Main Menu
User Menu

3. odřad speciálních sil [1993-1995]

3rd Special Forces Detachment

     
Název:
Name:
3. odřad speciálních sil
Originální název:
Original Name:
3. odriad špeciálnych síl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
3. odriad speciálních sil
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1995
Nástupce:
Successor:
5. pluk špeciálneho určenia
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1993-01.09.1994 Veliteľstvo Armády Slovenskej republiky
01.09.1994-01.10.1995 Generálny štáb Armády Slovenskej republiky
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-01.10.1995 Žilina, Kasárne P. Jilemnického

Velitel:
Commander:
01.01.1993-DD.05.1995 Tuček, Jozef (Plukovník)
DD.05.1995-01.10.1995 Krištofiak, Jozef (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1993-30.09.1995 veliteľstvo a štáb
01.01.1993-30.09.1995 2x rota špeciálneho prieskumu
01.01.1993-30.09.1995 rota velenia
01.01.1993-30.09.1995 spojovacia rota
01.01.1993-30.09.1995 obväzisko
01.01.1993-30.09.1995 jednotka logistickej podpory
Čestný název:
Honorary Name:
22.08.1994-01.10.1995 Žilinský pluk Jozefa Gabčíka
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, Peter Švrlo, Vojenský výsadkári na Slovensku, MOSR, ISBN 80-88842-65-4
URL : https://www.valka.cz/3-odrad-specialnich-sil-1993-1995-t80179#293714Verze : 0
MOD
3. odriad špeciálnych síl


Krycie číslo: VÚ 2790


Podřízené jednotky
01.01.1993-30.09.1995 veliteľstvo a štáb
01.01.1993-30.09.1995 veliteľstvo a štáb
01.01.1993-30.09.1995 2x rota špeciálneho prieskumu
01.01.1993-30.09.1995 rota velenia
01.01.1993-30.09.1995 spojovacia rota
01.01.1993-30.09.1995 obväzisko
01.01.1993-30.09.1995 jednotka logistickej podpory
Výzbroj a vybavení
01.01.1993-30.09.1995 UAZ-469
01.01.1993-30.09.1995 Praga V3SPoznámka: 18.11.1992 je dokončené delenie výzbroje a výstroje v pomere 2:1 v prospech 6. speciální skupiny a 3. odriadom špeciálnych síl nariadené Zpravodajskou správou GŠ MO ČSFR č.j.:569/13-7. Tým boli vytvorené podmienky pre vznik 3. odriadu špeciálnych síl, ktorý sa následne presunul do posádky Žilina. Dňa 23.01.1993 vykonali príslušníci odriadu vojenskú prísahu. Rozkazom ministra obrany č.53 zo dňa 22.08.1994 bol odriadu priznaný čestný názov Žilinský pluk Jozefa Gabčíka.Zdroj: archív autora, Peter Švrlo, Vojenský výsadkári na Slovensku, MOSR, ISBN 80-88842-65-4
URL : https://www.valka.cz/3-odrad-specialnich-sil-1993-1995-t80179#294140Verze : 1
MOD