Main Menu
User Menu

Odbor zvláštního určení [1985-1990]

Special Purpose Department

     
Název:
Name:
Odbor zvláštního určení
Originální název:
Original Name:
Odbor zvláštního určení správy vojsk ministerstva vnitra
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1985
Předchůdce:
Predecessor:
XIV. správa
Datum zániku:
Disbanded:
01.02.1990
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1985-01.02.1990 Správa vojsk ministerstva vnitra
Dislokace:
Deployed:
01.12.1985-01.02.1990 ?, ?

Velitel:
Commander:
01.12.1985-01.02.1990 Solmoši, Marko (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.oovbstrnadice.cz
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
KVAPILOVÁ, Iva: Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004
Web Archivu bezpečnostních složek
CAJTHAML, Petr: Vedení ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti) 1948–1989. In: Paměť a dějiny č. 1/2007
URL : https://www.valka.cz/Odbor-zvlastniho-urceni-1985-1990-t80596#644340Verze : 0
MOD
Mezi hlavní úkoly odboru, spadajícího do struktury vojsk ministerstva vnitra, patřila zejména likvidace únosců letadel, teroristů a pachatelů nebezpečných trestných činů. Jeho příslušníky bylo rovněž možno nasadit při živelných pohromách. Podíleli se též na výcviku vybraných specialistů pořádkových jednotek SNB.


Vedle toho byli v letech 1988 a 1989 nasazováni v rámci MBO na potlačování HPSV, kdy jednali v součinnosti s pohotovostními útvary VB a příslušníky StB. Úkolem příslušníků OZU bylo vyvolávání potyček, jež měly sloužit jako záminka pro zákrok pořádkových jednotek, nebo vytahování důležitých demonstrantů z davu a jejich předánvání příslušníkům VB. Příslušníci OZU přitom často používali nepřiměřéného násilí. Proti některým příslušníkům bylo vedeno stíhání pro trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele.


Příslušníci OZU se tak do podvědomí veřejnosti nezapsali jako elitní bojovníci proti terorismu, ale spíše jako červené barety, řádící 17. listopadu 1989.
URL : https://www.valka.cz/Odbor-zvlastniho-urceni-1985-1990-t80596#295289Verze : 0
MOD