Main Menu
User Menu

Koloniální vyznamenání – „Lví řád“

Die Kolonialauszeichnung – „Löwenorden“

Koloniální vyznamenání – „Lví řád“
(Die Kolonialauszeichnung – „Löwenorden“)


Toto pamětní vyznamenání bylo založeno německým koloniálním válečnickým svazem (Deutsche Kolonialkriegerbund) roku 1922 pro členy svazu a přidružených spolků ve dvou třídách – ve stříbrné jako připínací odznak (Steckabzeichen) a v bronzu na stuze (am Band).


Koloniální vyznamenání ve stříbře
Ve stříbře bylo vyznamenání udělováno bývalým příslušníkům císařských ochranných oddílů (Schutztruppen), východoasijského expedičního sboru, vojska nasazeného v Číně a císařského námořnictva za předpokladu, že vykonávali službu v koloniích či koloniálních vodách.


Tvar:
Připínací odznak ve tvaru hvězdy.

Avers:

Lícová strana nese mezikruží s opisem Für Verdienste um die Kolonien (Za zásluhy o kolonie), v jehož středu se nachází ležící lev s palmou v pozadí. Pod lvem je umístěn klobouk koloniálních jednotek, dubové ratolesti a dva zkřížené meče, přičemž tyto spolu s ratolestmi v dolní části zakrývají paprsky hvězdy.


Revers:
Rubová strana nese v mezikruží pod připínací jehlicí opis In memoriam (na paměť) a při spodním okraji Ges. Gesch Nz 34162 (zák. chráněno). Jinak bez výtvarného zpracování.


Způsob nošení:
Vyznamenání bylo nošeno připnuté v dolní části levé kapsy uniformy.


Koloniální vyznamenání v bronzu
V bronzovém provedení a na stuze bylo udělováno německým občanům z kolonií, kteří nesloužili v ozbrojených složkách, ale projevili zvláštní zásluhy na domácí frontě.
Kromě toho jím mohli být dekorováni Němci, kteří v koloniích nesloužili, ale ve vlasti o ně projevili obzvláště vysoké zásluhy, a to i v případě, že nebyli členy svazu. Tyto případy udělení vyznamenání „podporujícím osobám“ byly však vždy důkladně posuzovány vedením svazu.


Avers:
Stejný jako u vyznamenání ve stříbře.


Revers:
Stejný jako u vyznamenání ve stříbře (bez připínací jehlice).


Stuha:
Mezi žlutými okrajovými pruhy symbolizujícími rovníkové slunce se nacházejí tři pruhy v barvách výložek jednotek z hlavních koloniálních oblastí – modrá pro jihozápadní Afriku, červená pro Kamerun a bílá pro východní Afriku.


Způsob nošení:
Ve formě malé stužky nad levou kapsou uniformy (Kleine Feldspange), nebo pro slavnostní příležitosti celá medaile upevněná do lišty rovněž nad levou kapsou (Große Feldspange). Pro nošení na civilním oděvu 16mm miniatura určená k upevnění na řetízek.


V některých případech byly nošeny obě třídy tohoto vyznamenání. V tomto případě obdržel nositel oficiálně (tj. včetně dekretu) pouze jednu třídu, druhá jím byla soukromně pořizována.


Oproti státem zřízenému Koloniálnímu odznaku se v tomto případě nejednalo o oficiální německé vyznamenání, a proto bylo po uchopení moci nacisty v roce 1933 jeho nošení ke stejnokroji, stejně jako u mnoha dalších pamětních vyznamenání, zakázáno. Lze ale nalézt fotografie dokazující, že toto nařízení nebylo vždy dodržováno.


Zdroje:
gmic.co.uk
https://www.traditionsverband.de/
www.sixbid.com

Koloniální vyznamenání – „Lví řád“ - Lícová strana vyznamenání ve stříbře

Lícová strana vyznamenání ve stříbře
Koloniální vyznamenání – „Lví řád“ - Dvě varianty rubové strany vyznamenání ve stříbře

Dvě varianty rubové strany vyznamenání ve stříbře
Koloniální vyznamenání – „Lví řád“ - Lícová strana vyznamenání v bronzu

Lícová strana vyznamenání v bronzu
Koloniální vyznamenání – „Lví řád“ - Udílecí dekret vyznamenání ve stříbře

Udílecí dekret vyznamenání ve stříbře
URL : https://www.valka.cz/Kolonialni-vyznamenani-Lvi-rad-t80428#294740Verze : 0
Fotografie nositelů vyznamenání:
Koloniální vyznamenání – „Lví řád“ - Příslušník Říšského koloniálního svazu (Reichskolonialbund), který má i po r. 1934 na své řádové sponě stále umístěné bronzové koloniální vyznamenání

Příslušník Říšského koloniálního svazu (Reichskolonialbund), který má i po r. 1934 na své řádové sponě stále umístěné bronzové koloniální vyznamenání
Koloniální vyznamenání – „Lví řád“ - Tento příslušník býv. koloniálních jednotek, má na své uniformě umístěné obě varianty vyznamenání

Tento příslušník býv. koloniálních jednotek, má na své uniformě umístěné obě varianty vyznamenání
URL : https://www.valka.cz/Kolonialni-vyznamenani-Lvi-rad-t80428#294745Verze : 0
Koloniální odznak
Das KolonialabzeichenKoloniální odznak byl jako pamětní vyznamenání zřízen říšským ministerstvem pro obnovu v říjnu 1921. Byl udělován všem německým občanům z bývalých kolonií, kteří na jejich území během světové války 1914-18 vyvíjeli činnost ve prospěch Německé říše.
Později byl odznak udělován ministerstvem zahraničí a od 31.12.1935 do 30.6.1939 kanceláří vůdce a říšského kancléře.
Celkem bylo uděleno cca 8500 kusů odznaků, jež byly vyráběny z postříbřeného bronzu, hliníku či zinku.


Použité zdroje:
www.ehrenzeichen.de
www.traditionsverband.de
URL : https://www.valka.cz/Kolonialni-vyznamenani-Lvi-rad-t80428#292933Verze : 0