Main Menu
User Menu

DEU/CZK - „JALTA“ (letecká radiostanice)

Funkgerät Lo 70 KL 40

Rádiová stanice „JALTA“ (Lo 70 KL 40)


Trofejní radiostanice Lo 70 KL 40 "dostala" pro službu v čs. letectvu ozn. "JALTA" a byla využívana pro rádiové spojení spolu s typem LR-10/LR-10PZ.
(Byla u nás ozn. jako "krátkovlnná" / vysoko frekventní (VF), ale to bylo nepřesné zjednodušení, protože měla I. rozsah "dlouhovlnný", použitelný v letectvu pro navigaci - jako přívodné radiostanice )


- I. Složení radiové stanice „JALTA“ (typ Lo 70 KL 40 ):


*1. Přijímač - superhet se 7 stupni: 2 vysokofrekventní, 1 směšovací, 3 mezifrekvence a 1 nízkofrekventní; 12 elektronek RV12P2000)
*2. Vysílač s rozvaděčem a modulátorem (3 elektronky LS 50)
*3. Anténní část
*4. Napájecí část:
– a) ze sítě 110 nebo 220 V, příkon 500VA(jednofázový usměrňovač) nebo
- b) z baterií 24 V/ 22A (rotační měnič, selenový usměrňovač, filtry)


II. Technické údaje:


a) Frekvenční rozsah:
I. rozsah – dlouhé vlny: 300 – 600 kc (kHz) /(500 – 1.000 m )
II. až IV.rozsah – krátké vlny: 1,5 – 7,5 Mc (MHz) / (40 – 200 m)


b) Druhy provozu: telegrafie nemodulovaná a tónová (s možností rychlotelegrafie) a fonie


c) Výkon vysílače při nemodulované telegrafii 70 W na KV, 40 W na DV.


d) Rozměry:
- přijímač s vysílačem - společná kovová skříň: (578 x 440 x 367 mm)
- anténní část (228 x 440 x 367 mm);
spolu 814 x 440 x 367 mm;
- napájecí část: 560 x 400 x 267 mm.
(kovové skříně s jednofázovým usměrňovačem nebo zdroj s měničem mají shodné rozměry)


e) Hmotnost stanice s anténní částí 76 kg; usměrňovač 35 kg; měnič 40 kg.Zdroj:"Popis a Návod k obsluze" vydala fy. Telegrafia Praha, továrna Pardubice, Který poskytl - spolu s přiloženou fotografií Zdeněk Kabelík (býv. příslušník spoj. čety 22. lpr v Mladé)
DEU/CZK - „JALTA“ (letecká radiostanice) - Komplet JALTA

Komplet "JALTA"
URL : https://www.valka.cz/DEU-CZK-JALTA-letecka-radiostanice-t80177#293670Verze : 0