Main Menu
User Menu

DEU/CZK - LR-16 (letecká radiostanice)

Funkgerät FuG 16ZY

Letecká radiostanice LR-16 (FuG 16ZY)

Letounová radiostanice LR-16 byla v čs. letectvu zabudována do letounů, vyráběných v rámci tzv. válečného doběhu a také "poválečných" modifikací letounů(C-2, S-199, S-92).


Frekvenční rozsah: 38,4 až 42,4 Mc/s (MHz).
(Pásmo bylo dobově označované jako VVF (Velmi Vysoko frekventní).
Existovaly i další verze, lišící se frekvenčním rozsahem:
FuG 16Z: 38,5 – 42,3 Mc/s (MHz);
FuG 16ZS: 40,3 – 44,7 MHz.


U radiostanice bylo možné "předladit" 4 frekvence pro rychlé přepínání pomocí dálkového ovládače.
(Kanály pro předladění ozn. I, II, Δ, )


Druhy provozu:
A 2 (tónové telegrafie)
A 3 (telefonie)

Souprava s blokem vysílače S 16 a s blokem přijímače E 16 tvořila jeden celek.


Ve verzi LR-16M byla montována do radiovozů na př. RDV-10/16M


Zdroj: Předpis LZP čj. 058633 - VL/LZS 1953
DEU/CZK - LR-16 (letecká radiostanice) - Komplet radiostanice
(Foto z vlastního archivu)

Komplet radiostanice
(Foto z vlastního archivu)

DEU/CZK - LR-16 (letecká radiostanice) - Zástavba LR-16M
(Foto Alois Veselý)

Zástavba LR-16M
(Foto Alois Veselý)

URL : https://www.valka.cz/DEU-CZK-LR-16-letecka-radiostanice-t80029#293385Verze : 0

Citace - Lom :

Na horním obr. je zobrazen přístroj s namontovaným dálkovým ovládáním ovládacích prvků (knoflíků).
Na dolním obr. je přístroj (zleva částečně zakrytý v levé části obr.) bez DO.Na horním obr. je PALUBNÍ verze;
na dolním obr. je "s místním ovládáním" obsluhou.
URL : https://www.valka.cz/DEU-CZK-LR-16-letecka-radiostanice-t80029#293633Verze : 0

Citace - STANISLAV VYSTAVĚL :

Letecká radiostanice FuG 16ZY / LR-16

Letounová radiostanice LR-16 byla v čs. letectvu zabudována do letounů, vyráběných v rámci tzv. válečného doběhu a také "poválečných" modifikací letounů(C-2, S-199, S-92).


Frekvenční rozsah: 38,4 až 42,4 Mc/s (MHz).
(Pásmo bylo dobově označované jako VVF (Velmi Vysoko frekventní).
Existovaly i další verze, lišící se frekvenčním rozsahem:
FuG 16Z: 38,5 – 42,3 Mc/s (MHz);
FuG 16ZS: 40,3 – 44,7 MHz.


U radiostanice bylo možné "předladit" 4 frekvence pro rychlé přepínání pomocí dálkového ovládače.


Druhy provozu:
A 2 (tónové telegrafie)
A 3 (telefonie)

Souprava s blokem vysílače S 16 a s blokem přijímače E 16 tvořila jeden celek.


Ve verzi LR-16M byla montována do radiovozů na př. RDV-10/16M


Zdroj: Předpis LZP čj. 058633 - VL/LZS 1953MNO - HŠ - VL vydal 9.10.1946 čj. 9162 Taj. let.1946 "Letová kontrola - organizace spojení".
Podle něj bylo stanoveno "ladění" VVF radiostanic. (LR 16 jako VVF I, TR 1143 jako VVF II).
-
VVF I - LR 16/FuG 16:
(Kanály pro předladění ozn. I, II, Δ, )


I :39,5 Mc/s
II :40,8 Mc/s
Δ (delta)42,3 Mc/s
 (kvadrát)


-
VVF II - TR 1143:
(Kanály pro předladění ozn. A, B, C, D)
A (6860)124,28 Mc/s
B (-)
C (6630)
D (6510)
(V závorce jsou čísla krystalů)
Zdroj: VÚA
URL : https://www.valka.cz/DEU-CZK-LR-16-letecka-radiostanice-t80029#293649Verze : 0

Citace - Lom :

Díky za vysvětlivku.
Ale zas ještě nerozumím těmto číslům:

Citace :

A (6860)124,28 Mc/s
B (-)
C (6630)
D (6510)Jedná se o "citaci" z uvedeného nařízení a uvádí se v něm určení kmitočtů pro tehdy používané radiové stanice.
(Naše nejvyšší velení letectva v těsně poválečném období nevědělo, kterým směrem se bude vyvíjet spojovací služba - tedy frekvenční pásma VVF/VKV.

V duchu dohod a v rámci Košického vládního programu mělo to být jako u sovětů...
Čekalo se na "rozhodnutí", zda to bude "německé" (38 - 42 Mc/s) nebo "západní" (100 - 150 Mc/s).

Pro vysvětlenou:
Radiové stanice VVF/UHF (TR 1143, SCR-522), ale také jejich následníci "sovětské konstruce" VKV R-800/RSIU-3M, měly možnost předem "naladit" 4 frekvence, označené písmeny A,B,C,D (viz TR 1143, SCR 522).Ty pak bylo možné přepínat za provozu tlačítky na ovládací skříňce.

Radiostanice byly řízeny krystaly (fakticky jich bylo 4+4 = 8), číslované v řadě 6xxx s tím, že pro každou z frekvencí bylo konkrétní číslo.(mimochodem pro R-800 až 601 možností!)
Každá rdst měla 4 krystaly pro vysílač na př. "A" 6860) a 4 krystaly (pro přijímač ("B"6860) - tedy shodné číslo.
Pro provoz "dispečerské" (letové kontroly) korespondence byl tehdy určen kanál "A" s frekvencí 124,28 Mc/s (MHz).
URL : https://www.valka.cz/DEU-CZK-LR-16-letecka-radiostanice-t80029#294087Verze : 0
Diskuse
Na horním obr. je zobrazen přístroj s namontovaným dálkovým ovládáním ovládacích prvků (knoflíků).
Na dolním obr. je přístroj (zleva částečně zakrytý v levé části obr.) bez DO.
URL : https://www.valka.cz/DEU-CZK-LR-16-letecka-radiostanice-t80029#293630Verze : 0

Citace :

Na horním obr. je PALUBNÍ verze;
na dolním obr. je "s místním ovládáním" obsluhou.Není jasné jestli toto potvrzuje, vyvrací nebo doplňuje moji pozn.
URL : https://www.valka.cz/DEU-CZK-LR-16-letecka-radiostanice-t80029#294056Verze : 0
Doplňuje
URL : https://www.valka.cz/DEU-CZK-LR-16-letecka-radiostanice-t80029#294061Verze : 0
Díky za vysvětlivku.
Ale zas ještě nerozumím těmto číslům:

Citace :

A (6860)124,28 Mc/s
B (-)
C (6630)
D (6510)
URL : https://www.valka.cz/DEU-CZK-LR-16-letecka-radiostanice-t80029#294067Verze : 0
Jj - já jsem měl za to, že se to týká VVF I - LR 16/FuG 16 protože o VVF II - TR 1143 se nehovořilo a tak mi to neseplo.
Děkuji za objasnění!
URL : https://www.valka.cz/DEU-CZK-LR-16-letecka-radiostanice-t80029#294168Verze : 0