Main Menu
User Menu

Hlavní správa obranného zpravodajství [1945-1946]

Defence Intelligence Main Section

     
Název:
Name:
Hlavní správa obranného zpravodajství
Originální název:
Original Name:
Hlavní správa obranného zpravodajství
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.04.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Oddělení Obranného zpravodajství 1. československého armádního sboru
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1946
Nástupce:
Successor:
5. oddělení (obranného zpravodajství) hlavního štábu
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.04.1945-01.05.1946 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
05.04.1945-15.05.1945 Košice, Budova zemského velitelství /
15.05.1945-15.08.1950 Praha /
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.04.1945-01.05.1946 Reicin, Bedřich (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, poválečná skupina, fond Ministerstvo národní obrany
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-sprava-obranneho-zpravodajstvi-1945-1946-t78984#420672Verze : 1
MOD
Hlavní správa obranného zpravodajství
Vznik:
HS OBZ vznikla 15. dubna 1945, jejím předchůdcem bylo oddělení Obranného zpravodajství 1. československého armádního sboru v SSSR
Zánik:
k 1. květnu 1946 byla HS OBZ začleněna do organizace hlavního štábu jako její 5. oddělení
Podřízenost:
HS OBZ byla podřízena náčelníkovi hlavního štábu
Přednosta/náčelník:
Bedřich Reicin
Struktura:
(k 14. 2. 1946)
- náčelník HS OBZ
--- zástupce náčelníka
--- sekretář
--- pobočník
--- styčný důstojník u ministerstva vnitra
--- právní poradce
--- právní poradce se soudní zkouškou
--- 1. oddělení (všeobecné)
--- 2. oddělení (pátrací)
--- 3. oddělení (ochrana, obrana)
--- 4. oddělení (organizace, výcvik, osobní věci)
--- Pomocný úřad
--- Spisovna, evidence, fotolaboratoř
--- Hospodářská skupina
--- Zpravodajská škola


Zdroje:
- KUDRNA, Ladislav: Vojenské obranné zpravodajství (1945–1950). Vývoj, organizační struktury, personální obsazení. In: Paměť a dějiny, č. 1/2008
- VALIŠ, Zdeněk: Trestní řízení nebylo zavedeno … (Několik poznámek k dějinám vojenské kontrarozvědky v letech 1948-56). In: Vojenské rozhledy, č. 3/2000
- Web Vojenského zpravodajství ČR
- Web Archivu bezpečnostních složek
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-sprava-obranneho-zpravodajstvi-1945-1946-t78984#290369Verze : 2
MOD