Main Menu
User Menu

SOV - R-301 / R-301A (KV radiový zaměřovač)

R-301 (HF - Direction Finding )

     
Název:
Name:
R-301
Originální název:
Original Name:
Радио Пеленгатор P-301
Kategorie:
Category:
radionavigační zařízení
Výrobce:
Producer:

?, ?, (?) /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
-
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení systému:
Composition of System:
1. přístrojový skříňový automobil ZiS-151
2. zdrojový skříňový automobil ZiS-151
Uživatelské státy:
User States:


?
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Let-51-70 - Systémy a prostředky RTZ, vydání I. z roku 1967 a vydání II. z roku 1982
URL : https://www.valka.cz/SOV-R-301-R-301A-KV-radiovy-zamerovac-t79590#292143Verze : 0
Fotografie systému R-301
SOV - R-301 / R-301A (KV radiový zaměřovač) - Přístrojový vůz R-301A s ant. systémem
(foto z vlastního archivu)

Přístrojový vůz R-301A s ant. systémem
(foto z vlastního archivu)

SOV - R-301 / R-301A (KV radiový zaměřovač) - Interiér přístrojového vozu zaměřovače
(foto z vlastního archivu)

Interiér přístrojového vozu zaměřovače
(foto z vlastního archivu)

SOV - R-301 / R-301A (KV radiový zaměřovač) - Detail přijímače s goniometrem
(foto z vlastního archivu)

Detail přijímače s goniometrem
(foto z vlastního archivu)

URL : https://www.valka.cz/SOV-R-301-R-301A-KV-radiovy-zamerovac-t79590#419219Verze : 0
Ještě několik vzácných fotografií KV zaměřovače R-301


Vznikl v konstrukční kanceláři Lenigradského závodu č. 619 (СКБ Ленинградского завода №619) r. 1953 jako typ "Лена"Zdroj: https://forum.qrz.ru)
SOV - R-301 / R-301A (KV radiový zaměřovač) - Přístrojový vůz ZiS-151 s antenním systémem zaměřovače R-301(3 páry a středový) + výstražné osvětlení
(obr. z předpisu Let-51-70)

Přístrojový vůz ZiS-151 s antenním systémem zaměřovače R-301(3 páry a středový) + výstražné osvětlení
(obr. z předpisu Let-51-70)

SOV - R-301 / R-301A (KV radiový zaměřovač) - Pracoviště operátora-gonisty
(foto https://forum.qrz.ru)

Pracoviště operátora-gonisty
(foto https://forum.qrz.ru)

SOV - R-301 / R-301A (KV radiový zaměřovač) - Levý boční panel
(foto https://forum.qrz.ru)

Levý boční panel
(foto https://forum.qrz.ru)

SOV - R-301 / R-301A (KV radiový zaměřovač) - Pravý boční panel
(foto https://forum.qrz.ru)

Pravý boční panel
(foto https://forum.qrz.ru)

SOV - R-301 / R-301A (KV radiový zaměřovač) - Ovládání spojovací radiostanice
(foto https://forum.qrz.ru)

Ovládání spojovací radiostanice
(foto https://forum.qrz.ru)

SOV - R-301 / R-301A (KV radiový zaměřovač) - Blok zaměřovače s indikátorem
(foto https://forum.qrz.ru)

Blok zaměřovače s indikátorem
(foto https://forum.qrz.ru)

URL : https://www.valka.cz/SOV-R-301-R-301A-KV-radiovy-zamerovac-t79590#419266Verze : 0
Ještě několik fotografií ze zdrojové části - II. automobilu ZiS-151 - z téhož zdroje
SOV - R-301 / R-301A (KV radiový zaměřovač) - Akumulátory zdrojové části kompletu R-301
(foto: https://forum.qrz.ru)

Akumulátory zdrojové části kompletu R-301
(foto: https://forum.qrz.ru)

SOV - R-301 / R-301A (KV radiový zaměřovač) - Skříň ovládání napájení kompletu
(foto: https://forum.qrz.ru)

Skříň ovládání napájení kompletu
(foto: https://forum.qrz.ru)

SOV - R-301 / R-301A (KV radiový zaměřovač) - Pravý komplet EC - benzinový motor L-6/3 
(foto: https://forum.qrz.ru)

Pravý komplet EC - benzinový motor L-6/3
(foto: https://forum.qrz.ru)

URL : https://www.valka.cz/SOV-R-301-R-301A-KV-radiovy-zamerovac-t79590#419267Verze : 0
Diskuse
Mobilní rádiový KV poloautomatický zaměřovač R-301 s optickou indikací na obrazovce.


Nahradil zaměřovač PKV-45 a sloužil k zaměřování letounů vybavených rádiovou stanicí RSI-6 nebo RSB-5.
Pro spojení s letouny se používal zpravidla KV vysílač s výkonem 200 W (P-52 „Pelikán“ nebo P-54 "Pelikán" v radiovozech Tatra 805. (Ten však nepatřil do soupravy R-301 / R-301A).

Kmitočtový rozsah zaměřování je 1,5 až 12 MHz, druhy provozu – A1, A2, A3.


Soupravu tvoří:
1) přístrojový vůz
2) zdrojový vůz


V obou případech jde o automobily ZIS-151 (případně jejich nástupci ZiL-151) se skříňovou nástavbou KUNG.

Anténní systém u typu R-301 tvoří 3 páry dipólů H – Adcock (6 stožárů „v kruhu“ ve směrech 030°, 090°, 150°, 210°, 270° a 330°). Ve středu, na přístr. voze je pomocná anténa pro určení strany zaměření.


Typ R-301A se liší uspořádáním anténního systému – tvoří jej 8 stožárů, rozmístěných v kruhu: 360°, 045°, 090°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°.


Zdroj
Let-51-70 - Systémy a prostředky RTZ, vydání I. z roku 1967 a vydání II. z roku 1982
URL : https://www.valka.cz/SOV-R-301-R-301A-KV-radiovy-zamerovac-t79590#419216Verze : 0