Main Menu
User Menu

Pamětní medaile na válku 1912-1913

Commemorative Medal for War of 1912 - 1913 / възпоменателнa медал за война 1912-1913

     
Název:
Name:
Pamětní medaile na válku 1912-1913
Název v originále:
Original Name:
възпоменателнa медал за война 1912-1913
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.12.1933
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff - THE ORDERS, MEDALS AND HISTORY OF THE KINGDOM OF BULGARIA, Rungsted Kyst 1982
Prof. Petko Pavlov - BULGARIAN ORDERS, MEDALS AND DECORATIONS, Sofia 2002
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-valku-1912-1913-t80484#570201Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile na válku 1912-1913
Název v originále:
Original Name:
възпоменателнa медал за война 1912-1913
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.12.1933
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff - THE ORDERS, MEDALS AND HISTORY OF THE KINGDOM OF BULGARIA, Rungsted Kyst 1982
Prof. Petko Pavlov - BULGARIAN ORDERS, MEDALS AND DECORATIONS, Sofia 2002
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-valku-1912-1913-t80484#570202Verze : 0
MOD
.Pamětní medaile na válku 1912-1913 byla založena bulharským králem Borisem III. dne 9. prosince 1933 současně s pamětní medailí na první světovou válku. Medaile byla udělována žijícím bulharským vojákům jež se zapojili do bojů během první a druhé balkánské války. S odlišným typem stuhy pak byla udělována civilistům, kteří na území Bulharska či v zahraničí aktivně podporovali jeho válečné snažení. Rodinní příslušníci mužů padlých v boji mohli obdržet medaili na třetím typu stuhy. V případě udělení medaile ženě ji obdržela na stuze poskládané do tvaru mašle. Celkem bylo uděleno cca 300 000 kusů medailí.
Stuha:
Medaile byla udělována na trojúhelníkové stuze šíře 38 mm jež svou barevnou kombinací rozlišovala jednotlivé typy medaile následujícím způsobem:


Medaile pro bojovníky: Zelená stuha se 7 mm širokými bílými okrajovými pruhy jež jsou ve svém středu proťaty 3 mm širokými pruhy červené barvy. Okrajové pruhy jsou na své vnější straně zeleně začištěny.


Medaile pro civilní účastníky války: stuha shodná s medailí pro bojovníky, jen je ve středu stuhy doplněn pruh bílé barvy.


Medaile pro pozůstalé po frontových bojovnících: stuha shodná s medailí pro bojovníky, jen je ve středu stuhy doplněn pruh černé barvy.


Udílecí sáček a dekret:
Medaile byla dekorovanému předávána v udílením sáčku vyrobeném ze zeleného voskovaného papíru, společně s medailí pak obdržel i udílecí dekret.


Zdroje:
en.wikipedia.org
www.medal-medaille.comPamětní medaile na válku 1912-1913 - Stuha medaile pro bojovníky

Stuha medaile pro bojovníky
Pamětní medaile na válku 1912-1913 - Stuha medaile pro civilní účastníky války

Stuha medaile pro civilní účastníky války
Pamětní medaile na válku 1912-1913 - Stuha medaile pro pozůstalé

Stuha medaile pro pozůstalé
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-valku-1912-1913-t80484#294948Verze : 1
Pro zajímavost přikládám udělovací dekret na Medaili 1912-13. Za povšimnutí stojí nízké číslo matriky vzhledem k datu udělení (1939). Z toho plyne, že většina medailí musela být udělena až v průběhu 2.sv. války a po ní. Tedy dost dlouho po událostech, za které se vyznamenávalo.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-valku-1912-1913-t80484#306014Verze : 0
Název
Name
Pamětní medaile na válku 1912-1913
Commemorative Medal for War of 1912 - 1913
възпоменателнa медал за война 1912-1913
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Boris III. Bulharský, -
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-valku-1912-1913-t80484#633510Verze : 0
MOD