Main Menu
User Menu

SOV - DMP-42 (mostová súprava)

Деревянный мостовой парк образца 1942 г.

DMP-42 (ДМП-42) - drevená mostová súprava / Деревянный мостовой парк образца 1942 г - slúži na výstavbu premostení cez terénne prekážky a rieky. Je rozvinutím drevenej mostovej súpravy DMP-41 (ДМП-41).

DMP-41 (používaná od roku 1942) a z nej vyvinutá DMP-42 sa používala na úrovni frontu. Celkom bolo vo vybavení jednotiek Sovietskej armády 60 súprav. Súpravy boli vyrábané priamo v dielňach jednotlivých frontov a išlo o kópiu mostovej súpravy N2P (Н2П, príp. Н-2-П), pričom na výrobu sa používalo drevo dostupné z miestnych zdrojov. Výroba bez spoločnej dokumentácie zároveň spôsobovala, že nie všetky diely súpravy jednoho frontu boli zameniteľné so súpravami iných frontov.

Na prevoz súprvy DMP-42 sa používalo 125 nákladných automobilov (veľmi často ZiS-5). Z jednej súpravy bolo možné postaviť 256 m mosta s nosnosťou 16 t.


Zdroj: http://www.russianarms.ru
http://ww2doc.50megs.com/Issue30/Issue30_06.html
victory.mil.ru
http://ww2doc.50megs.com/Issue03/Issue03_19.html
Инструкция по работе с деревянным мостовым парком образца 1942 г. (ДМП-42). Штаб инженерных войск Красной Армии. - М.: Воениздат, 1942 г.
Временная инструкция по работе с деревянным мостовым парком (ДМП)
Главное военно-инжерное управление Красной Армии. - М. Воениздат, 1944 г.
URL : https://www.valka.cz/SOV-DMP-42-mostova-suprava-t80471#294895Verze : 0
MOD