Bacílek, Karol

     
Příjmení:
Surname:
Bacílek Bacílek
Jméno:
Given Name:
Karol Karol
Jméno v originále:
Original Name:
Karol Bacílek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál Army General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.10.1896 Choťánky /
02.10.1896 Chotanky /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
19.03.1974 Bratislava /
19.03.1974 Bratislava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- ministr národní bezpečnosti
- první náměstek předsedy vlády
- Minister of National Security
- First Deputy Prime Minister
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- agent NKVD
- narodený ako Karel Bacílek
- agent NKVD
- born as Karel Bacilek
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007,
https://www.psp.cz/eknih/1948ns/rejstrik/vlada.htm, www.libri.cz
https://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_bacilekk.php, https://syndikat-novinaru.cz/12/42/118/1968/cerven
www.plus7dni.sk
biography.hiu.cas.cz
URL : https://www.valka.cz/Bacilek-Karol-t80211#341964 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Bacílek Bacílek
Jméno:
Given Name:
Karol Karol
Jméno v originále:
Original Name:
Karol Bacílek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR armádní generál
DD.MM.RRRR Army General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007,
https://www.psp.cz/eknih/1948ns/rejstrik/vlada.htm, www.libri.cz
https://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_bacilekk.php, https://syndikat-novinaru.cz/12/42/118/1968/cerven
www.plus7dni.sk
www.prazskyhradarchiv.cz
https://www.vets.cz/vpm/31610-hrob-karol-bacilek/
URL : https://www.valka.cz/Bacilek-Karol-t80211#646146 Verze : 0
Karol Bacílek* 02.10.1896
+ 19.03.1974- během druhé světové války působil v SSSR, kde se stal agentem NKVD


- na ministerstvu národní bezpečnosti začal pracovat v době, kdy začalo vyšetřování "protistátního centra" nabírat na obrátkách
- do vyšetřování osobně zasahoval mnohem méně než jeho předchůdce Ladislav Kopřiva, avšak byl o něm plně informován
- i Bacílek, stejně jako jeho předchůdce, respektoval hlavně přání sovětských poradců
- dosáhl propuštění některých zadržených osobZdroj:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
URL : https://www.valka.cz/Bacilek-Karol-t80211#293838 Verze : 0
Karol (Karel) Bacílek


* 02.10.1896, Choťánky (okr. Nymburk )
+ 19.03.1974, BratislavaPo skončení obecné školy se vyučil strojním zámečníkem

od roku 1915-1918 sloužil v rakouskouherské armádě,

1918-1920 sloužil v čs. armádě jako delesloužící, naposledy v hodnosti četař

1920-1923 pracoval v železničních dílnách ve Vrútkách,

od 1921 člen KSČ,

v období mezi 1921 až 1924 absolvoval v Moskvě Mezinárodní Leninovu Školu

1924-1929 krajský tajemník KSČ v Žilině,

1929 krajský tajemník KSČ v Banské Bystrici,

1930-1939 tajemník zemského vedení KSČ na Slovensku,

květen 1939-červenec 1943 činný v exilu v Sovětském svazu,

koncem roku 1940 byl vyslán k ilegální práci zpět na Slovensko, ovšem velmi brzy je zpět v SSSR,

červenec 1943 se vrátil ilegálně přes Polsko na Slovensko,

1944 v době Slovenského národního povstání působil v Bánské bystrici jako organizační tajemník sekretariátu KSS.

1931-1938, 1945-1946, 1949-1966 člen ÚV KSČ,

1951-1963 člen předsednictva ÚV KSČ,

1944-1966 člen ÚV KSS,

1949-1963 člen předsednictva ÚV KSS,

1951-1963 první tajemník ÚV KSS,

1950-1951 předseda sboru pověřenců,

8.9.1951-23.1.1952 ministr státní kontroly,

23.1.1952-14.9.1953 ministr národní bezpečnosti - jmenován do hodnosti armádního generála, doba příprav a provedení procesu se skupinou předních komunistických stranických funkcionářů v čele s R. Slánským

5.3.1953 se společne s A. Čepičkou a K.Gottwaldem zúčastnil pohřbu J.V.Stalina

31.1.1953-14.9.1953 náměstek předsedy vlády

od 14.9.1953 první náměstek předsedy vlády, vrací se na Slovensko ve funkci tajemníka KSS

1946-1964 poslanec NS.

K. Bacílek později několikrát sám přiznával, že ve většině závažných rozhodnutí a činností poslouchal sovětské poradce, s poradci také připravovaly programy soudních procesů, které sám, spolu se sovětským poradcem Alexejem Besčasnovem a někdy i s Gottwaldem, schvaloval. Své zvláštní právní vědomí projevil jako ministr bezpečnosti na jednání celostátní konference KSČ v prosinci 1952: " O tom, kdo je vinen a kdo nevinen, kde končí omyly a chyby a nastává trestní odpovědnost, rozhodne strana za pomoci orgánů národní bezpečnosti."

duben 1963 bylo uznáno že je z velké míry zodpovědný za nezákonnosti a represálie začátkem 50. let, v souvislosti s tím odvolán z funkce člena předsednictva ÚV KSČ a prvního tajemníka ÚV KSS

ve dnech 29.5.1968 - 1.6.1968 bylo K. Bacílkovi pozastaveno členství v KSČ

na jaře 1971 je mu obnoveno členství v KSČ
Zdroj:
https://www.psp.cz/eknih/1948ns/rejstrik/vlada.htm, www.libri.cz
https://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_bacilekk.php, https://syndikat-novinaru.cz/12/42/118/1968/cerven
www.plus7dni.sk.
URL : https://www.valka.cz/Bacilek-Karol-t80211#307477 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více