Main Menu
User Menu

Odborná výcviková škola pozemního vojska [2004-2009]

Vocational Training School of Ground Forces

     
Název:
Name:
Odborná výcviková škola pozemního vojska
Originální název:
Original Name:
Odborná výcviková škola pozemného vojska
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2004
Předchůdce:
Predecessor:
Výcviková základňa mechanizovaného a tankového vojska, prieskumu a domobrany
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.2009
Nástupce:
Successor:
Prápor výcviku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2004-01.07.2009 Veliteľstvo výcviku
Dislokace:
Deployed:
01.10.2004-01.07.2009 Martin, Kasárna 4. československé brigády

Velitel:
Commander:
01.10.2004-14.02.2008 Marek, Ján (Podplukovník)
DD.MM.2008-01.07.2009 Tarič, Róbert (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.2004-30.06.2009 veliteľstvo a štáb
01.10.2004-30.06.2009 organizačné prvky
01.10.2004-30.06.2009 rota podpory velenia
01.10.2004-30.06.2009 rota bojového výcviku
01.10.2004-30.06.2009 rota výcviku bojovej podpory
01.10.2004-30.06.2009 rota výcviku bojového zabezpečenia
01.10.2004-30.06.2009 rota ďalšieho odborného výcviku
01.10.2004-30.06.2009 obväzisko
01.10.2004-30.06.2009 fyzická ochrana objektov
Čestný název:
Honorary Name:
17.07.2004-01.07.2009 Odborná výcviková škola pozemného vojska Slovenských dobrovoľníkov z roku 1848
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.vsvap.mil.sk/7201/prapor-vycviku.php
URL : https://www.valka.cz/Odborna-vycvikova-skola-pozemniho-vojska-2004-2009-t79004#307061Verze : 0
MOD
Odborná výcviková škola pozemného vojska


Krycie číslo: VÚ 1303


Čestný názov: Odborná výcviková škola slovenských dobrovoľníkov z roku 1848 Martin


Výzbroj a vybavení
01.10.2004-30.06.2009 UAZ-469
01.10.2004-30.06.2009 Praga V3S
Poznámka:
Na základe rozkazu č. 7 Prezidenta SR zo dňa 17.07.2007 o zapožičaní čestného názvu bol zapožičaný Vojenskému útvaru 1303 – − "Odbornej výcvikovej škole pozemného vojska Martin" čestný názov "ODBORNÁ VÝCVIKOVÁ ŠKOLA POZEMNÉHO VOJSKA SLOVENSKÝCH DOBROVOĽNÍKOV Z ROKU 1848".
Platnosť rozkazu od 17.07.2007


Zdroj:
archív autora,
www.mil.sk
Vestník MO SR č. 64/2007
URL : https://www.valka.cz/Odborna-vycvikova-skola-pozemniho-vojska-2004-2009-t79004#290482Verze : 0
Rozkazom Ministra obrany SR č. 51/2004 z 28.12.2004 bol Odbornej výcvikovej škole pozemného vojska priznaný oficiálny znak.


Zdroj: archív autora, www.vhu.sk

Odborná výcviková škola pozemního vojska [2004-2009] - Znak Odbornej výcvikovej školy pozemného vojska

Znak Odbornej výcvikovej školy pozemného vojska
URL : https://www.valka.cz/Odborna-vycvikova-skola-pozemniho-vojska-2004-2009-t79004#569801Verze : 0
MOD