Main Menu
User Menu

operácia OSN - UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force), Golanské výšiny

UNDOF – (United Nations Disengagement Observer Force), Golanské výšiny - Sýria
operácia OSN


Slovenská jednotka pôsobila v misii UNDOF od mája 1998 ako čata, ktorá bola súčasťou rakúskeho práporu AUSBATT. Pôvodne bolo do operácie vyslaných 35 slovenských vojakov.


Jednotku tvorili príslušníci Práporu rýchleho nasadenia (Neskôr - Práporu okamžitej reakcie). Jednotka sa začala pripravovať v posádke Martin už v roku 1997 v priestoroch práporu. Príslušníci práporu pôsobili v mierovej misii až do mája 2002.


S prihliadnutím na úspešné pôsobenie jednotky došlo od mája 1999 k rozšíreniu jednotky, teda z čaty na rotu (3.rotu). Od mája 1999 mala SR v UNDOF 95 vojakov, z ktorých osem pôsobilo vo velení a štábe rakúskeho práporu a 87 tvorilo jeho rotu.


Slovenskí vojaci zodpovedali za priestor s rozlohou 58 km2. Úlohy plnili vysielaním hliadok (patrol) zo siedmych stálych pozícií (pozícia 10 – veliteľstvo roty – cestná, pozícia 30 – cestná, pozícia 31 - cestná, pozícia 33 – hraničná pozorovacia, pozícia 17 - pozorovacia, pozícia 14 - cestná, pozícia 16 – hraničná pozorovacia) a jednej ubytovacej pozície (pozícia 16B – ubytovacia) a to pešími alebo motorizovanými, alebo špeciálnymi hliadkami (patrolami), čo zvyšovalo flexibilitu a účinnosť ich práce.


Rota zároveň nepretržite vyčleňovala skupinu RRG na zásahy pri narušeniach a na ochranu síl a prostriedkov jednotiek OSN.


Cieľom hliadkovania a pozorovania na pozíciách bolo zisťovať situáciu v určených priestoroch, prípadné narušenia medzinárodných zmlúv na vizuálnu vzdialenosť a zamedziť nepovoleným vstupom vojenských osôb, vojenskej techniky a civilistov so zbraňami do priestoru separácie medzi Sýriou a Izraelom.


Vláda SR schválila ukončenie činnosti jednotky v mierovej misii OSN UNDOF. Stiahnutie jednotky bolo vykonané 5. a 12. júna 2008. Slovenských vojakov v operácii nahradil chorvátsky kontingent.


Velitelia jednotky:
1. a 2. rotácia:
kpt. Ing. Rastislav RAŠLA, máj 1998 - máj 1999


3.rotácia:
kpt. Ing. Ivan KOVÁČ, máj 1999 - november 1999


4.rotácia:
pplk. Ing. Ivan VERBICH, november 1999 - máj 2000


5. a 6.rotácia:
mjr. Ing. Ivan BAČÍK, máj 2000 - máj 2001


7. a 8.rotácia:
pplk. Ing. Peter ČIŽMÁRIK, máj 2001 - máj 2002


9. a 10.rotácia:
mjr. Ing. Peter ŠVRLO, máj 2002 - jún 2003


11. a 12.rotácia:
mjr. Ing. Ľubomír KOCHANSKÝ, jún 2003 - jún 2004


13., 14. a 15.rotácia:
pplk. Ing. Ján TOMÁNEK, jún 2004 - október 2005


16 a 17.rotácia:
mjr. Ing. Vojtech MOJZES, október 2005 - júl 2006


18. a 19.rotácia:
mjr. Ing. Juraj FARKAŠ, júl 2006 - jún 2007


20.rotácia:
mjr. Ing. Vladimír GRIŠLO, jún 2007 - december 2007


21.rotácia:
pplk. Jozef FIGURA, december 2007 - jún 2008Zdroj:
- archív autora,
operácia OSN - UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force), Golanské výšiny - Rukávový znak 3.roty v rámci misie roty AUSBAT / UNDOF

Rukávový znak 3.roty v rámci misie roty AUSBAT / UNDOF
URL : https://www.valka.cz/operacia-OSN-UNDOF-United-Nations-Disengagement-Observer-Force-Golanske-vysiny-t80380#294412Verze : 2
UNDOF – (United Nations Disengagement Observer Force), Golanské výšiny - Sýria


Identifikačná známka príslušníka Slovenského kontingentu v mierovej misie OSN UNDOF.


Znak kontingentu vychádza z navrhovaného znaku Práporu rýchleho nasadenia (1999).
Zdroj:
- archív autora,
operácia OSN - UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force), Golanské výšiny - Znak kontingentu mierovej misie OSN UNDOF

Znak kontingentu mierovej misie OSN UNDOF
operácia OSN - UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force), Golanské výšiny - Navrhovaný znak pre Prápor rýchleho nasadenia - nerealizovaný

Navrhovaný znak pre Prápor rýchleho nasadenia - nerealizovaný
URL : https://www.valka.cz/operacia-OSN-UNDOF-United-Nations-Disengagement-Observer-Force-Golanske-vysiny-t80380#294413Verze : 0