Main Menu
User Menu

CZE - RUP-FM-M (pasivní průzkumný systém)

     
Název:
Name:
RUP-FM-M
Originální název:
Original Name:
RUP-FM-M
Kategorie:
Category:
pasivní průzkumný systém
Výrobce:
Producer:
VTÚO, Brno
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 souprava / 1 set
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1999
Obsluha:
Crew:
12
Složení:
Composition:
řídící provozovna / command and control workplace:
- Tatra 815-26WR45 17 255 4x4/11T CTS s kontejnerovou karoserií KSSK-B / with KSSK-B container shelter
- EC 30 kW

odposlechová provozovna OP1 / OP1 radio intercept workplace:
- Tatra 815-26WR45 17 255 4x4/11T CTS s kontejnerovou karoserií KSSK-B / with KSSK-B container shelter

odposlechová provozovna OP2 / OP2 radio intercept workplace:
- Tatra 815-26WR45 17 255 4x4/11T CTS s kontejnerovou karoserií KSSK-B / with KSSK-B container shelter
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Provozní možnosti prostředku:
- rádiový průzkum se současným zaměřováním polohy a vzdálenosti cíle;
- vyhledávání nových cílů v zájmovém prostoru a zjišťování jejich frekvencí;
- analýza nově zachycených signálů a zjištění jejich parametrů;
- přidělení úkolů jednotlivým rušičům a navádění rušičů na stanovené cíle;
- sledování stavu a činnosti jednotlivých rušičů.
Zdroje:
Sources:

URL : https://www.valka.cz/CZE-RUP-FM-M-pasivni-pruzkumny-system-t79205#322283Verze : 1
MOD
RUP-FM-M

Mobilní pasivní dvoupoziční průzkumně-naváděcí systém určený pro velení, rádiový průzkum, rádiový odposlech a dálkové navádění rušičů v kmitočtových pásmech KV, VKV, a UKV.

Mezi hlavní úkoly kompletu patří:
- rádiový průzkum ve vybraném frekvenčním pásmu se současným zaměřováním polohy a vzdálenosti cíle
- vyhledávání nových cílů v zájmovém prostoru a zjišťování jejich frekvencí
- srovnávání zachycených frekvencí s kmitočty uloženými ve frekvenční bance, která obsahuje zakázané, prioritní, zájmové a nezájmové frekvence
- pravidelná kontrola aktivity prioritních a zájmových cílů a zjišťování jejich pozic, čímž rozkrývá komunikační síť protivníka
- analýza nově zachycených signálů a zjištění jejich parametrů
- přidělení úkolů jednotlivým rušičům a navádění rušičů na stanovené cíle
- sledování stavu a činnosti jednotlivých rušičů

Komplet RUP-FM-M je tvořen třemi provozovnami (řídící provozovna, odposlechová provozovna OP1 a OP2) umístěnými v kontejnerových karoseriích KSSK-B přepravovaných nákladními automobily T815-2 ARMAX CTS s kontejnerovými nakladači CTS 14155-VP. Elektrickou energii dodává elektrocentrála EC 30 kW tažená ze jedním z vozidel. Standardní sestavu tvoří řídící provozovna společně s jedním odposlechovým pracovištěm. Druhá odposlechová provozovna bývá dislokována ve vzdálenosti několika kilometrů (bez ní nejde přesně lokalizovat pozici cíle). Relativně značná část ze zastavěné technologie v kompletu RUP-FM-M je německého původu (Rohde & Schwarz).

RUP-FM-M byl vyvíjen ve druhé polovině devadesátých let jako nástupce staršího systému RUP-FM umístěném na třech vozidlech V3S M2 se skříňovými nástavbami SKS II. Na vývoj a výrobu kompletu byla vyčleněna částka 132,8 milionů Kč. Do výzbroje AČR byl jediný RUP-FM-M zaveden zhruba v roce 2001. Jeho prvním uživatelem se stal 111. prapor radiolelektronického průzkumu a radioelektronického boje. Po jeho zrušení se systém přesunul k 532. středisku elektronického boje dislokovaném rovněž v Opavě. Tento útvar byl k 1. říjnu 2007 transformován na 532. prapor elektronického boje.

Technicko-taktická data
Automatické zaměřování cílů:
- KV: 3 600 cílů/hod
- VKV/UKV: 3 600 cílů/hod
- nepřetržité sledování: 1-2 kmitočty/hod
- periodické sledování: 3-4 kmitočty/hod
- kontrolní sledování: 8-10 kmitočtů/hod


Zdroje:
Komplet RUP-FM-M - https://www.53brigada.army.cz/htm/2_6.html
URL : https://www.valka.cz/CZE-RUP-FM-M-pasivni-pruzkumny-system-t79205#290943Verze : 2
MOD
Řídící provozovna (VPZ 301 02-73) z výzbroje Roty A 532. střediska elektronického boje, červen 2007.
CZE - RUP-FM-M (pasivní průzkumný systém) -


CZE - RUP-FM-M (pasivní průzkumný systém) -


CZE - RUP-FM-M (pasivní průzkumný systém) -


CZE - RUP-FM-M (pasivní průzkumný systém) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-RUP-FM-M-pasivni-pruzkumny-system-t79205#290946Verze : 0
MOD
Odposlechová provozovna (VPZ 301 20-53) z výzbroje Roty A 532. střediska elektronického boje, červen 2006.
CZE - RUP-FM-M (pasivní průzkumný systém) -


CZE - RUP-FM-M (pasivní průzkumný systém) -


CZE - RUP-FM-M (pasivní průzkumný systém) -


CZE - RUP-FM-M (pasivní průzkumný systém) -


CZE - RUP-FM-M (pasivní průzkumný systém) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-RUP-FM-M-pasivni-pruzkumny-system-t79205#290948Verze : 0
MOD
Odposlechová provozovna (VPZ 302 03-66) z výzbroje Roty A 532. praporu elektronického boje, Ostrava, Dny NATO 2009
CZE - RUP-FM-M (pasivní průzkumný systém) - vlastní foto

vlastní foto
CZE - RUP-FM-M (pasivní průzkumný systém) - vlastní foto

vlastní foto
CZE - RUP-FM-M (pasivní průzkumný systém) - vlastní foto

vlastní foto
CZE - RUP-FM-M (pasivní průzkumný systém) - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/CZE-RUP-FM-M-pasivni-pruzkumny-system-t79205#326975Verze : 0
MOD