Main Menu
User Menu

CZK - RTL -11 (letecká radiostanice)

Radiostanice RTL-11

Je palubní VKV stanice malého výkonu. Využívala se také v pojízdných a stacionárních prostředcích RTZ.
Byla určena pro rádiové spojení v I. leteckém pásmu.
- Umožňovala předladit 20 kanálů.
- Výkon vysílače 5 W.


Zdroj: Předpis Let 51 - 70 r. 1967
CZK - RTL -11 (letecká radiostanice) - Komplet RTL-11 vč. antény

Komplet RTL-11 vč. antény
CZK - RTL -11 (letecká radiostanice) - Stacionární komplet RTL-11 
(Foto z vlastního archivu)

"Stacionární" komplet RTL-11
(Foto z vlastního archivu)

URL : https://www.valka.cz/CZK-RTL-11-letecka-radiostanice-t80216#293866Verze : 0
větší část "Stacionárního" kompletu VKV letecké radiostanice RTL-11 ze sbírek VHTM https://vhtm.valka.cz/ a www.facebook.com foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/CZK-RTL-11-letecka-radiostanice-t80216#467752Verze : 0
ovladačka z letecké radiostanice RTL-11 letounu Aero L-29 Delfín ze sbírek VHTM https://vhtm.valka.cz/ a www.facebook.com foto vlastní


Nejde o ovládačku rádiostanice ale prepínač príposluchu medzi rádiostanicou VKV a rádiopolokompasom ARK. Ovládačka rádiostanice má prepínač kanálov, vypínač skvelču (šumovej brány), je totožná s ovládačkou stacionárnej rádiostanice a je na obrázku v predchádzajúcom príspevku.
Doplnil om3cu
URL : https://www.valka.cz/CZK-RTL-11-letecka-radiostanice-t80216#467756Verze : 0
Antény používané k RTL-11 nemuseli byť iba tie ktoré sú v návode, bolo možné použiť každú anténu navrhnutú pre pásmo 100 až 150 MHz a tak aj boli používané. Videl som RTL-11 prevádzkovanú aj na "klasickú šablu" aká sa používala napr na lietadlách MIG. Vyššie uvedená anténa bola požívaná aj na civilných strojoch s RDST napr typu Hradišťan a pod.


Zdroj: vlastné poznatky
URL : https://www.valka.cz/CZK-RTL-11-letecka-radiostanice-t80216#501853Verze : 0
MOD
Diskuse
Dostal jsem zprávu, kterou poslal pan Jiří Vojta a s jeho souhlasem jej "vkládám" v plném znění a bez úprav:


"...rád bych Vás upozornil na chyby a nepřesnosti ve Vámi zveřejněném popisu radiostanice RTL 11.


Celý svůj aktivní pracovní život jsem prožil v Tesle Kolín (až do jejího zániku, potom v nástupnické firmě) v konstrukci spec. výroby a radiostanici RTL 11 znám.


Radiostanice vznikla z radiostanice RTL 22 ve spolupráci TE-KO (Tesla Kolín) a Výzkumného ústavu A. S. Popova Praha někdy v roce 1963-65.


Byla vyvinuta frekvenční ústředna – blok C a nová ovládací skříńka s mechanickou pamětí. Tím byla odstraněna nevýhoda radiostanice RTL 22, kde pro každý kanál se musel použít výměnný krystal v karuselu ovládací skříňky.


Mechanická paměť umožňovala použít 21kanálů. Kódování mechanické paměti se provádělo pomocí kódovacího klíče a kódovacího pravítka. Kódovacím pravítkem se pro požadovanou frekvenci zjistilo umístění kódovaccích kolíčků v kódovacím klíči, kolíčky se umístily do správných pozic a klíč se zajistil.Po odjištění mechanické paměti se kódovací klíč otiskl do paměti.Vysunuté nebo zasunuté kolíčky paměti byly vlastně nuly nebo jedničky kódu a frekvenční ústředna generovala patřičnou frekvenci. Současně se nastavily obvody bloku vysílače a přijímače.


Radiostanice RTL 11 se vyráběla ve dvou verzích: A a B.
- Verze A byla vojenská s odstupem kanálů 83.333kHz v pásmu 100 až 150MHz.
- Veze B byla určena pro použití v civilním letectví a v pásmu 100 až 149.950 MHz s odstupem 50 kHz. Tato verze má i jinou ovládací skříňku bez mechanické paměti a jiný blok frekvenční ústředny. Třemi ovládacímí prvky je možné nastavit libovolnou frekvenci v pásmu po 50 kHz.


Počet vyrobených verzí B byl minimální na rozdíl od verze A, těch se vyrobilo několik tisíc a ještě po roce 2000 se vyráběly bloky pro náhradní díly.


Stanice RTL 11 má palubní telefon pro dva piloty, komunikace mezi piloty měla přednost před příjmem i vysíláním. Při provozu telefonu byl na pozadí příposlech přijímače. Stanice měla i záložní palubní telefon, který měl nezávislé napájení a po zapnutí měl přednost před vším. Do telefonu byly zavedeny signály nebezpečné výšky, nebezpečného zrychlení a signál z MARKERU.


Chtěl bych upozornit, radiostanice se nikdy nevyráběla jako stacionární, i když se tak používala např. v RL KOMÁR, řídících věžích a pod.


TE-KO žádné kostrukce pro umístění bloků nevyráběla, vše si řešili uživatelé. Proto je na Vašem snímku jakási posvářená amatérská konstrukce.
Na snímku 0661 je jen část soupravy a ještě k tomu pohled na bloky zezadu. Na dalších jsou jen fragmenty soupravy, anténa na nich není od RTL 11.

Pro úplnost uvádím základní technické údaje.


Frekvenční rozsah :
– verze A: 100 až 150 MHz pro příjem i vysílání
- verze B: 100 až 149.950 MHz pro příjem a vysílání


Druh provozu: Simplex na téže frekvenci A3


Počet kanálů :
Celkem možných
601 pro verzi A,
1000 pro verzi B.


21 kanálů zakódovaných v mech. paměti -verze A
1000 kanálů přímou volbou- verze B


kanálová rozteč:
83.333 kHz – verze A,
50 kHz verze B


Citlivost přijímače: 3.5uV pro s+š /š 10dB, f mod 1kHz, m=30%, lepší než 2uV pro otevření umlčovače.


Výkon vysílače : min. 5 W


Napájení : z palubní sítě letounu 27 V +10%, -10%.


Rozsah pracovních teplot : -60 až +50 stupňůSouprava radiostanice:


- blok vysílače a přijímače blok A
- blok Nf obvodů a napájení blok B
- frekvenční ústředna verze A blok C
- frekvenční ústředna verze B blok C
- odpružené rámy pro bloky A, B a C
- ovládací skříňka verze A blok O
- ovládací skříňka verze B blok O
- palubní telefon a nf obvody blok ZM
- účastnická skříňka blok U
- anténa s koaxiálním kabelem
- běžné náhradní díly
- kabely


Takto sestavená souprava umožňuje dvěma pilotům příjem a vysílání, poslech radiokompasu, vzájemnou komunikaci palubním telefonem a záložním palubním telefonem,regulaci hlasitosti, pouze ale jen jeden mohl volit frekvenci, zapínat nebo vypínat umlčovač a zapínat záložní palubní telefon.


Dále se dodávalo následující příslušenství podle individuální objednávky :


- soupravy náhradních dílů pro vojskové a generální opravy
- kontrolní přístroj pro kontrolu parametrů stanice KP 11
- kontrolní přístroj KP-O pro blok O verze A. (Ten obsahoval kódovací pravítko, náhradní mech. paměť, kódovací klíč a jednoúčelové nářadí)

Technický popis, návod na montáž, obsluhu a údržbu.


Posílám taky několik fotek asi nejzajímavějších pohledů do bloku A, C a OV.
Taky na kontrolní přístroj a soupravu na kotrolu bloku Ov a kódováni mechanické paměti.
(Ono by se dalo najít daleko více zajímavostí, např krokové motory, ladící jednotky, vačkový převod z bloku C a jiné.


Pro zajímavost ještě uvedu, že snad kromě pasivních součástek, elektronek, krystalů a několika dalších komponentů si Tesla Kolín vše vyráběla sama,od mechanických dílů po díly z umělých hmot.
Bylo to neuvěřitelné množství nástrojů, přípravků, a jednoúčelových přístrojů. Bylo to něco jiného než dnes, kdy se dá snad vše koupit.Tenkrát,i když peníze na nákup byly, nikdo nám nic pro takovou výrobu neprodal.

Tesla v dalších letech pokračovala ve vývoji a výrobě přístrojů pro letecký průmysl např. radiokompasy RKL 41(ten by si taky zasloužil prezentaci), RKL 52, radiostanicí LS 5 pro větroně a po vzniku nástupnické organizace pokračovala další výroba pro modernizaci čs. letectva např Migů 29. Migů 23, Su 22 a SU 25.
Kde je jim konec ..."
URL : https://www.valka.cz/CZK-RTL-11-letecka-radiostanice-t80216#497426Verze : 0
Ještě několik fotek RTL 11 od p. Vojty
URL : https://www.valka.cz/CZK-RTL-11-letecka-radiostanice-t80216#497495Verze : 0
Nemohu souhlasit s tím, že anténa výše u fota stacionárního kompletu není RTL11. Byla s tímto kompletem na fotografiích demontována. Připojuji foto "letecké" antény k RTL-11
CZK - RTL -11 (letecká radiostanice) - anténa k RTL-11

anténa k RTL-11
URL : https://www.valka.cz/CZK-RTL-11-letecka-radiostanice-t80216#500559Verze : 0
Souhlasit nemusíte, ale je naprostý fakt, že anténa u fotky „stacionární“ RTL11 nepatří do soupravy RTL11. Ta se vyráběla a dodávala v soupravě (viz obr. ree dsc.jpg) podle platné výrobní dokumentace a závazného dokumentu „ Technické podmínky pro radiostanici RTL11“, kde je takto souprava definována a podle této dokumentace byla radiostanice přejímána zástupcem vojenské správy (ZVS). Znovu upozorňuji, radiostanice RTL11 nikdy!!! nebyla vyráběna a dodávána jako „stacionární“, můžu garantovat, že Tesla Kolín ani žádnou jinou anténu nebo díl pro „stacionární RTL11 nevyráběla .Ano,RTL11 byla používána i jako pozemní, ale to byla záležitost zákazníka nebo útvaru. Ten si k ní mohl připojit i jinou anténu. Jistě by se našly i jiné typy používaných antén než je ta na fotce“stacionární“. To je ale záležitost pro jiný příspěvek který by mohl vzniknout např „Využití letecké radiostanice RTL11v pozemních prostředcích“.Výše uvedený příspěvek se ale týká stanice tak, jak ji vyráběla a dodávala Tesla Kolín. Ani Vámi zveřejněná fotka antény neodpovídá. Je zřejmně přestříkaná. Antény se dodávaly v jiném barevném provedení .Izolační vložka vodorovného zářiče byla v barvě odlitku z pryskyřice, svislý zářič byl světle šedý.I to bylo určeno technickou dokumentací.
Ještě můžu vysvětlit, proč asi nebyla u té „stacionární“ použita originální anténa RTL11. Ta se totiž nastavovala a měřila v Tesle opevněna na kovovém poměrně velkém válcovém profilu který imitoval trup letounu. Tento typ antény totiž vyžaduje protiváhu aby anténa měla požadovanou impedanci a PSV ve frekvenčním pásmu. Pokud protiváhu nelze vytvořit, je nutné použít jiný typ antény která ji nepotřebuje.
Řada radiostanic používaných jako pozemní měla i zvláštní původ. Technickými podmínkami bylo stanoveno v jakých termínech a kolik souprav RTL11 se podrobí v Tesle
tzv. „Velkým kontrolním zkouškám“. Radiostanice vybíral namátkově ZVS z běžné výrobní řady. Velké kontrolní zkoušky byly velmi náročné a trvaly řadu měsíců a ověřovaly se všechny parametry stanice ,mechanické a klimatické odolnosti, životnostní a spolehlivostní parametry. Dá se říct, že zkoušky vlastně probíhaly nepřetržitě po celou dobu výroby.Radiostanice po zkouškách plně vyhovovaly Tech. podmínkám a byly vlastnictvím MNO. Nesměly se však použít v leteckém provozu. A těchto stanic bylo poměrně dost. ZVS je ale mohl např. předat útvarům jako učební nebo výcvikové pomůcky. V řadě případů je útvary běžně využívaly třeba jako záložní nebo jimi posilovaly své systémy spojení. S tím mám i osobní zkušenost, na letišti Čáslav to takto fungovalo.
Snad je moje vysvětlení dostatečné, myslím,že o RTL11 je už snad napsáno vše.
URL : https://www.valka.cz/CZK-RTL-11-letecka-radiostanice-t80216#503181Verze : 0