Main Menu
User Menu

Namibie

Namibia

Český název:
Czech name:
Namibie
Originální název:
Original name:
Republic of Namibia
Anglický název:
English name:
Nimibia
Hlavní město:
Capital:
Windhoek
Státní zřízení:
Government type:
republika / republic
Nejvyšší představitelé:
Chiefs of state:
přehled v sekci osobnosti
Správní členění:
Administrative:
13 regionů / 13 regions
Úřední jazyk:
Languages:
angličtina / English
Měna:
Currency:
namibijský dolar (NAD)
Ozbrojené složky:
Military branches:
Namibijské ozbrojené síly: pozemní armáda, námořnictvo, letecké křídlo / Namibian Defense Force: Army, Navy, Air Wing
Mezinárodní organizace:
International organizations :
ACP, AfDB, AU, C, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM (pozorovatel / observer), IPU, ISO (zpravodaj / correspondent), ITSO, ITU, MIGA, NAM, OPCW, SACU, SADC, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNMIS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
Rozloha:
Area :
(km2)
824 269
Reliéf:
Elevation extremes:
nejvyšší bod / highest point - Konigstein (2 606 m)
nejnižší bod / lowest point - Atlanský oceán (0 m)
Klima:
Climate:
tropy / tropics
Geografická poloha:
Location:
Jižní Afrika / Southern Africa
Sousední státy:
Neighbours:
Angola, Botswana, Jihoafrická republika, Zambie / Angola, Botswana, South Africa, Zambia
Vznik:
Independence:
21.3.1990
Počet obyvatel:
Population:
r.2008 - 2 088 669
Národnostní složení:
Ethnic groups :
87,5% řernoši / black
6% běloši / white
6,5% smíchaní / mixed
Náboženství:
Religions :
80% - 90% křesťané / Christian 80% to 90%
10% - 20% domorodá či tradiční náboženství / indigenous beliefs 10% to 20%
ISO: NAM
Internetová doména:
Internet country code :
.na
Časové pásmo :
Time zone :
+1
Poznámka:
Note:

Zdroj:
www.cia.gov
www.mzv.eu
https://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
https://cs.wikipedia.org/
URL CZ: https://www.valka.cz/Namibie-t80218#293869Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Namibia-t80218#293869Version : 0
Kolonizácia dnešnej Namíbie siaha až do roku 1485, keď portugalský navigátor Diogo Cão dosiahlo mys Cross a vztýčil tu kamenný kríž, ktorého nasledoval Bartolomeo Diaz, ktorý 08.12.1487 zakotvil so svojou vlajkovou loďou vo Veľrybej zátoke (Walvis Bay) pri snahe nájsť cestu do Indie. Aj napriek tomu, že Portugalci zátoku pomenovali ako „O Golfo de Santa Maria da Conceição“, dlhodobé sídlo tu nevybudovali a na zátoku si ani nečinili nárok. To sa zmenilo až v polovici 19. storočia, keď o zátoku prjavila záujem Veľká Británia a anektovala priľahlé územie. V roku 1878 bol Walvis Bay súčasť Kapskej kolónie.


Po Portugalcoch a Britoch boli Nemci tretím Európskym národom, ktorý zasiahol do dejín dnešnej Namíbie. Nemecká kolonizácia sa začala 09.04.1883, keď sa nemeckému podnikateľovi Adolfovi Lüderitzovi s podporou nemeckého kancelára Bismarcka podarilo kúpiť od domorodcov oblasť Angra Pequeña, kde 12.04.1883 založil osadu Lüderitz. Lüderitzova obchodná spoločnosť ale čoskoro skrachovala a nad budúcou kolóniou prevzala protektorát nemecká cisárska vláda, ktorá už začiatkom roku 1884 vyslala do oblasti prieskumné plavislo cisárskeho námorníctva Nautilus. Protektorát bol oficiálne zriadený 24.04.1884 a k 30.04.1885 bola zriadená oficiálna koloniálna správa (Deutsch Kolonialgesell-schaft für Südwest-Africa). Od 14.09.1892 sa Juhozápadná Afrika stáva korunnou kolóniou.
Po vypuknutí 1. svetovej vojny sa nemecké koloniálne Ochranné oddiely zapájajú do bojov, ale čoskoro sú porazené jednotkami Juhoafrickej únie, kapitulujú a celá kolónia je k 16.08.1915 okupovaná. Okupácia trvá až do roku 1920, keď sa kolónia stáva mandátnym územím Spoločnosti národov a jej správa je 17.12.1920 zverená Juhoafrickej únii.


Po skončení 2. svetovej vojny a vzniku Organizácie spojených národov Juhoafrická únia 11.12.1946 jednostranne vypovedá mandátnu zmluvy a od 24.08.1954 považuje územie bývalej nemeckej kolónie za súčasť únie.
27.1.1966 ukončuje OSN mandát Juhoafrickej republiky na správu Juhozápadnej afriky a prenáša správu na orgány OSN. Juhoafrická republika rozhodnutie neuznáva. Ako ďalší krok vytvára OSN 19.05.1967 politický orgán pre zabezpečenie správy územia – UN Council for Namibia a 12.06.1968 dochádza k formálnemu premenovaniu Juhozápadnej afriky na Namíbiu. Nakoľko JAR všetky rezolúcie a kroky OSN odmieta, 30.01.1970 deklaruje OSN územie Namíbie za nelegálne okupované zo strany JAR. V Namíbii sa rozširuje hnutie za oslobodenie, kde postupne dominuje organizácia SWAPO. Až 21.03.1990 je oficiálne vyhlásený vznik Namíbijskej republiky, ku ktorej je k 01.03.1994 pripojená aj enkláva Walwis Bay a ostrovy Penguins Islands.Zdroj: https://www.worldstatesmen.org/Namibia.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Walvis_bay
URL CZ: https://www.valka.cz/Namibie-t80218#411022Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Namibia-t80218#411022Version : 0
MOD