Main Menu
User Menu
Reklama

SOV - S-75 Volha [kód NATO: SA-2 Guideline]

С-75 Волга

PLRK S-75 Volha


Pod tímto označením byly S-75 Volchov exportovány do států, které nepatřily k zemím socialistického bloku, zejména na Blízký východ. Jak už bylo zvykem, systém měl omezené některé funkce (zejména schopnost použití raket s jadernou hlavicí) a byl upraven pro provoz v konkrétních klimatických podmínkách. Tak bylo například dodáno v letech 1973-1987 do Sýrie 53 PLRK a do Libye v letech 1975-1985 39 PLRK.


PLRK S-75 Volha-M

– modernizace stávajících komplexů S-75 Volha představená na výstavě MAKS – 95 firmou ALMAZ. Je možné, že bylo postaveno několik zkušebních komplexů (1 až 2), ale modernizace komplexů v zahraničí nebyla podle všeho realizovaná.

PLRK S-75-2 Volha-2A


Nejnovější modernizace PLRK S-75 byla firmou „Almaz“ prezentována roku 2001 na výstavě MAKS 2001. Tato modernizace dostala označení S-75-2 Volha-2A. Název zcela zjevně oslovuje především zahraniční uživatele, protože v době předvedení tohoto systému už byly PLRK S-75 z výzbroje ruské armády již vyřazovány.

Modernizace PLRK Volha do úrovně Volha-2A předpokládá zvýšení bojových charakteristik komplexu a zabezpečení úspěšného boje s moderními prostředky vzdušného napadení v podmínkách intenzivního radiolelektronického boje za použití technologií a základních prvků platformy PLRK S-300PMU1-2.


Protiletadlový raketový systém S-75-2 je schopen ničit bombardovací letouny, strategické bombardéry, stíhací-bombardéry, letouny různého určení, supersonické průzkumné letouny, automatické balóny i křídlaté rakety s efektivní odraznou plochou 0.2 m2 a větší.

Sestava komplexu je obdobná jako u PLRK S-75 Volha, avšak některé prvky systému prošly výraznou modernizací. Řada analogových systémů byla vyměněna za digitální, což umožnilo jednak snížit počet bloků v jednotlivých kabinách téměř na polovinu (např. počet bloků v kabinách UV a AV klesl ze 135 na 66).

Asi nejvýraznější je to u střeleckého naváděcího radiolokátoru SNR-75V. Anténa RPK byla přenesena pod anténu polohy širokého paprsku, přičemž její místo zaujala zcela nová parabolická anténa (možná s elektronicky rozmítaným paprskem), slučující v sobě antény polohy i azimutu úzkého paprsku. Nad anténou azimutu širokého paprsku se objevil zcela nový systém optického kanálu Karat-2.


Rakety zůstaly nezměněny, stejně jako v případě S-75 Volha se používají PLŘS řady 20D a 5Ja23.

Modernizace přinesla mimo jiné následující změny:

- zvýšení ochrany kanálu cíle proti rušení
· zavedení zvukové indikace cíle v režimu RLK (radiolokačního kanálu)
· zavedení automatického sledování cílů v režimu TVK (televizní kanál)
· přechod na digitální aparaturu následujících analogových zařízení:
- zařízení určení souřadnice cíle a rakety (UOK)
- zařízení zpracování řídících povelů rakety (SVK)
- automatizovaný přístroj startu (APP)
- zařízení demodulace aktivního šumového rušení (GŠV)
- odečítací zařízení (SDC)
-synchronizátor stanice
- výcvikové a kontrolní zařízení

Výše uvedené úpravy umožnily zvětšit přesnost navedení raket na cíl i max. vzdálenost ničení cíle, přičemž však nebylo zapotřebí provést žádné změny na raketách. Uvedené zlepšení parametrů PLRK Volha-2 je výsledkem změny algoritmů výpočtu povelů pro řízení PLŘS a optimalizaci zpracování signálů cíle i rakety, což umožnilo použít dvou nových metod navedení raket.

Dále je modernizovaný RSN-75 mimo jiné schopen:
- v radiolokačním kanálu:
- zjišťovat, sledovat a navádět rakety na cíle, letící pod ochranou aktivního šumového rušení v celém prostoru účinné působnosti na aktivním úseku letu rakety
- zjišťovat vzdálenost letounů-rušičů uvnitř PÚP
- zjišťovat, sledovat a navádět rakety na cíle malých rozměrů i na letouny typu „Stealth“
- neutralizovat zobrazování odrazů od pozemních cílů nebo oblačnosti
- zajistit sledování cíle pomocí prolongování souřadnic i v případě dočasné ztráty viditelnosti cíle v RLK nebo TVK


- provádět samočinnou kontrolu nově zavedeného digitálního zařízení a diagnostiku poruch s přesnou lokalizací prvku, jenž je nutno vyměnit

V televizním kanálu:
- vykonávat (postupně) samočinné zachycení cílů
- automaticky sledovat zvolený cíl, stanovit jeho úhlové souřadnice s přesností do 0.02mrad
- určovat v režimu MV (malých výšek) výšku cíle nad horizontem, což umožňuje zvýšit přesnost navedení raket na nízkoletící cíle, a tak zvýšit pravděpodobnost jejich ničeníDále se u PLRK S-75-2 Volha-2A zmenšuje množství obsluhujícího personálu; snižuje se spotřeba elektrické energie na 40%; zlepšují se ergonomické podmínky práce důstojníka navedení pomocí indikace informací o souřadnicích a hodnotách pohybu cíle (kurz, výška, rychlost, kurzový parametr, atd.) a zobrazení zaručeného prostoru ničení; částečně se automatizuje práce důstojníka navedení; zvětšuje se funkční spolehlivost RSN; doba potřebná a automatickému zachycení cíle se zkrátila z 8 sekund na 2,5-3; přesnost navedení se zlepšila ve všech režimech a nejpodstatněji zřejmě v režimu "Malých výšek"; doba a množství předepsaných prací se zkracuje přibližně na polovinu.ALMAZ dále nabízí možnost modernizace kabin UV a AV, přímo v postaveních a také
výměnné programy pro výcvik obsluh.

Porovnání bojových charakteristik:


S-75 Volha
S-75-2 Volha-2A
Max. výškový dosah (m)
30 000
30 000
Min. výškový dosah (m)
100
100
Max. dálkový dosah na výšce 0,5 km (m)
24 000
27 000
Max. dálkový dosah na výšce 5-25 km (m)
40 000-55 000
45 000-60 000
Max. dálkový dosah na výšce 30 km (m)
50 000
55 000
Mezní kurzový parametr na výšce 0,5 km (m)
22 000
26 000
Mezní kurzový parametr na výšce 5-25 km (m)
38 000-50 000
40 000-50 000
Pravděpodobnost ničení cíle jednou raketou na dálce do 50 km
0.4-0.97
0.41-0.98


Prameny:

www.rusarmy.com

www.new-factoria.ru

https://www.raspletin.ru/produce/adms/s75/

https://talks.guns.ru/forummessage/71/297658.html
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-75-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t79174#290882Verze : 1
MOD
Zdroj obrázku: i2.guns.ru. Obrázek zveřejněn se svolením p. Saida Aminova, administrátora webu pvo.guns.ru
SOV - S-75 Volha [kód NATO: SA-2 Guideline] - Modernizovaná kabina označená Almazem jako RSN-75M4. Anténa RPK byla přenesena pod anténu polohy ŠP, její místo zaujala anténa ÚP s elektronicky rozmítaným paprskem

Modernizovaná kabina označená Almazem jako RSN-75M4. Anténa RPK byla přenesena pod anténu polohy ŠP, její místo zaujala anténa ÚP s elektronicky rozmítaným paprskem
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-75-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t79174#338256Verze : 0
MOD
Tak to je doposud nejlepší fotografie kabiny PV v této verzi, jakou jsem doposud viděl.


Podle rozmístění výduchů jednotlivých ventilátorů soudím, že vnitřní vybavení zůstalo pravděpodobně stejné nebo velmi podobné, jako bylo u předešlých verzí.


V tomto případu ale není ani příliš divu: v oblasti připosraženého vlnění na vysílací straně (délka vlny cca 6 cm a k tomu velké výkony) toho nového tak moc vymyslet nejde, na přijímací straně je to sice lepší, v oblasti polovodičů chybí ale odolnost především proti EMI.


Ohledně uspořádání stojí za zmínku stojí také to, k čemu vedly změny uspořádání antén na kabině:
- uvolněním středu vertikální i horizontální osy snímání prostoru přesunutím antén ÚP do sloučené antény ÚP obou rovin mohla být kamera TV kanálu 9Šč33A Karat-2 umístěna právě v přesném středu os prostoru snímání
- přenesením antény RPK P-16V (menší hmotnost) směrem k anténě ŠP polohového úhlu a sloučené antény ÚP obou rovin (větší hmotnost) na místo, kde anténa RPK původně byla, a navíc jejich trochu jiným vertikálním umístěním došlo k mnohem lepšímu vyvážení celého anténního systému jak ve vertikální rovině (tam má vliv gravitace), tak i v horizontální rovině (tam má vliv vítr).


P.s.:
Na této fotografii (ale i na mnohých dalších, kde jsou vyfotografovány kabiny PV (S-75) nebo PAA (SA-75) si všimněte jednoho ne zcela nepodstatného detailu, který ale v případě kontroly technického stavu znamenal za kabinu PV bez změření jediného parametru automaticky hodnocení "NEVYHOVUJÍCÍ", tím i rtb a také celého plro v nejlepším případě "Vyhovující" - není sklopeno zábradlí před anténou ŠP azimutu.


P.s.2 pro méně znalé:
- ÚP - úzký paprsek
- ŠP - široký paprsek
- RPK - vysílač povelů
- EMI - elektromagnetický impulz (vzniká při jaderném nebo termojaderném výbuchu)
- rtb - radiotechnická baterie
- plro - protiletadlový raketový oddíl
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-75-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t79174#338287Verze : 0