Main Menu
User Menu

Pohotovostní pluk VB ČSR [1970–1990]

Pohotovostní pluk Veřejné bezpečnosti ČSRVznik:
Tento útvar VB zahájil činnost k 1. 9. 1970, a to prozatím s třetinovými stavy. Nicméně přípravy probíhaly již v roce 1969.


Výstavba pluku byla reakcí komunistické elity na protirežimní demonstrace v roce 1969.Zánik:
PP VB ČSR byl zrušen usnesením vlády ČSR č. 3 ze dne 10. ledna 1990. Toto usnesení vlády ČSR bylo odsouhlaseno usnesením vlády ČSSR č. 128 ze dne 26. února 1990.


V objektu MV v Praze - Hrdlořezích nahradila PP VB ČSR Odborná nástupní škola VB pro ČSR, zřízená k 1. březnu 1990 rozkazem ministra vnitra ČSR č. 10 ze dne 27. února 1990.Podřízenost:
Velitel PÚ byl podřízen přímo hlavnímu veliteli VB. Jmenován a odvoláván byl na návrh hlavního velitele VB ministrem vnitra ČSR.


Rozkazem ministra vnitra ČSR č. 20 ze dne 30. 12. 1975 přešel Pohotovostní pluk VB ČSR k 1. lednu 1976 do přímé podřízenosti ministra vnitra ČSR.Velitelé:
01.12.1969-30.11.1971 - pplk. Jaroslav Veishaipl (jako náčelník štábu pohotovostního útvaru VB)
01.12.1971-01.07.1977 - plk. Jaroslav Veishaipl
01.07.1977-03.10.1977 - plk. Jan Kovařík (dočasně pověřen; do té doby byl I. zástupcem VPP a náčelníkem štábu PP VB ČSR)
03.10.1977-20.03.1981 - plk. Miroslav Tůma
20.03.1981-31.12.1983 - plk. Jan Kovařík (opět dočasně pověřen)
01.03.1984-DD.MM.1990 - mjr. JUDr. Břetislav ZdráhalaZdroj:
MUZIKANTOVÁ, Marie: Pohotovostní pluk VB ČSR (1969) 1970–1990 (Nástin organizačního vývoje). In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004
URL : https://www.valka.cz/Pohotovostni-pluk-VB-CSR-1970-1990-t79025#290565Verze : 0
MOD
Organizační struktura 1970:


- velitelství:
--- velitel PÚ VB
–-- zástupce velitele pro věci politické
–-- zástupce velitele pro výuku
–-- zástupce velitele pro týl
–-- zástupce velitele pro věci technické
–-- náčelník štábu
- výkonné jednotky:
–-- samostatný oddíl obrněných transportérů
–-- samostatné roty (které se člení na čety a družstva)
–-- samostatné čety (které se člení na družstva)
–-- samostatná družstva
- školský útvar
- útvary služeb
- pomocné službyZdroj:
MUZIKANTOVÁ, Marie: Pohotovostní pluk VB ČSR (1969) 1970–1990 (Nástin organizačního vývoje). In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004
URL : https://www.valka.cz/Pohotovostni-pluk-VB-CSR-1970-1990-t79025#290596Verze : 0
MOD
Organizační struktura 1977:


- velitel Pohotovostního pluku VB ČSR
- první zástupce velitele Pohotovostního pluku VB ČSR a současně náčelník štábu
- zástupce velitele Pohotovostního pluku VB ČSR pro politicko-výchovnou práci
- zástupce velitele Pohotovostního pluku VB ČSR pro výuku
- zástupce velitele Pohotovostního pluku VB ČSR pro věci technické
- zástupce velitele Pohotovostního pluku VB ČSR pro týl
- kádrové oddělení
- štáb pluku
--- skupina obrany
--- operační oddělení
--- plánovací oddělení
--- vnitřní oddělení
--- spojovací oddělení
- politickovýchovné oddělení
- školské oddělení
--- katedra marxismu–leninismu
--- katedra odborně-bezpečnostní přípravy
--- katedra československého socialistického práva
--- katedra tělesné a bojové přípravy
--- předmětová skupina odborně-vzdělávacích předmětů
--- katedra všeobecně-vzdělávacích předmětů
- technická služba
--- oddělení bojové a operativní techniky
--- dopravní oddělení
--- autodílny
--- dopravní rota
- týlová služba
--- intendanční oddělení
--- proviantní oddělení
--- kuchyň a jídelna
--- ubytovací oddělení
--- finanční a plánovací oddělení
- zdravotnická služba
- zásahové jednotky
--- 1. prapor
----- tři zásahové rot po čtyřech četách
--- 2. prapor
----- tři zásahové rot po čtyřech četách
--- 3. prapor
----- tři zásahové rot po čtyřech četách
--- 4. prapor
----- tři zásahové rot po dvou četáchZdroj:
MUZIKANTOVÁ, Marie: Pohotovostní pluk VB ČSR (1969) 1970–1990 (Nástin organizačního vývoje). In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004
URL : https://www.valka.cz/Pohotovostni-pluk-VB-CSR-1970-1990-t79025#290597Verze : 0
MOD
Organizační struktura 1979:


- velitel Pohotovostního pluku
--- zástupce VPP a náčelník štábu
–---- skupina obrany
–---- operační oddělení
–---- plánovací oddělení
–---- vnitřní oddělení
–---- spojovací oddělení
--- zástupce VPP pro politickovýchovnou práci
–---- oddělení politickovýchovné práce
–---- plukovní výbor SSM
--- zástupce VPP pro výuku, jemu bylo podřízeno
–---- školské oddělení
–---- katedra marxismu-leninismu
–---- katedra odborné bezpečnostní přípravy
–---- katedra československého socialistického práva
–---- katedra bojové a tělesné přípravy
–---- katedra všeobecněvzdělávacích předmětů
--- zástupce VPP pro věci technické
–---- oddělení bojové a operativní techniky
–---- dopravní oddělení
–---- dopravní rota (1., 2. a 3. četa)
--- zástupce VPP pro týl
–---- intendanční oddělení
–---- proviantní oddělení
–---- ubytovací oddělení
–---- finanční a plánovací oddělení
--- kádrové oddělení
--- zdravotnická služba
--- 1. prapor
----- tři zásahové roty po čtyřech četách
--- 2. prapor
----- tři zásahové roty po čtyřech četách
--- 3. prapor
----- tři zásahové roty po čtyřech četáchZdroj:
MUZIKANTOVÁ, Marie: Pohotovostní pluk VB ČSR (1969) 1970–1990 (Nástin organizačního vývoje). In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004
URL : https://www.valka.cz/Pohotovostni-pluk-VB-CSR-1970-1990-t79025#290598Verze : 0
MOD
Organizační struktura 1982:


- velitel Pohotovostního pluku VB ČSR
--- první zástupce velitele PP VB ČSR a náčelník štábu
--- zástupce velitele PP VB ČSR pro politickovýchovnou práci
--- zástupce velitele PP VB ČSR pro výuku
--- zástupce velitele PP VB ČSR pro věci technické
--- zástupce velitele PP VB ČSR pro týl
--- kádrové oddělení
--- štáb pluku
----- skupina obrany
----- operačně plánovací oddělení
----- vnitřní oddělení
----- spojovací oddělení
--- politickovýchovné oddělení
--- školské oddělení
----- katedra marxismu-leninismu
----- katedra odborně-bezpečnostní přípravy
----- katedra československého socialistického práva
----- katedra bojové a tělesné přípravy
----- katedra všeobecně vzdělávacích předmětů
--- technické služby
----- oddělení bojové a operativní techniky
----- dopravní oddělení
–------ autodílny
----- dopravní rota
--- týlové služby
----- intendanční oddělení
----- proviantní oddělení
–------ kuchyň a jídelna
----- ubytovací oddělení
----- finanční a plánovací oddělení
--- zdravotnická služba
----- ambulantní a lůžková část
----- stomatologická část
--- zásahové jednotky
----- 1. prapor
----- 2. prapor
----- 3. prapor
Zdroj:
MUZIKANTOVÁ, Marie: Pohotovostní pluk VB ČSR (1969) 1970–1990 (Nástin organizačního vývoje). In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004
URL : https://www.valka.cz/Pohotovostni-pluk-VB-CSR-1970-1990-t79025#290599Verze : 0
MOD
Velitelský sbor Pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti v listopadu 1989Velitel:
pplk. JUDr. Břetislav Zdráhala


Zástupci velitele:
pplk. Václav Váňa
mjr. PhDr. František Jüttner
pplk. PhDr. Stanislav Petr
mjr. Ing. František Michalec


Velitelé praporů:
mjr. JUDr. Otta Polák
mjr. JUDr. Jaromír Soukup
mjr. Miroslav Valčík


Zástupci velitelů praporů:
mjr. JUDr. Josef Bartoš
kpt. JUDr. Radim Pilař
mjr. JUDr. Liboslav Jícha
mjr. Jan Florián
kpt. RSDr. Karel Gajdoš
mjr. Ivan Valášek


Velitelé rot:
kpt. JUDr. Ladislav Hůla
kpt. JUDr. Zdeněk Kropáč
kpt. JUDr. Miroslav Jandoš
kpt. František Vaňous
npor. Jan Slezák
kpt. Pavel Mařík
por. Pavel Přibyl
kpt. JUDr. Václav Vízner
npor. Josef Ryant
npor. Vladimír FraněkZdroj:
ŽÁČEK, Pavel: S obuškem v erbu, Reflex 37/2004
URL : https://www.valka.cz/Pohotovostni-pluk-VB-CSR-1970-1990-t79025#290621Verze : 0
MOD
Diskuse
Jak to vlastně bylo s výběrem příslušníků PP VB? Mnou nalezené informace se hodně liší.
V jednom článku jsem se dozvěděl, že to byla elitní jednotka nejprověřenějších příslušníků SNB a po službě u PP se jim otevíraly dveře ke kariéře.
V jiném jsem se naopak dočetl, že službou v PP musel projít každý nový příslušník SNB, než mohl být zařazen na okrsek.
Která z těchto dvou krajních poloh je blíže k pravdě?
URL : https://www.valka.cz/Pohotovostni-pluk-VB-CSR-1970-1990-t79025#594236Verze : 0
MOD
Podle mě:


Určitě ne každý. Hodně se vybíralo, koho tam vezmou. A rozhodně ne každý příslušník musel projít PP.


Nicméně ta "elita", co prošla a měla odlišnou ZVS (ve FM, kratší a upravenou), se zavazovala, že bude po ukončení ZVS sloužit 19 měsíců u PP a pak ještě 3 roky u výkonných součástí SNB.


PP fungoval nejen jako zásobárna "mlátiček" (ale nedělali jen zásahy při MBO proti aktérům HPSV, ale pomáhali i při fotbalových utkáních či rozsáhlejších pátráních), ale současně i jako odborná nástupní škola VB, přičemž bylo určeno, že výukový proces u pohotovostních útvarů bude probíhat podle osnov pro základní odborné školy VB.


Doplnění: V listopadu 1989 nezasahovali jen příslušníci PP, ale i frekventanti/studenti praporčických škol, důstojnických škol a fakult Vysoké školy SNB. Takže zdaleka ne všichni, co tam zasahovali, byli přímo cvičeni pro zásahy proti demonstrantům. Naopak tam zasahovali i příslušníci OZU Vojsk FMV, což byli hodně zjednodušeně předchůdci dnešní ÚRN. https://www.valka.cz/topic/view/80596
URL : https://www.valka.cz/Pohotovostni-pluk-VB-CSR-1970-1990-t79025#594237Verze : 2
MOD