Main Menu
User Menu

Husárek, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Husárek
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Husárek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
31.01.1893 Čehovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
26.07.1972 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Husarek-Karel-t79015#384143Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Husárek
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Husárek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1904-DD.07.1912 Státní gymnasium, Prostějov
DD.10.1912-DD.06.1914 Česká vysoká škola technická, Brno
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1914-DD.06.1915 Škola jednoročních dobrovolníků, Kreims
DD.09.1917-DD.10.1917 Důstojnický kurs, Běrezaň
DD.09.1924-DD.10.1926 Vysoká válečná škola, Paris
DD.01.1931-DD.07.1931 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
31.12.1915 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.01.1916 poručík rakousko-uherské branné moci
20.10.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
17.08.1918 major legií
01.01.1919 dočasný podplukovník ruské armády
08.03.1919 dočasný plukovník ruské armády
22.10.1920 major ženijního vojska
22.12.1922 podplukovník ženijního vojska
07.07.1926 podplukovník generálního štábu
04.05.1928 plukovník generálního štábu
21.02.1933 brigádní generál
30.07.1936 divisní generál
01.12.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.01.1921-DD.04.1921 Velitel : Ženijní pluk 4
DD.12.1921-DD.12.1922 Velitel : Ženijní pluk 4
DD.12.1922-DD.09.1923 Velitel : Ženijní pluk 4
DD.12.1923-DD.09.1924 Velitel : Ženijní pluk 5
00.12.1927-04.05.1928 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
04.05.1928-DD.11.1929 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
00.11.1929-00.10.1930 Velitel : Horský pěší pluk 3
DD.11.1929-DD.10.1930 Velitel : Kasárny Pod Gerlachom
00.09.1930-DD.12.1931 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
31.12.1931-15.08.1932 Velitel : Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě
DD.06.1932-21.02.1933 Velitel : 10. pěší brigáda
21.02.1933-DD.06.1933 Velitel : 10. pěší brigáda
DD.09.1933-DD.12.1933 Velitel : 16. pěší brigáda
20.03.1935-24.09.1938 Velitel : Ředitelství opevňovacích prací

Ručně vyplněné položky:
DD.07.1914-DD.08.1914 jednoroční dobrovolník Zákopnického praporu č. 1, Kraków
DD.08.1914-DD.06.1915 vojenské studium, Kreims
DD.06.1915-DD.06.1916 velitel zákopnické čety Zákopnického praporu č. 8, východoevropské válčiště
04.06.1916-04.06.1916 zajetí na východoevropském válčišti
DD.06.1916-DD.09.1917 ruské zajatecké tábory
DD.09.1917-DD.10.1917 vojenské studium, Běrezaň
DD.10.1917-DD.04.1918 velitel ženijní čety 2. československé samostatné technické roty, Běrezaň a přesun
DD.04.1918-DD.08.1918 zástupce velitele 2. československé samostatné technické roty, přesun a sibiřské válčiště
DD.08.1918-DD.09.1918 technický důstojník velitelství 2. československé střelecké divize, sibiřské válčiště
DD.09.1918-DD.12.1918 zatímní náčelník štábu 2. československé střelecké divize, sibiřské válčiště
DD.12.1918-DD.08.1919 přidělený důstojník velitele Sibiřské armády, sibiřské válčiště
DD.08.1919-DD.10.1920 cesta do vlasti a repatriační dovolená
DD.10.1920-DD.04.1921 velitel Ženijního pluku 4, Bratislava
DD.04.1921-DD.12.1921 zdravotní dovolená
DD.12.1921-DD.10.1923 velitel Ženijního pluku 4, Bratislava
DD.10.1923-DD.12.1923 důstojník 20. oddělení /ženijního/ ministerstva, Praha
DD.12.1923-DD.09.1924 velitel Ženijního pluku 5, Praha
DD.09.1924-DD.10.1926 vojenské studium, Paris
DD.10.1926-DD.12.1927 podnáčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Bratislavě
DD.12.1927-DD.11.1929 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Bratislavě
DD.11.1929-DD.10.1930 velitel Horského pěšího pluku 3, Poprad
DD.10.1930-DD.01.1931 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Bratislavě
DD.01.1931-DD.07.1931 vojenské studium, Praha
DD.07.1931-DD.08.1932 profesor Kursu pro vyšší velitele, Praha
DD.08.1932-DD.10.1932 velitel Pěší brigády 10, Písek
DD.10.1932-DD.06.1933 profesor Kursu pro vyšší velitele, Praha
DD.06.1933-DD.12.1933 velitel Pěší brigády 16, Místek
DD.12.1933-DD.10.1935 první zástupce náčelníka Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.03.1935-DD.10.1938 ředitel Ředitelství opevňovacích prací, Praha
DD.10.1935-DD.12.1937 podnáčelník Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.10.1938-DD.12.1938 ministr železnic Republiky česko-slovenské, Praha
DD.12.1938-DD.12.1939 jednoroční dovolená
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sv. Anny 2. třídy s meči
Order of St. Anne 2nd Class with Swords
Орден Святой Анны 2 степень с мечами
-

DD.MM.1919

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1933

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1934

Řád Rumunské hvězdy 2. třída
Order of Star of Romania 2nd Class
Ordinul Steaua României Mare Ofițer
-

DD.MM.1935

Řád Jugoslávské koruny 2. třída
Order of Yugoslav Crown 2nd Class
Orden Jugoslavenske krune 2 stepen
-

28.10.2018

Řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina (1994)
Order of the White Lion 1st Class Military Division
Řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina
in memoriam

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Husarek-Karel-t79015#384144Verze : 1
MOD
Divizní generál Karel Husárek


Narodil se 31.1.1893 v Čechovicích u Prostějova. V letech 1904 až 1912 chodil na gymnázium v Prostějově a potom začal studovat stavební inženýrství na Vysoké škole technické v Brně.


Po vypuknutí světové války musel studia opustit a v srpnu 1914 nastoupil jako jednoroční dobrovolník do rakousko-uherské armády. Po absolvování ženijní školy byl zařazen do sapérského praporu v pevnosti Krakov a v létě 1915 odešel na ruskou frontu. V hodnosti poručíka dne 4.6.1916 u Sopanova padl do zajetí a byl odeslán do zajateckého tábora.


V srpnu 1917 podal přihlášku a 25.8.1918 vstoupil do československých legií v Rusku. Nejprve krátce působil u 5. střeleckého pluku a v září 1917 přešel v hodnosti poručíka k 2. samostatné inženýrské rotě. Zúčastnil se řady bojů na Sibiři a v srpnu 1918 byl povýšen na majora. V té době působil ve štábu tzv. Východní skupiny, mimo jiné i jako diplomatický zmocněnec. V září 1918 se stal náčelníkem štábu 2. střelecké divize československých legií, v roce 1919 přešel do služeb ruské armády na Sibiři, které velel generál Radola Gajda. V ruských službách působil mimo jiné jako velitel zvláštních úderných oddílů na Uralu. Rusko opustil v listopadu 1919 a v únoru 1920 se vrátil do Československa. Z ruských čs. legií byl vyřazen dne 19.2.1920. Zústává v Čs. armádě. V listopadu 1920 byl jmenován velitelem ženijního pluku 4 v Bratislavě, v prosinci 1923 převzal velení ženijního pluku 5 v Praze a v září 1924 odešel na vysokou školu válečnou v Paříži. Souběžně s ní studoval školu politických věd v Paříži a obě úspěšně ukončil v roce 1926. Po návratu z Francie byl v hodnosti podplukovníka generálního štábu ustanoven podnáčelníkem štábu Zemského vojenského velitelství v Bratislavě a v prosinci 1927 náčelníkem štábu tohoto velitelství. V roce 1930 prošel službou u horského pěšího pluku 3 v Popradě, v lednu 1931 nastoupil do Kurzu pro vyšší velitele v Praze a po jeho výtečném absolvování v něm zůstal jako profesor. Současně formálně velel nejprve ženijnímu vojsku Zemského vojenského velitelství v Bratislavě, pak 10. pěší brigádě v Písku. V roce 1933 byl jmenován velitelem 16. pěší brigády v Místku, v únoru téhož roku byl povýšen na brigádního generála. Karel Husárek se během svého působení v Praze skvěle osvědčil, zahájil studium strategie a jako šéfredaktor "Vojenských rozhledů" zvýšil jejich úroveň. Nebylo proto žádné překvapení, když v rámci velkých personálních změn ve velení armády přišel na Hlavní štáb, kde převzal 31. prosince 1933 funkci I. zástupce náčelníka Hlavního štábu československé branné moci.


Zabýval se mimo jiné výstavbou opevnění a v březnu 1935 se proto navíc stal ředitelem opevňovacích prací. Díky svým výsledkům byl v říjnu 1935 jmenován podnáčelníkem Hlavního štábu a v červenci 1936 povýšen na divizního generála. Koncem roku 1937 se vzdal vzhledem ke svému vytížení místa podnáčelníka Hlavního štábu a zůstal jen ředitelem opevňovacích prací. V listopadu 1937 zpracoval podrobný opevňovací plán, který je známý jako tzv. Husárkův program. V roce 1938 se snažil maximálně urychlit výstavbu opevnění, především na bývalé rakouské hranici. Podílel se také na prohloubení vojenské spolupráci se Sovětským svazem. Po vyhlášení mobilizace v září 1938 zůstal k dispozici hlavnímu veliteli mobilizované armády generálu Krejčímu a stal se jeho nejbližším spolupracovníkem. Na poradách ujistil politické vedení státu, že armáda je připravena bojovat, pokud k tomu dostane rozkaz. Po přijetí mnichovské dohody působil počátkem října 1938 jako vojenský expert v mezinárodní komisi v Berlíně, kde se marně snažil zabránit zmrzačení Československa a zajistit mu alespoň trochu příznivé hranice. Od října do prosince 1938 byl ministrem veřejných prací v úřednické vládě generála Syrového, koncem října se podílel na organizaci odletu E. Beneše do zahraničí. S ohledem na ztrátu většiny opevnění a plánovanou reorganizaci se rozhodl armádu opustit a v lednu 1939 nastoupil do Škodových závodů v Plzni jako zbrojní expert.


Po okupaci českých zemí byl poslán do Dubnice nad Váhom na Slovensku, kde se v létě 1939 stal ředitelem tamní zbrojovky. V této funkci se snažil zajistit dodávky zbraní pro Sovětský svaz a brzdit zbrojní výrobu pro Německo. Po německém útoku na Sovětský svaz se jeho pozice zhoršila a koncem roku 1941 musel Slovensko opustit a vrátit se do Prahy. Až do konce války pak pracoval ve výzkumu Škodových závodů. V roce 1943 zpracoval na příkaz vedení Škodových závodů materiál o československé armádě. V květnu 1945 se organizačně podílel na Pražském povstání.


Brzy po osvobození byl zatčen a obviněn za činnost ve zbrojním průmyslu během okupace.


V létě 1946 ho z vězení propustili, vyšetřování probíhalo nadále na svobodě a v prosinci 1948 ho mimořádný lidový soud zcela zprostil viny. Obhájit se musel ještě před vojenským kárným výborem, který ho chtěl také zbavit viny, avšak po zásahu nového ministra obrany A. Čepičky ho v říjnu 1950 uznal vinným, degradoval na vojína a snížil mu důchod. V 50. letech Karel Husárek pracoval ve Státním nakladatelství technické literatury jako překladatel. V 60. letech těžce onemocněl a musel být hospitalizován. Zemřel 26. července 1972 v Praze.


Jeho ostatky byly v roce 1974 převezeny do Paříže. V listopadu 1991 byla Karlu Husárkovi posmrtně vrácena hodnost divizního generála. Jeho jméno by patrně upadlo v zapomnění, naštěstí však stále rostoucí zájem o československé opevnění tomu zabránil a generál Husárek je v souvislosti s opevněním často zmiňován.

Udělená vyznamenání:


Československo:
Československý válečný kříž 1918 se dvěma lipovými ratolestmi
Řád Sokola s meči
Československá revoluční medaile 1914 - 1918
Československá medaile Vítězství 1918


Francie:
Důstojník Čestné legie
Válečný kříž 1914 - 1918 s hvězdou


Jugoslávie:
Řád Jugoslávské koruny II. třídy


Rumunsko:
Řád Rumunské hvězdy s meči II. třídy


Rusko:
Řád sv. Anny s meči II. třídyZdroj:
Vojeský archiv, armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/Husarek-Karel-t79015#290538Verze : 0
Od 12.07.1939 do 14.12.1941 pôsobil ako riaditeľ pobočky Škodových závodov v Dubnici nad Váhom a súčasne od 09.04.1941 do 03.03.1942 pôsobil aj ako jeden z reprezentantov tzv. "Akciovej spoločnosti predtým Škodove závody v Plzni, reprezentácia pre Slovensko" („Aktiengesellschaft vormals Škodawerke in Pilsen, Representanz für die Slowakei“) vytvorenej na základe nostrifikačného zákona na riadenie pobočiek protektorátnych zbrojoviek na Slovensku.


Po odvolaní z Dubnice bol pridelený k Hlavnému technickému riaditeľstvu v Prahe a mal za úlohu sledovať vývojové práce vo fyzikálnom a strojnom výskume. Na danom poste zotrval až do konca vojny.


Zdroj: SOA Plzeň, f. GŘ Škoda Plzeň osobní spisy, zbierka 0448. Osobný spis Karla Husárka in Zdena Muráriková: Škodove závody v Dubnici nad Váhom, Vojenská história 4/2013; VHU Bratislava 2013
URL : https://www.valka.cz/Husarek-Karel-t79015#517911Verze : 0
MOD