Main Menu
User Menu

Antigua a Barbuda

Antigua and Barbuda

Český název:
Czech name:
Antigua a Barbuda
Originální název:
Original name:
Antigua and Barbuda
Anglický název:
English name:
Antigua and Barbuda
Hlavní město:
Capital:
Saint John′s
Státní zřízení:
Government type:
království / kingdom
Nejvyšší představitelé:
Chiefs of state:
přehled v sekci osobnosti
Správní členění:
Administrative:
6 farností a 2 provincie / 6 parishes and 2 dependencies
Úřední jazyk:
Languages:
angličtina / English
Měna:
Currency:
východokaribský dolar (XCD)
Ozbrojené složky:
Military branches:
Královské Antiguajské a Barbudské obranné síly / Royal Antigua and Barbuda Defense Force
Mezinárodní organizace:
International organizations :
ACP, C, Caricom, CDB, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, ISO (podpisovatel / subscriber), ITU, ITUC, MIGA, NAM, OAS, OECS, OPANAL, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UPU, WCL, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
Rozloha:
Area :
(km2)
442
Reliéf:
Elevation extremes:
nejvyšší bod / highest point - Boggy Peak (402 m)
nejnižší bod / lowest point - Karibské moře (0 m)
Klima:
Climate:
tropy / tropics
Geografická poloha:
Location:
Karibik / Caribbean
Sousední státy:
Neighbours:

Vznik:
Independence:
1.11.1981
Počet obyvatel:
Population:
r.2008 - 84 522
Národnostní složení:
Ethnic groups :
91% černoši / black
4,4% smíchaní / mixed
1,7% běloši / white
2,9% ostatní / other
Náboženství:
Religions :
25,7% anglikánská / Anglican
12,3% Adventisté sedmého dne / Seventh Day Adventist
10,6% letniční křesťané / Pentecostal
10,5% moravští bratři / Moravian
10,4% římskokatolické / Roman Catholic
7,9% metodisté / Methodist
4,9% baptisté / Baptist
4,5% Church of God
5,4% ostatní křesťané / other Christian
2% other ostatní
5,8% bez vyznání nebo nespecifikováno / none or unspecified
ISO: ATG
Internetová doména:
Internet country code :
.ag
Časové pásmo :
Time zone :
-5
Poznámka:
Note:

Zdroj:
www.cia.gov
www.mzv.eu
http://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
http://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Antigua-a-Barbuda-t80489#294966Verze : 0