Main Menu
User Menu

SOV - R-849 / R-849M (letecká radiostanice automobilní)

Radiový automobil letectva R-849 / R-849M
Aвиационная радиостанция Р-849

Slouží pro spojení s pozemními radiovými stanicemi a s letadly. Spojení lze navázat při jízdě či při stání vozidla. V automobilu UAZ-452AE jsou zamontovány:

- 1x Radiová stanice KV R-847 (R-847 TD) s kmitočtovým rozsahem 2 – 30 MHz,
výkon vysílače 250 W,
provoz A1, A3, F1;
- 1x radiostanice VKV R-802V (R-802VJa)
- 1x radiostanice UKV R-832M
Dále radiové přijímače:
- 1x R-873 (KV)
- 1x R-870M (VKV)
- 1x R-871 (UKV)
- Dálnopis typ STA-2M

Pro záznam radiové korespondence magnetofon MN-61,

V přívěsu GAZ-704 elektrocentrála:
- pro R-849 AB-4-0/115/č425
- pro R-849M AB-4-0/230/č400M1


Zdroj: Zdroj: MNO - "Systémy a prostředky RTZ" - pomůcka Let-51-70 - II.vydání R. 1982
SOV - R-849 / R-849M (letecká radiostanice automobilní) -


SOV - R-849 / R-849M (letecká radiostanice automobilní) -


SOV - R-849 / R-849M (letecká radiostanice automobilní) -


SOV - R-849 / R-849M (letecká radiostanice automobilní) - Všechny fotografie z archivu Pavla Vaňka (SHARK)

Všechny fotografie z archivu Pavla Vaňka (SHARK)
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-R-849-R-849M-letecka-radiostanice-automobilni-t80206#293814Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/SOV-R-849-R-849M-letecka-radiostanice-automobilni-t80206#293814Version : 0
Rádiový automobil letectva R-849 ( R-849L) slúži pre spojenie s lietadlami a s pozemnými rádiovými stanicami na krátkych ( KV), veľmi krátkych ( VKV ) a ultrakrátkych (UKV) vlnách. Rádiový automobil letectva je možné využiť pri leteckých výsadkových operáciách.


Spojenie je možné viesť za presunu alebo zo stanovíšť spojovacích uzlov.


Vysielač je možné ovládať z prístrojovej skrine vo všetkých kmitočtových pásmach, z kabíny vodiča v jednom z pásiem KV a režimu a z diaľkového ovládača v hovorovom režime v pásmach KV a VKV alebo KV a UKV na vzdialenosť až 1000 m od rádiového automobilu letectva.


Rádiovú korešpondenciu v pásmach KV, VKV a UKV je možné zaznamenať na magnetofón. Max. dĺžka zápisu je 5,5 hod.


Zariadenie je napájané zo zdrojov jednosmerného napätia 27 V a striedavého napätia 15 V.


Rádiový automobil letectva R-849 tvorí :


Automobil UAZ-452A


Príves GAZ-704


Použité rádiové stanice – kmitočtové pásmo :


R-847 – 2 až 29,999 MHZ


R-846 – 2 až 29,999 MHz


R-802V – 100 až 150 MHz


R-832M – 220 až 389,95 MHz.


Rádiový prijímač


R-873
R-870M – 100 až 149,916 MHz
R-871- 220 až 38,95 MHz.


Napájací zdroj - napätie


GSR-3000M – 7 V
AB-4-0/115 Č-425 – 115 V
PO-1500 – 115 V


Antény za presunu a na stanovišti :


4 m prútová KV pásmo,
Tyčová – VKV pásmo,
Mečová – UKV pásmo.


Antény na stanovišti :


10 m tyčová – KV pásmo,
Diskokuželová – VKV pásmo,
Diskokuželová – UKV pásmo.


Benzínová elektrocentrála : AB-4


Akumulátorová batéria :2 x 10KNB-60


Riadiace bloky a príslušenstvo,


Káble, laná, záložný materiál a príslušenstvo.Zdroj :Let-27-76 Rádiový automobil letectva R-849 Popis a prevádzka , predpis ČSĽA – Praha, 1979
SOV - R-849 / R-849M (letecká radiostanice automobilní) - Presunová podoba - popis.

Presunová podoba - popis.
SOV - R-849 / R-849M (letecká radiostanice automobilní) - Rozvinutý rádiový automobil- popis.

Rozvinutý rádiový automobil- popis.
SOV - R-849 / R-849M (letecká radiostanice automobilní) - Interiér - popis.

Interiér - popis.
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-R-849-R-849M-letecka-radiostanice-automobilni-t80206#334383Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/SOV-R-849-R-849M-letecka-radiostanice-automobilni-t80206#334383Version : 0
Operátor R-849 u dálkového ovládání
SOV - R-849 / R-849M (letecká radiostanice automobilní) - Foto ze sbírky Pavla Vaňka

Foto ze sbírky Pavla Vaňka
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-R-849-R-849M-letecka-radiostanice-automobilni-t80206#334387Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/SOV-R-849-R-849M-letecka-radiostanice-automobilni-t80206#334387Version : 0
     
Název:
Name:
R-849
Originální název:
Original Name:
Р-849
Kategorie:
Category:
Mobilní radiová stanice
Výrobce:
Producer:
-?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
-
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Obsluha:
Crew:
-
Složení:
Composition:
1. Automobil UAZ-452AE / car UAZ-452AE
2. Přívěs elektrocentrál (2x AB-4) GAZ-704 /
Trailer GAZ-704 Power agregatte (2x AB-4)
Uživatelské státy:
User States:


...
?
Poznámka:
Note:
Složení radiové stanice
1. Radiová stanice KV R-847
2. Radiová stanice VKV R-802
3. Radiová stanice UKV R-832M
4. Radiové přijímače:
4. a) R-873 (KV)
4. b) R-870M (VKV)
4. c) R-871 (UKV)
5. Ovládací blok
6. Dálnopis STA-2M
7. Magnetofon MN-61
8. Akumulátory 2x 10KNB-60
9. Antény:
9. a) Drátová (KV)
9. b) Disko-kuželová VKV
9. c) Disko-kuželová UKV
9. d) Prutová 4m (KV)
9. e) 1x Trubkový stožár 10m (KV)
9. f) 2x Trubkový stožár 5m (VKVÚUKV)
10. Sluchátka, mikrofon, reproduktor
11. Dálkové ovládání radiostanice
12. Příslušenství a náhradní součásti
Zdroje:
Sources:
MNO - "Systémy a prostředky RTZ" - pomůcka Let-51-70 - II.vydání R. 1982
www.valka.cz
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-R-849-R-849M-letecka-radiostanice-automobilni-t80206#618073Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/SOV-R-849-R-849M-letecka-radiostanice-automobilni-t80206#618073Version : 0
Diskuse
Na stanovišti byla stanice napájena z EC. Za jízdy se využívalo napájení z generátoru GSR-3000M, spřaženého s motorem vozidla. Napětí 115V/400Hz zajišťoval měnič PO-1500. Pohon generátoru se zapínal uvnitř kabiny z místa řidiče. Stanice byla pro své široké možnosti zařazována do sestavy "záchranné skupiny".
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-R-849-R-849M-letecka-radiostanice-automobilni-t80206#355152Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/SOV-R-849-R-849M-letecka-radiostanice-automobilni-t80206#355152Version : 0