eskorty.4. oddělení
Toto oddělení se zabývalo poštovní cenzurou. Skládalo se ze sekretariátu, dvou referátů (zahraniční a vnitřní pošta), evidence a kontroly úkolových záchytů, fotolaboratoře a operativy ve vyhražených objektech (poštovní úřady).5. oddělení - hospodářské
Toto oddělení se skládalo ze dvou referátů a vykonávalo funkci finanční a materiální účtárny.
URL : https://www.valka.cz/V-odbor-t80722#295826Verze : 0
MOD
Zdroje:
- DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
URL : https://www.valka.cz/V-odbor-t80722#295827Verze : 0
MOD