Main Menu
User Menu

SOV - 6 TK (STZ-24)

6 TK (STZ-24)

6 ТК (СТЗ-24)

6 TK / STZ-24


V roku 1937 vznikol v réžii špeciálneho konštruktérskeho experimentálneho oddielu v továrni STZ (Stalingradský tankový závod) projekt ľahkého kolesovo-pásového tanku 6 TK (nesúci i označenie STZ-24). Konštrukcia využívala časti konštrukcií z tankov T-26 a rady BT. Vyrobený prototyp prešiel v 1/1938 testami a plánovala sa malá prototypová séria 25 ks tohoto typu tanku. Pre mnohé konštrukčné nedostatky bol tento projekt zastavený a séria nevznikla. Projekčné práce pokračovali v jeho nástupcovi STZ-25 (T-25).*zdroje :


Alexander Čubačin - Sovietský tank T-50, Военная Летопись, 11. číslo zo série Бронетанковый музей, Military Chronicle, rok vydania 2007
www.acemodel.com.ua
http://www.front2000.ru/fi-2006-04.shtml
URL : https://www.valka.cz/SOV-6-TK-STZ-24-t80588#295250Verze : 1
MOD