Main Menu
User Menu

Vojenská kontrarozvědka (VKR)

Vojenská kontrarozvědka - VKRNedílnou součástí bezpečnostního aparátu v Československu v letech 1945-1990 byla i vojenská kontrarozvědka. Ta byla nejprve v gesci ministerstva obrany (respektive hlavního štábu armády), posléze Ministerstva národní bezpečnosti a nakonec na dlouhou dobu spadala pod ministerstvo vnitra.


Chronologický přehled útvarů vykonávajících vojenskou kontrarozvědnou činnost ve sledovaném období:


1945-1946 - Hlavní správa obranného zpravodajství
1946-1950 - 5. oddělení hlavního štábu
1950-1951 - Hlavní informační správa
1951-1952 - Velitelství vojenské zpravodajské služby MNB
1952-1953 - Hlavní správa vojenské kontrarozvědky MNB
1953-1964 - VI. správa MV
1964-1966 - Hlavní správa vojenské kontrarozvědky MV (III. správa MV)
1966-1969 - Správa vojenské kontrarozvědky Hlavní správy Státní bezpečnosti (III. správa HS StB)
1969-1970 - Hlavní správa vojenské kontrarozvědky Federální správy zpravodajských služeb
1971-1979 - Hlavní správa vojenské kontrarozvědky FMV
1979-1990 - Hlavní správa vojenské kontrarozvědky SNB
Vojenská kontrarozvědka byla zrušena rozkazem ministra vnitra z 31. května 1990, který nabyl planosti dne 1. června 1990.(rozpracováno)
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-kontrarozvedka-VKR-t80482#294942Verze : 0
MOD
V čele vojenské kontrarozvědky stáli ve sledovaném odbobí tyto osoby:


1945-1948 - Bedřich Reicin
1948-1951 - Josef Musil
1951-1952 - František Chalupa
1953-1971 - Ing. Josef Stavinoha
1972-1981 - Ing. Cyrill-Method Ohrablo
1981-1989 - Ing. Pavol Vrlík
1989-1990 - Ing. Josef Červášek
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-kontrarozvedka-VKR-t80482#294953Verze : 2
MOD
Zdroje:


- web Archivu bezpečnostních složek
- web Vojenského zpravodajství
- DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-kontrarozvedka-VKR-t80482#294950Verze : 0
MOD