Main Menu
User Menu
Reklama

1. čs. pěší pluk [1940-1940]

1st Czechoslovak Infantry Regiment

     
Název:
Name:
1. čs. pěší pluk
Originální název:
Original Name:
1. čs. pěší pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.01.1940
Předchůdce:
Predecessor:
1. čs. pěchotní výcviková skupina
Datum zániku:
Disbanded:
14.08.1940
Nástupce:
Successor:
1. čs. pěší prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.01.1940-14.08.1940 Velitelství pěchoty 1. čs. divise
Dislokace:
Deployed:
15.01.1940-14.08.1940 západoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
15.01.1940-11.03.1940 Janouch, Karel (plukovník pěchoty)
11.03.1940-14.08.1940 Kratochvíl, Jan (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.01.1940-14.08.1940 I. prapor 1. čs. pěšího pluku
15.01.1940-14.08.1940 II. prapor 1. čs. pěšího pluku
15.01.1940-14.08.1940 III. prapor 1. čs. pěšího pluku

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Čs. vojenské jednotky ve Francii
Svoboda, G.: 1. československá divize ve Francii (1939-1940). Praha 2010.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 4. Praha 1988.
URL : https://www.valka.cz/1-cs-pesi-pluk-1940-1940-t80438#593547Verze : 2
MOD
Reklama