Main Menu
User Menu

Saský vojenský řád Sv. Jindřicha

Militär St.Heinrichs Orden

     
Název:
Name:
Vojenský řád sv. Jindřicha
Název v originále:
Original Name:
Militär-Sankt-Heinrichs-Orden
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.10.1736
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
velkokříž
komandér 1. třídy
komandér 2. třídy
rytíř
zlatá medaile
stříbrná medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sasky-vojensky-rad-Sv-Jindricha-t80448#523007Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský řád sv. Jindřicha - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Militär-Sankt-Heinrichs-Orden - Großkreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.10.1736
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sasky-vojensky-rad-Sv-Jindricha-t80448#628276Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský řád sv. Jindřicha - komandér 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
Militär-Sankt-Heinrichs-Orden - Kommandeur I. Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.10.1736
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sasky-vojensky-rad-Sv-Jindricha-t80448#628277Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský řád sv. Jindřicha - komandér 2. třídy
Název v originále:
Original Name:
Militär-Sankt-Heinrichs-Orden - Kommandeur II. Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.10.1736
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sasky-vojensky-rad-Sv-Jindricha-t80448#628280Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský řád sv. Jindřicha - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Ritter Militär-Sankt-Heinrichs-Orden
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.10.1736
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
ladis
URL : https://www.valka.cz/Sasky-vojensky-rad-Sv-Jindricha-t80448#523008Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský řád sv. Jindřicha - zlatá medaile
Název v originále:
Original Name:
Militär-Sankt-Heinrichs-Orden - Medaille in Gold
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.10.1736
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sasky-vojensky-rad-Sv-Jindricha-t80448#628282Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský řád sv. Jindřicha - stříbrná medaile
Název v originále:
Original Name:
Militär-Sankt-Heinrichs-Orden - Medaille in Silber
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.10.1736
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sasky-vojensky-rad-Sv-Jindricha-t80448#628283Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský řád sv. Jindřicha - velkokříž
Military Order of St. Henry - Grandcross
Militär-Sankt-Heinrichs-Orden - Großkreuz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1809 Bernadotte, Jean Baptiste Jules
DD.MM.1815 Barclay de Tolly, Michail Bogdanovič
26.10.1870 Moltke, Helmuth Karl Bernhard von
27.12.1916 von Beneckendorff und von Hindenburg, Paul Ludwig Hans Anton
08.02.1918 von Böhm-Ermolli, Eduard
DD.MM.RRRR -, František Josef I.
Celkem : 6
URL : https://www.valka.cz/Sasky-vojensky-rad-Sv-Jindricha-t80448#628285Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský řád sv. Jindřicha - rytíř
Military Order of St. Henry - Knight
Ritter Militär-Sankt-Heinrichs-Orden
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Sasky-vojensky-rad-Sv-Jindricha-t80448#565428Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský řád sv. Jindřicha - zlatá medaile
Military Order of St. Henry - Gold Medal
Militär-Sankt-Heinrichs-Orden - Medaille in Gold
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Windisch, Rudolf
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Sasky-vojensky-rad-Sv-Jindricha-t80448#628288Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský řád sv. Jindřicha - stříbrná medaile
Military Order of St. Henry Silver Medal
Militär-Sankt-Heinrichs-Orden - Medaille in Silber
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.04.1915 Schlegel, Karl Paul
DD.MM.RRRR Opelt, Kurt
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Sasky-vojensky-rad-Sv-Jindricha-t80448#628289Verze : 0
MOD
Nejvýznamnější saský vojenský řád Sv. Jindřicha můžeme do jisté míry přirovnat k rakouskému Vojenskému řádu Marie Terezie.Tento saský vojenský řád si po dlouhá léta své existence udržel vysokou vážnost a nebyl nikdy za žádných okolností udělován ve velkých počtech a to ani v době první světové války,která znamenala pro mnohé řády zvučných jmen doslova inflaci.(Čestná legie).Saský vojenský řád byl udělován zřídka a vždy po pečlivém prozkoumání a zvážení zásluhy důstojníka navrženého k vyznamenání. Saský vojnský řád byl ve své nejnižší,tedy rytířské třídě udělen 2800x za celou I.světovou válku.Je to nízký počet a jen podtrhuje vážnost,která řádu přísluší.
Saský vojenský řád Sv.Jindřicha byl založen dne 7.října 1736 polským králem a kurfiřtem Augustem III.Řád byl založen v jedném stupni a teprve v roce 1807 byl rozšířen na:
-řádové velkokříže
-komendery I. st.
-komandery II.st.
-rytířské kříže
Řád svým určením byl výhradně určen pro důstojníky a byl nejvyšší odměnou Za statečnost a zásluhy v poli,před tváří nepřítele.Ve zcela výjimečných případech mohl být řád udělen důstojníkům,kteří sice nekonali službu v královské saské armádě,ale svými statečnými činy prokázali význačné služby o královský saský dům.
Při udělování řádu se nepřihlíželo k rodu, vyznání ani ke služebním letům.Řád byl udělován od své nejnižší rytířské třídy,ale v možnostech získat ten,který stupeň byla zachovaná hiaerchie. O tom svědčí i skutečnost,že velkokříž mohli získat generálporučící velící v polním tažení armádnímu sboru, komandera I.třídy generálporučíci a generálmajoři velící v polním tažení brigádám,komandera II.třídy štábní důstojníci a teporve rytířský kříž řádu mohli získat důstojníci všech hodnosti.
Řádový odznak tvoří osmihrotý zlatý kříž,lemovaný zvýšeným,bíle smaltovaným okrajem,převýšený zlatou královskou korunou.Mezi rameny kříže je zelěně smaltovaný routový vínek. Ve středu kříže je medailon ve zlaté(žluté) barvě,lemovaný modrým kruhem se zlatavě vnějším i vnitřním okrajem: Opis: FRIDR.AUG.D.G.REX SAX.INSTAURAVIT.Ve středu medailonu je zobrazena postava Sv. Jindřicha,oděná v rytířské zbroji, s královskou korunou na hlavě,se žezlem a říšským jablkem v rukou.Přes rameno má přehozen královský plášt.V medailonu je ještě nápis ST/HENR,provedený černým písmem.Rub řádového odznaku: Ve středovém medailonu je umístěn erb Saska, lemovaný modrým kruhem se zlatým opisem VIRTUTI IN BELO. K velkokříži a ke komanderovi I.třídy náleží řádová hvězda, nošení na levé straně hrudi.Hvězdy jsou zlaté, v jejich středu je položen kruhový medailon s postavou Sv.Jindřicha a kruhovým opisem " VIRTUTI IN BELLO. Průměr hvězdy velkokříže je 90mm a průměr hvězdy komandera I.třídy je 70mm.
Stuha Saského vojenského řádu Sv.Jindřicha je v barvě nebeské modři se dvěma žlutými postranními proužky citronově žluté. Tento vojenský řád však byl určen výlučně pro důstojníky a nemohl jej získat příslušník mužstva či poddůstojník byť by prokázal velkou obětavost a statečnost. Proto byla již 17.března 1796 založena zlatá a stříbrná medaile zvaná též Medaile vojenského řádu Sv.Jindřicha,která se stala nejvyšším vojenským vyznamenáním pro ty vojáky ,kteří neměli důstojnickou hodnost a neměli na řád nárok.Tato medaile se udělovala až do konce l.světové války.Bylo nařízeno,že nejprve může voják obdržet medaili stříbrnou a teprve při dalším udělení může obdržet medaili zlatou.
V roce 1866 byly tyto medaile raženy ve Vídni, značeny a jsou mimořádně vzácné.V průběhu l. světové války byla Zlatá medaile udělena celkem 200x a medaile stříbrná více jak 9000kusů.Medaile je kulatá,průměr 40 mm,lícova strana zobrazuje plasticky portrét panovníka s opisem: FRIEDRICH AUGUST KOENIG V. SACHSEN. Rub medaile nápis ve třech řádcích: VEDIENST/UM DAS/VATERLAND, ve spodní části jsou vojenské tzrofeje.Medaile se nosila na stuze řádu Sv. Jindřicha.
Zde vyobrazený rytířský kříž pochází z let 1914-18, je zhotoven ze zlaceného stříbra, stuha je původní.
Literatura:
Gritzner: Ritter und Verdinstorden-Lipsko 1893
Dr.Max Pollaczek:Deutsche Orden und Ehrenzeichen
Dr.Klietmann: Orden Pour le Merité und Tapferkeitsmedaillen
Jiří Metzger: Saský vojnský řád Sv. Jindřicha.
Poděkování panu kolegovi "ladis" za dodané obrázky vyššího stupně řádu a obou medailí k řádu přináležících.
Saský vojenský řád Sv. Jindřicha - Velkokříž řádu , klenot ve zlatě !

Velkokříž řádu , klenot ve zlatě !
Saský vojenský řád Sv. Jindřicha - Originál zlatá medaile z roku 1915

Originál zlatá medaile z roku 1915
URL : https://www.valka.cz/Sasky-vojensky-rad-Sv-Jindricha-t80448#294801Verze : 1
Celkové počty komandérských křížů udělených v průběhu 1. sv. války:
Komandérský kříž 1. stupně
1914 - 1
1915 - 2
1916 - 2
1917 - 3
1918 - 6
Celkem – 14
Komandérský kříž 2. stupně
1914 - 1
1915 - 19
1916 – 39
1917 – 391918 – 55
Celkem - 153
Zdroj:
https://www.medalnet.net/St_Henry_Order.htm
URL : https://www.valka.cz/Sasky-vojensky-rad-Sv-Jindricha-t80448#294856Verze : 1
Saský vojenský řád Sv. Jindřicha je spojen s význačnými jmény především vojáků království SASKÉHO, po roce 1870 Německa a ve spojení s Velkou válkou je to množství vojáků německé armády, letců,kteří jsou nositelé rytířského kříže. Já bych chtěl ukázat osobu,která je symbolem vojáctví monrachie a patří i do historie české.Jde o Rakousko-Uherského maršála Eduarda Bohm-Ermolli,který byl nositelem:
Vojenský řád Sv. Jindřicha, rytířský kříž
Vojenský řád Sv. Jindřicha, komanderský kříž 2, stupně.
Jen jako připomínka.
Eduard Bohm-Ermolli se narodil 12,února 1856 v Anconě v Severní Italii,kde jeho otec sloužil jako důstojník rakouské okupační armády v 1.pěším pluku,jehož domovskou posádkou byla OPAVA.Kariera a průběh služby tohoto vynikajícího vojáka je zpracovaná a není mým cílem ji popisovat.Maršál, později čs.armádní generál na odpočinku, zemřel 9.prosince 1941, Měl státní pohřeb ve Vídni,ale pochován je na městském hřbitově v Opavě.Maršál byl nositelem celé řady dalších řádů,zde snad jen ještě zmíníme:
Vojenský řád Marie Terezie, kříž komtura řádu
Vojenský žáslužný kříž 1.třídy s válečniou dekorací a meči
Pruský vojenský řád Pour le Merité s dubovou ratolestí,těchto křížů s dubovou ratolestí bylo uděleno jen 122 kusů z toho bylo 11 cizinců a mezi nimi i náš,tehdy ještě Generál-Oberst Bohm-Ermolli.
Prameny:
Eustach Bitner: Řády a vyznamenání Rakousko-Uherského maršála
Československá generalita,Armádní generálové 1918-38,kolektiv autor: JIří Fidler ,Petr Havel, Eduard Stehlík.
URL : https://www.valka.cz/Sasky-vojensky-rad-Sv-Jindricha-t80448#295239Verze : 1
Stříbrná medaile Vojenského řádu Sv. Jindřicha z roku 1866
Silberne Medaile des Militër-St.Heinrichs-Ordens (Stempel von ROTHE WIEN (nur im Kriege 1866 verliechen)
Medaile řádu Sv. Jindřicha pocházejí z roku 1829, kdy byli připojeny k slavnému saskému řádu a vytvořili tak vlastně pátý řádový stupeň určený k ocenění statečnosti vojáků, kteří statečně sloužili v hodnostech poddůstojníků a mužstva.
Medaile byly založeny králem Antonínem (1827 – 1832). V době vlády saského krále Bedřicha Augusta II. (1836 - 1854) jsou tyto medaile zhotoveny v drážďanské mincovně (ražby ve zlatě i stříbře). Autorem medailí byl saský medailér a rytec FRIEDRICH ULBRICHT. Iniciály F. U. proto nacházíme u všech medailí s výjimkou válečného roku 1866.
Zlatá a stříbrná medaile má průměr 36 mm při síle 3 mm.
Váha zlaté medaile je 28 g (8 dukátů)
Váha stříbrné medaile je 22 g
Ražba této medaile z roku 1866 byla vyrobena na přímý příkaz krále. Jediný rozdíl, který je však zcela evidentní je to, že pod seříznutým krkem saského panovníka není značka medailéra (F. U.), ale jasná značka výrobce ROTHE (viz obrázek). Celkem bylo uděleno medailí:
Zlatá medaile celkem bylo uděleno 16 medailí.
Stříbrná medaile celkem bylo uděleno 261 medailí.
Medaile tohoto typu jsou tedy velmi vzácné.
Stuha vždy průvlečná, šířka 36 mm – viz obrázek.
Literatura:
Herman v. Heyden: Ehren-Zeichen Deutschlands und Österreich-Ungarns
URL : https://www.valka.cz/Sasky-vojensky-rad-Sv-Jindricha-t80448#369246Verze : 1