Main Menu
User Menu

Válečný záslužný kříž 1914

War Merit Cross 1914

Kriegsverdienstkreuz 1914

     
Název:
Name:
Válečný záslužný kříž 1914
Název v originále:
Original Name:
Kriegsverdienstkreuz 1914
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.05.1915
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Jeden stupeň.
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Valecny-zasluzny-kriz-1914-t79842#670087Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Válečný záslužný kříž 1914
Název v originále:
Original Name:
Kriegsverdienstkreuz 1914
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.05.1915
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Valecny-zasluzny-kriz-1914-t79842#670088Verze : 0
MOD
Název
Name
Válečný záslužný kříž 1914
War Merit Cross 1914
Kriegsverdienstkreuz 1914
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Erdmannsdorff von, Gottfried
DD.MM.RRRR Heinrici, Gotthard
DD.MM.RRRR Heusinger, Adolf
DD.MM.RRRR - Krantz, Rudolf
DD.MM.RRRR von Altrock, Wilhelm
DD.MM.RRRR von Beneckendorff und von Hindenburg, Paul Ludwig Hans Anton
DD.MM.RRRR von Erdmannsdorff, Werner
Celkem : 7
URL : https://www.valka.cz/Valecny-zasluzny-kriz-1914-t79842#670089Verze : 0
MOD
Reuss-Gera: Válečný záslužný kříž "1914"
Kriegsverdienstkreuz "1914"
Knížectví Reuss
Jménem Reuss se nazývala dvě knížectví, jež byla součástí německého císařství. Těmito státy bylo knížectví Reuss - Gera, neboli mladší linie (Reuss - jüngere linie), a Reuss - Greiz, neboli Reuss - starší linie (Reuss - älterelinie). Obě knížectví, která se nacházela ve východní části Duryňska, podél hranic se saským královstvím, patřila mezi nejmenší státy německého císařství. Reuss - Greiz mělo rozlohu cca 316 km2 a počet jeho obyvatel roku 1905 činil zhruba 70 600. Rozloha Reuss - Gera byla přibližně 827 km2 při počtu obyvatel 144 600 roku 1905. Ačkoli byla obě knížectví nejmenšími z duryňských států, bylo Gera, hlavní město Reuss - Gera, největším městem Duryňska.
Obě knížectví byla začleněna do německého císařství jako dva samostatné státy, ačkoli pro Reuss - Greiz toto neplatilo zcela. Po smrti knížete Heinricha XXII. v roce 1902 nebyl jeho jediný syn Heinrich XXIV. uznán schopným vlády, a proto byl Heinrich XXVII. z Reuss - Gera jmenován regentem tohoto knížectví. Po smrti jeho otce v roce 1913 se tak stal knížetem Reuss - Gera a regentem Reuss - Graitz s předpokladem, že po smrti bezdětného Heinricha XXIV. se stane vládcem obou sjednocených knížectví. První světová válka však tento plán zhatila, když byli oba Heinrichové přinuceni v listopadu 1918 abdikovat. Oba státy byly poté sjednoceny, paradoxně však jako lidová republika. Komunisté však byli brzy poraženi a oba státy byly začleněny do Výmarské republiky jako část nově zřízeného státu Duryňska.
Nezvykle vysoká pořadová čísla panovníků jsou dána výjimečným zvykem uplatňovaným u rodu Reuss. V této rodině již od středověku všichni novorozenci mužského pohlaví dostávali jméno Heinrich (Jindřich). Ve staré linii rodu byli číslováni od 1 do 100 a poté znovu od čísla 1. V mladší linii dostávali chlapci ke jménu neustále vzrůstající čísla vždy jen do konce příslušného staletí a s příchodem nového století se pořadová čísla začala přidělovat znovu od 1. V této šlechtické rodině tedy docházelo ke kuriózním situacím, jinde se nevyskytujícím, kdy se jména bratrů lišila pouze pořadovým číslem nebo kdy po Heinrichovi LXVII. se panovníkem stal jeho syn Heinrich XVI.
Válečný záslužný kříž "1914"
Kníže Heinrich XXVII. se stal prvním z duryňských panovníků, kteří po vypuknutí první světové války založili nové vojenské vyznamenání ve tvaru připínacího kříže, podobného pruskému Železnému kříži I. třídy. Válečný záslužný kříž knížectví Reuss - Gera (dále jen VZK), založený 23. května 1915 byl udělován bez ohledu na hodnost či společenské postavení, za příkladnou odvahu nebo vojenské zásluhy. Kromě Pruska, jehož Železný kříž byl poprvé založen roku 1813, vytvořily ještě čtyři z dalších německých států obdobné vyznamenání: Meklenburg - Schwerin (1849), Meklenburg - Sterlitz (1914), Oldenburg (1914) a Lippe (1914). Žádné z těchto vyznamenání však nedosáhlo exkluzivity Reusského VZK, daného striktními požadavky na jeho udělení a malým počtem obyvatel knížectví. VZK mohl být udělen pouze nositeli pruského Železného kříže I. třídy, který byl zároveň občanem knížectví. Není znám přesný počet udělených křížů, ale vzhledem k malému počtu možných kandidátů na jeho udělení se předpokládá, že toto číslo nepřesáhlo 100 ks. Obdobného VZK Karla-Eduarda ze Saska-Coburg-Gotha, vytvořeného roku 1916, bylo uděleno pouze 97 kusů.
Vyznamenání je tvořeno rovnoramenným tlapatým křížem s kruhovým medailonem v jeho středu a kulatým vavřínovým věncem vetknutým mezi rameny.
Ramena kříže jsou provedena v černém smaltu a věnec, v dolní části svázaný stuhou a v horní rozpojený pak ve smaltu zeleném. Středový medailon lemovaný jednoduchou zvýšenou lištou nese korunou převýšený monogram knížete Heinricha XXVII.(H XXVII). V pravém a levém rameni kříže jsou umístěny číslice 19/14, značící letopočet vypuknutí první světové války.
Rubová strana vyznamenání je bez výtvarného zpracování a je opatřena připínací jehlicí nebo šroubem. Na výrobu křížů bylo zpočátku používáno stříbro, později s pokračující válkou postříbřený náhradní kov.
Kříž byl udělován v etui potažené červenou kůží a nošen stejně jako Železný kříž I. třídy na levé straně uniformy.
Použité zdroje:
home.att.net

URL : https://www.valka.cz/Valecny-zasluzny-kriz-1914-t79842#292883Verze : 1