Main Menu
User Menu

Medaile ke stému výročí

Centenary Medal

Zentenarmedaille

     
Název:
Name:
Medaile ke stému výročí
Název v originále:
Original Name:
Zentenarmedaille
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.03.1897
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Zentenarmedaille
URL : https://www.valka.cz/Medaile-ke-stemu-vyroci-t79870#630157Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile ke stému výročí
Název v originále:
Original Name:
Zentenarmedaille
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.03.1897
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Zentenarmedaille
URL : https://www.valka.cz/Medaile-ke-stemu-vyroci-t79870#630158Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile ke stému výročí
Centenary Medal
Zentenarmedaille
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1897 von Mackensen, Anton Ludwig August
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Medaile-ke-stemu-vyroci-t79870#630159Verze : 0
MOD
Prusko: Pamětní medaile na 100. výročí narození císaře Viléma I.
Medaille zur Erinnerung an des Hochseligen Kaisers und Königs Wilhelm I., des Großen, Majestat

Tato pamětní medaile byla založena pruským králem a německým císařem Vilémem II., vnukem císaře Viléma I., v den stého výročí narození tohoto prvního císaře sjednocené německé říše dne 22. března 1897. Udělována byla válečným veteránům, kteří se zúčastnili jedné z válek v letech 1848, 1864, 1866, 1870-71 a dále pak všem pruským příslušníkům armády, námořnictva a koloniálních jednotek, kteří byli v době výročí v činné službě. V některých případech mohli medaili obdržet i příslušníci jiných německých států. Na její výrobu byl symbolicky použit bronz z děl ukořistěných Francouzům, Rakušanům a Dánům během těchto vítězných válek.
Poznámka:
Vyznamenání bylo zanedlouho dekorovanými kvůli své velikosti a barvě stuhy přejmenováno na „Apfelorden“ (Jablkový řád). V současnosti je ze stejných důvodů mezi německými sběrateli nazývána „Zitronorden“ (Citrónový řád).
Podoba medaile byla navržena profesorem Walterem Schottem a podoba udílecího dekretu E. Doeplerem. Medaile byla ražena v berlínských mincovnách L. Ostermann a Otto Oertel

Tvar:

Kruhová medaile o průměru cca 40 mm a tloušťce cca 2 mm.

Avers:

Lícová strana medaile zobrazuje portrét císaře Viléma I., v přilbě a plášti, hledícího na pravou stranu. Při pravém okraji se nachází opis WILHELM DER GROSSE DEUTSCHER KAISER (Vilém veliký, německý císař) při levém pak KOENIG VON PREUSSEN (pruský král).
Revers:
Rubová strana medaile nese při svém spodním okraji dubové a vavřínové ratolesti, na nichž spočívají královské insignie skládající se z koruny, jablka a meče. Nad ratolestmi se nachází opis ZUM ANDENKEN AN DEN HUNDERTSTEN GEBURTSTAG DES GROSSEN KAISERS WILHELM I. 1797-22MAERZ-1897 (Na paměť stých narozenin velikého císaře Viléma I. 1797-22.březen-1897).
Stuha:
Zlatožluté barvy se šířkou pohybující se v přibližném rozmezí 30 až 50 mm.
Redukovaná velikost – tzv. „Prinzen-Größe
Příslušníci šlechty a vysocí důstojníci armády do svých řádových spon často umisťovali soukromně pořizované medaile o menším průměru, cca 30 mm, tzv. Prinzen-Größe.
Způsob nošení:
Ve formě malé stužky nad levou kapsou uniformy (Kleine Feldspange), nebo pro slavnostní příležitosti celá medaile upevněná do lišty rovněž nad levou kapsou (Große Feldspange). Pro nošení na civilním oděvu 16 mm miniatura určená k upevnění na řetízek, nebo na motýlkovou stužku určenou k umístění do knoflíkové dírky.
Pokud byla vyznamenáním dekorována žena, jako v případě ošetřovatelek raněných z prusko – francouzské války 1870 – 71, nosila vyznamenání na dámské motýlkové stuze.
Použité zdroje:
gmic.co.uk
reviews.ebay.com

Medaile ke stému výročí - Medaile na 100. výročí narození Viléma I. na společné sponě s Luitpoldovo medailí a Čestným křížem světové války pro bojovníky

Medaile na 100. výročí narození Viléma I. na společné sponě s Luitpoldovo medailí a Čestným křížem světové války pro bojovníky
Medaile ke stému výročí - Císař Vilém I.

Císař Vilém I.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-ke-stemu-vyroci-t79870#292939Verze : 1