Main Menu
User Menu

Medaile Za rozvoj Akademie ozbrojených sil

Medaila Za rozvoj AOS

     
Název:
Name:
Medaile Za rozvoj Akademie ozbrojených sil
Název v originále:
Original Name:
Medaila Za rozvoj AOS
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.01.2006
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
S.K.P.
www.aos.sk
www.aos.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Medaile-Za-rozvoj-Akademie-ozbrojenych-sil-t80370#488405Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Medaila-Za-rozvoj-AOS-t80370#488405Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile Za rozvoj Akademie ozbrojených sil
Název v originále:
Original Name:
Medaila Za rozvoj AOS
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.01.2006
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
S.K.P.
www.aos.sk
www.aos.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Medaile-Za-rozvoj-Akademie-ozbrojenych-sil-t80370#488407Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Medaila-Za-rozvoj-AOS-t80370#488407Version : 0
MOD
Medaila za rozvoj akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika:


Vyznamenanie udeľuje rektor Vojenskej akadémie generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši pracovníkom a príslušníkom akadémie.


Prvé odovzdanie medaile sa uskutočnilo 11.septembra 2006.Zdroj:
- archív autora,
- www.mosr.sk .
Medaile Za rozvoj Akademie ozbrojených sil - Medaila za rozvoj akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Medaila za rozvoj akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
URL CZ: https://www.valka.cz/Medaile-Za-rozvoj-Akademie-ozbrojenych-sil-t80370#294369Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Medaila-Za-rozvoj-AOS-t80370#294369Version : 0