Main Menu
User Menu

Ministerstvo vnitra [1969-1990]

Ministry of Interior

     
Název:
Name:
Ministerstvo vnitra
Originální název:
Original Name:
Ministerstvo vnitra Československé socialistické republiky
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1969
Předchůdce:
Predecessor:
Ministerstvo vnitra
Datum zániku:
Disbanded:
29.06.1990
Nástupce:
Successor:
Ministerstvo vnitra
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.01.1969-29.06.1990
Dislokace:
Deployed:
01.01.1969-29.06.1990 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.01.1969-28.01.1970 Pelnář, Jan
28.01.1970-29.06.1990
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1969-01.02.1976 Velitelství vojsk civilní obrany
01.01.1972-15.06.1973 Velitelství Pohraniční stráže
15.06.1973-01.09.1991 Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic
01.05.1975-01.07.1976 Správa vojsk ministerstva vnitra
01.02.1976-01.10.1978 Hradní stráž
01.06.1978-29.06.1990 Správa vojsk ministerstva vnitra

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
KVAPILOVÁ, Iva: Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004
Web Archivu bezpečnostních složek
CAJTHAML, Petr: Vedení ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti) 1948–1989. In: Paměť a dějiny č. 1/2007
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-vnitra-1969-1990-t79161#290860Verze : 2
MOD
Organizační struktura - 3/1969


útvary ministerstva
--- Sekretariát ministerstva
--- Sekretariát státního tajemníka na MV ČSSR
--- Inspekce ministra
--- Bezpečnostní odbor
--- Právní odbor
--- Personální a organizační odbor
--- Odbor pro hospodářské řízení
--- Odbor pro řízení spojení
--- Oddělení obrany


útvary výkonného aparátu
--- Federální správa zpravodajské služby
------ Hlavní správa rozvědky
------ Hlavní správa kontrarozvědky
------ Správa vojenské kontrarozvědky
------ Správa zpravodajské techniky
------ Správa sledování
--- Správa ochrany stranických a ústavních činitelů
--- Federální kriminální ústředna
--- Štáb Civilní obrany
--- Odbor ústřední evidence
--- Šifrový odbor
--- Cizinecký odbor
--- Sekretariát stálé komise pro ochranu utajovaných skutečností


útvary služeb
--- Odbor hospodářského zabezpečení
--- Letecký oddíl
--- Výzkumně-vývojové středisko automatizace
--- Tělovýchovný odbor
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-vnitra-1969-1990-t79161#316051Verze : 0
MOD
Správa vojenské kontrarozvědky byla v dubna 1969 přejmenována na Hlavní správu vojenské kontrarozvědky.


V květnu 1969 byl vytvořen Sekretariát náměstka ministra vnitra ČSSR, který patřil mezi útvary ministerstva.


V lednu 1970 byl vytvořen odbor zahraničního tisku, který patřil mezi útvary výkonného aparátu.
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-vnitra-1969-1990-t79161#316053Verze : 0
MOD
Organizační struktura 1979


- dle RMV č. 13/1979
- v závorce uvedena krycí označení u útvarů, jimž byla přidělenaOrganizace FMV
 01. kancelář ministra vnitra ČSSR
 02. sekretariát FMV
 03. sekretariát náměstka ministra vnitra ČSSR
 04. sekretariát náměstka ministra vnitra ČSSR
 05. sekretariát náměstka ministra vnitra ČSSR
 06. sekretariát náměstka ministra vnitra ČSSR
 07. sekretariát náměstka ministra vnitra ČSSR
 08. sekretariát federální koordinační komise pro bezpečnost silničního provozu
 09. inspekce ministra vnitra ČSSR
 10. kádrová správa FMV
 11. správa pro politickovýchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost FMV (IX. správa)
 12. ekonomická a technická správa FMV
 13. správa spojení FMV (VII. správa)
 14. zvláštní správa FMV
 15. správa vývoje automatizace FMV
 16. technická správa FMV
 17. letecká správa FMV (VIII. správa)
 18. zdravotnická správa FMV
 19. správa tělovýchovy a vrcholového sportu FMV
 20. oddělení pro správu státních hranic
 21. investorský a projektový odbor FMV


Organizace útvarů podřízených FMV
 A. Útvary Sboru národní bezpečnosti podřízené FMV (= federální útvary SNB)
   1. útvary SNB - složky Státní bezpečnosti
     a) hlavní správa rozvědky (I. správa SNB)
     b) správa kontrarozvědky pro boj proti vnějšímu nepříteli (II. správa SNB)
     c) hlavní správa vojenské kontrarozvědky jí podřízené útvary vojenské kontrarozvědky (III. správa SNB)
     d) správa sledování (IV. správa SNB)
     e) správa ochrany stranických a ústavních činitelů
     f) správa výkonné zpravodajské techniky
     g) správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli (X. správa SNB)
     h) správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky (XI. správa SNB)
     ch) správa kontrarozvědky v Bratislavě (XII. správa SNB)
     i) správa vyšetřování Státní bezpečnosti
     j) správa pasů a víz
     k) statisticko-evidenční odbor
     l) odbor zahraničního tisku (IV. odbor SNB)


   2. útvary SNB - složky Veřejné bezpečnosti
     a) federální správa Veřejné bezpečnosti


 B. Útvary vojsk ministerstva vnitra
   1. hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic a jí podřízené útvary Pohraniční stráže
   2. správa vojsk ministerstva vnitra a jí podřízené útvary vojsk ministerstva vnitra


 C. Školská zařízení Sboru národní bezpečnosti podřízená FMV
   1. Vysoká škola Sboru národní bezpečnosti v Praze


 D. Samostatné organizace podřízené FMV
   1. Ústřední nemocnice Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra
   2. Stavební výroba FMV
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-vnitra-1969-1990-t79161#321813Verze : 0
MOD
Organizační struktura - 2/1982Útvary FMV
- Kancelář ministra vnitra ČSSR
- Sekretariát FMV
- Sekretariát I. náměstka ministra vnitra ČSSR
- 4x Sekretariát náměstka ministra vnitra ČSSR
- Inspekce ministra vnitra ČSSR
- Kádrová správa FMV
- Správa pro politickovýchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost FMV (IX. správa)
- Ekonomická správa FMV
- Správa hospodářského zabezpečení FMV
- Správa spojení FMV (VII. správa)
- Zvláštní správa FMV
- Správa vývoje automatizace FMV
- Technická správa FMV
- Letecká správa FMV (VIII. správa)
- Zdravotnická správa FMV
- Správa tělovýchovy a vrcholového sportu FMV
- Investorský a projektový odbor FMV


Federální útvary SNB
a) složky Státní bezpečnosti
- Hlavní správa rozvědky (I. správa SNB)
- Správa kontrarozvědky pro boj proti vnějšímu nepříteli (II. správa SNB)
- Hlavní správa vojenské kontrarozvědky (III. správa SNB)
- Správa sledování (IV. správa)
- Správa ochrany stranických a ústavních činitelů (V. správa)
- Správa výkonné zpravodajské techniky (VI. správa)
- Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli (X. správa SNB)
- Správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky (XI. správa SNB)
- Správ akontrarozvědky v Bratislavě (XII. správa SNB)
- Správa vyšetřování Státní bezpečnosti
- Správa pasů a víz
- Správa kontrarozvědky pro boj proti mimořádným a zvláštním formám trestné činnosti (XIV. správa SNB)
- Odbor zahraničního tisku (IV. odbor SNB)


b) složky Veřejné bezpečnosti
- Federální správa Veřejné bezpečnosti


Útvary podřízené FMV
- Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státní hranic
- Správa vojsk ministerstva vnitra
- Vysoká škola Sboru národní bezpečnosti
- Ústřední nemocnice Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra
- Stavební výroba FMVZdroje:
RMV ČSSR 1/1982
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-vnitra-1969-1990-t79161#362717Verze : 0
MOD