Main Menu
User Menu

3. prapor chemické ochrany [1979-1991]

3rd Chemical Defence Battalion

     
Název:
Name:
3. prapor chemické ochrany
Originální název:
Original Name:
3. prapor chemické ochrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1979
Předchůdce:
Predecessor:
3. rota chemické ochrany
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1991
Nástupce:
Successor:
13. rota chemické ochrany
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1979-31.10.1991 13. tanková divize
Dislokace:
Deployed:
01.09.1979-31.10.1991 Topoľčany, Jaselské kasárna /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.09.1979-31.10.1991 VÚ 2507 Topoľčany
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/3-prapor-chemicke-ochrany-1979-1991-t80169#408577Verze : 0
MOD