Main Menu
User Menu

Okres Banská Štiavnica

     
Název:
Name:
okres Banská Štiavnica
Originální název:
Original Name:
okres Banská Štiavnica
Vyšší územní celek:
Upper Territorial Unit:
Banskobystrický kraj
Sídlo:
Capital:
Banská Štiavnica
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
15
Rozloha:
Area:
292,3 km2
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
okres Levice, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Zvolen, okres Krupina.
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.cdb.sk/.../Mapy-okresov.alej
https://sk.wikipedia.org/wiki/
Mapa:
Map:
URL : https://www.valka.cz/Okres-Banska-Stiavnica-t79122#358539Verze : 0
MOD
Okres Banská Štiavnica
Hrad:
Castle:

Starý zámok
Zřícenina hradu:
Ruin of castle:

Sitno
Hrad - zaniklý:
Castle - defunct:

Žakýl
Zámek:
Manor house:

Svätý Antol
Zřícenina zámku /Ruin of Manor house:

Zámek - zaniklý / Manor house - defunct:

Klášter / Monastery:

Klášter - zaniklý / Monastery - defunct:

Tvrz / Stronghold:
Nový zámok (iný názov Nový hrad, Panenský hrad, Dievčenský hrad, Dievčenský zámok)
Zřícenina tvrze / Ruin of Stronghold:

Tvrz - zaniklá:
Stronghold - defunct:


Pevnost / Fort:

Hradiště / Hillfort:

Ostatní arch.naleziště / Other gids:

Muzeum / Museum:
Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica
Poľovnícke múzeum Svätý Antol
Skanzen:
Outdoor museum:

Banské múzeum v prírode Banská Štiavnica
Památník / Monument:

Bojiště / Battlefield:

Ostatní / Other:
Galéria Jozefa Kollára Banská ŠtiavnicaZdroje: https://www.slovenskehrady.sk
https://forum.valka.cz
https://www.muzeum.skPozn.: tabuľka je pripravená na dopĺňanie objektov. Prosím nedopĺňať objekty priamo do tabuľky ale do samostatných príspevkov. Je to z dôvodu vytvárania paralelnej databázy v externom programe, takže pokiaľ by ste doplnili objekty priamo do tabuľky, mohlo by dôsjsť k strate údajov (týka sa moderátorov).
URL : https://www.valka.cz/Okres-Banska-Stiavnica-t79122#290784Verze : 0
MOD
k Antolu


v súčasnosti sa obec volá Svätý Anton (k premenovaniu došlo pred pár rokmi) a tu sa nachádza zámok, ktorý pred 2.sv. vojnou patril Coburgovcom (bulharským cárom ak sa nemýlim) a v súčasnosti je v ňom Poľovnícke múzeum (veľmi pekná expozícia, stojí za návštevu)
URL : https://www.valka.cz/Okres-Banska-Stiavnica-t79122#290840Verze : 0