Main Menu
User Menu

Medaila k 15.výročiu pôsobenia občanov SR v mierových operáciách

Medaila k 15.výročiu pôsobenia občanov SR v mierových operáciách:


Medailu zriadila Asocácia UN Veterán Slovakia so sídlom v Seredi. Asociácia vznikla ako občianske združenie 5.11.1999.
Je zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-15802.
Zdroj:
- archív autora,
- www.un-veteran.sk,
Medaila k 15.výročiu pôsobenia občanov SR v mierových operáciách - Medaila k 15.výročiu účasti

Medaila k 15.výročiu účasti
URL : https://www.valka.cz/Medaila-k-15-vyrociu-posobenia-obcanov-SR-v-mierovych-operaciach-t79387#291482Verze : 0
     
Název:
Name:
Asociace UN Veterán Slovakia - Medaila k 15.výročiu pôsobenia občanov SR v mierových operáciách
Název v originále:
Original Name:
Asociace UN Veterán Slovakia - Medaila k 15.výročiu pôsobenia občanov SR v mierových operáciách
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile + stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
na stužce i na náprsní stuze je miniatura s římskou číslovkou XV
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
foto:archiv Aukro
URL : https://www.valka.cz/Medaila-k-15-vyrociu-posobenia-obcanov-SR-v-mierovych-operaciach-t79387#510328Verze : 0

Asociace UN Veterán Slovakia - Medaila k 15.výročiu pôsobenia občanov SR v mierových operáciách


DETAILY KLENOTU


foto:archiv Aukro
URL : https://www.valka.cz/Medaila-k-15-vyrociu-posobenia-obcanov-SR-v-mierovych-operaciach-t79387#510329Verze : 0