Main Menu
User Menu

SOV - R-834 (letecká UKV radiostanice automobilní)

Aвиационная ДMВ радиостанция Р-834

     
Název:
Name:
R-834
Originální název:
Original Name:
Р-834
Kategorie:
Category:
Mobilní UKV radiové stanice
Výrobce:
Producer:
-
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
-
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Obsluha:
Crew:
5
Složení:
Composition:
1. Přístrojový vůz R-834 / R-834M
/ Instrument vehicle R-834 / R-834M :

1. a) R-834: Skříńový automobil (podvozek ZiL-157) nebo ZiL-131 s skříňovou nástavbou KUNG-1M)
1. b) R-834M: Skříňový automobil (podvozek ZiL-130E) s skříňovou nástavbou KUNG-1 /
1. a) R-834: Box-body truck (chassis ZiL-157) or
ZiL-131 with "KUNG-1M" shelter
1. b) R-834M: Box-body truck (chassis ZiL-130E) with "KUNG-1" shelter

2. Elektrocentrála ESB-12-VS nebo EC 15 kVA /
Power agregatte ESB-12-VS nebo EC 15 kVA
Uživatelské státy:
User States:


...
?
Poznámka:
Note:
Složení radiové stanice:
1. Radiová stanice R-803
1. a) Zesilovač vysílače
2. Záložní radiová stanice R-803
3. Blok ovládání
3. a) Centrální ovládání RCPU
4. Antény
5. a) Přijímač R-314
5. b) Přijímač R-871
6. Polní telefon TA-57
7. Sluchátka, mikrofon, reproduktor
8. Dálnopis STA-M67
9. Dálkový ovladač RVPU
Zdroje:
Sources:
www.russiansarms.ru
www.valka.cz
MNO - "Systémy a prostředky RTZ" - pomůcka Let-51-70 - II.vydání R. 1982

SOV - R-834 (letecká UKV radiostanice automobilní) - www.russiansarms.ru

www.russiansarms.ru
SOV - R-834 (letecká UKV radiostanice automobilní) - Pohled do interiéru ZiL-157
www.russiansarms.ru

Pohled do interiéru ZiL-157
www.russiansarms.ru

SOV - R-834 (letecká UKV radiostanice automobilní) - www.russiansarms.ru

www.russiansarms.ru
SOV - R-834 (letecká UKV radiostanice automobilní) - www.russianarms.ru

www.russianarms.ru
SOV - R-834 (letecká UKV radiostanice automobilní) - www.russianarms.ru

www.russianarms.ru
SOV - R-834 (letecká UKV radiostanice automobilní) - (www.rwd-bm3.de)

(www.rwd-bm3.de)
URL : https://www.valka.cz/SOV-R-834-letecka-UKV-radiostanice-automobilni-t80207#617035Verze : 15
Radiostanice R-834
Aвиационная ДMВ радиостанция Р-834

V sedmdesátých letech se začalo v čs. letectvu přecházet na kmitočtové pásmo v rozsahu 220 – 390 (400) MHz – označené jako II. letecké pásmo ( UKV).
Pro toto pásmo byly dovezeny mobilní radiostanice
R-834 které byly v zástavbě skříňové karoserie typu KUNG-1 na automobilu ZIL-157,
později v zástavbě karoserie KUNG-1 na automobilu ZiL-131.
/
R-834M byla modernizovaná verze v zástavbě karoserie KUNG-1 na automobilu ZIL-130E
U našich jednotek radiotechnického zabezpečení byly ve výzbroji "S" rot (jednotek zvláštního určení).

Složení:
- 2x UKV radiostanice na bázi R-803 pracující na kmitočtech v II. leteckém pásmu
Výkon 10W, (se zesilovačem až 800 W)

* Zavádění do provozu bylo provázeno řadou problémů.
Přechodným řešením byla zástavba UKV kompletu do automobilů P V3S a montáži radiostanice RTL-11 pro zabezpečení spojení s letouny v I. leteckém pásmu a byly používány s označením R-834ČS

Poznámka: Mimo mobilních verzí byly z počátku dováženy i "stacionární" R-834 S (případně jako "bednové" verze, ozn. R-834 U.

Zdroj: MNO - "Systémy a prostředky RTZ" - pomůcka Let-51-70 - II.vydání R. 1982
a "HISTORIE Radiotechnického zabezpečení ..." - AVIS 2008
URL : https://www.valka.cz/SOV-R-834-letecka-UKV-radiostanice-automobilni-t80207#293821Verze : 5
Mobilní R-834M ze stavu jedné z "S" rot RTZ.
SOV - R-834 (letecká UKV radiostanice automobilní) - (Foto z vlastní sbírky)

(Foto z vlastní sbírky)
URL : https://www.valka.cz/SOV-R-834-letecka-UKV-radiostanice-automobilni-t80207#382437Verze : 0
Ještě několik obrázku R-834 v zástavbě na automobile ZiL-131

Zdroj: www.russiansarmy.ru
SOV - R-834 (letecká UKV radiostanice automobilní) -


SOV - R-834 (letecká UKV radiostanice automobilní) -


SOV - R-834 (letecká UKV radiostanice automobilní) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-R-834-letecka-UKV-radiostanice-automobilni-t80207#617038Verze : 1
Několik fotografií detailů radiostanice R-834

Zdroj: www.rwd-bm3.de
SOV - R-834 (letecká UKV radiostanice automobilní) -


SOV - R-834 (letecká UKV radiostanice automobilní) -


SOV - R-834 (letecká UKV radiostanice automobilní) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-R-834-letecka-UKV-radiostanice-automobilni-t80207#619210Verze : 3
Verze radiostanice R-834:
R-834 – automobilní verze v skříni KUNG-1M na podvozku automobilu ZiL-157 později také ZiL-131;

R-834U - balená verze, přepravovaná v 19 bednách
Р-834У – упаковочный вариант, перевозится в 19 ящиках;

R-834S - stacionární verze
Р-834С – стационарный вариант

R-834M - modernizovaná automobilní verze v skříni KUNG-1M na podvozku automobilu ZiL-130E
Р-834М – модернизированная;

R-834P - stanice v sestavě jednotek REB rušení leteckého spojení
Р-834П – станция постановки помех авиационной радиосвязи

R-834PM - modernizovaná stanice v sestavě jednotek REB rušení leteckého spojení
Р-834ПМ - станция постановки помех авиационной радиосвязи, модернизированная

Zdroj: www.russianarms.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-R-834-letecka-UKV-radiostanice-automobilni-t80207#619245Verze : 5