Main Menu
User Menu

Zambie

Zambia

Český název:
Czech name:
Zambie
Originální název:
Original name:
Republic of Zambia
Anglický název:
English name:
Zambia
Hlavní město:
Capital:
Lusaka
Státní zřízení:
Government type:
republika / republic
Nejvyšší představitelé:
Chiefs of state:
přehled v sekci osobnosti
Správní členění:
Administrative:
9 provincií / 9 provinces
Úřední jazyk:
Languages:
angličtina / English
Měna:
Currency:
kwacha (ZMK)
Ozbrojené složky:
Military branches:
Zambijské národní obranné síly: Zambijská pozemní armáda, Zambijské letectvo, národní služba / Zambian National Defense Force: Zambian Army, Zambian Air Force, National Service
Mezinárodní organizace:
International organizations :
ACP, AfDB, AU, C, COMESA, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO (zpravodaj / correspondent), ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURCAT, MONUC, NAM, OPCW, PCA, SADC, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNMIS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
Rozloha:
Area :
(km2)
752 614
Reliéf:
Elevation extremes:
nejvyšší bod / highest point - bezejmenná oblast u Mafinga Hills (2 301 m) / unnamed location in Mafinga Hills
nejnižší bod / lowest point - řeka Zambezi (329 m) / Zambezi river
Klima:
Climate:
tropy / tropics
Geografická poloha:
Location:
Jižní Afrika / Southern Africa
Sousední státy:
Neighbours:
Angola, Demokratická republika Kongo, Malawi, Mozambik, Namibie,Tanzánie, Zimbabwe / Angola, Democratic Republic of the Congo, Malawi, Mozambique, Namibia, Tanzania, Zimbabwe
Vznik:
Independence:
24.10.1964
Počet obyvatel:
Population:
r.2008 - 11 669 534
Národnostní složení:
Ethnic groups :
98,7% Afričané / African
1,1% Evropané / European
0,2% ostatní / other
Náboženství:
Religions :
50% - 75% křesťané / Christian
24% - 49% muslimů a hinduistů / Muslim and Hindu
1% tradiční di domorodá náboženství / indigenous beliefs
ISO: ZMB
Internetová doména:
Internet country code :
.zm
Časové pásmo :
Time zone :
+2
Poznámka:
Note:

Zdroj:
www.cia.gov
www.mzv.eu
https://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
https://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Zambie-t80245#293922Verze : 0