Main Menu
User Menu
V gesci III. odboru HS StB byla kontrarozvědná ochrana části ekonomiky. III. odbor měl na starost ochranu národního hospodářství v oblasti železniční, automobilové, letecké a vodní dopravy.1. oddělení
Toto oddělení se skládalo ze dvou referátů a mělo na starost agenturně operativní činnost v oblasti železniční, automobilové, letecké a vodní dopravy a ústředním ředitelství ČSD.2. oddělení
Toto oddělení mělo na starost státně bezpečnostní ochranu automobilové dopravy.3. oddělení
Toto oddělení se skládalo ze dvou referátů a mělo na starost státně bezpečnostní ochranu vodní a letecké dopravy.
URL : https://www.valka.cz/III-A-odbor-t80720#295804Verze : 0
MOD
Zdroje:
- DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
URL : https://www.valka.cz/III-A-odbor-t80720#295805Verze : 0
MOD