Main Menu
User Menu

Ghana

Ghana

Český název:
Czech name:
Ghana
Originální název:
Original name:
Republic of Ghana
Anglický název:
English name:
Ghana
Hlavní město:
Capital:
Accra
Státní zřízení:
Government type:
republika / republic
Nejvyšší představitelé:
Chiefs of state:
přehled v sekci osobnosti
Správní členění:
Administrative:
10 regionů / 10 regions
Úřední jazyk:
Languages:
angličtina / English
Měna:
Currency:
cedi (GHC) / cedi
Ozbrojené složky:
Military branches:
Ozbrojené síly Ghany: pozemní vojsko, námořnictvo a letectvo / Ghanaian Army, Ghanaian Navy, Ghanaian Air Force
Mezinárodní organizace:
International organizations :
ACP, AfDB, AU, C, ECOWAS, FAO, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURCAT, MINURSO, MONUC, NAM, OAS (pozorovatel / observer), OIF (associate member), OPCW, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNITAR, UNMIL, UNOCI, UNOMIG, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
Rozloha:
Area :
(km2)
238 539
Reliéf:
Elevation extremes:
nejvyšší bod / highest point - Mount Afadjato (880 m)
nejnižší bod / lowest point - Atlantský oceán (0 m)
Klima:
Climate:
tropy / tropics
Geografická poloha:
Location:
Západní Afrika / Western Africa
Sousední státy:
Neighbours:
Burkina Faso, Pobřeží slonoviny, Togo / Burkina Faso, Côte d′Ivore, Togo
Vznik:
Independence:
6.3.1957
Počet obyvatel:
Population:
r.2008 - 23 382 848
Národnostní složení:
Ethnic groups :
45,3% Akan
15,2% Mole-Dagbon
11.7% Ewe
7,3% Ga-Dangme
4% Guan
3,6% Gurma
2,6% Grusi
1% Mande-Busanga
1,4% ostatní kmeny / other tribes
7,8% ostatní / other
Náboženství:
Religions :
68,8% křesťané / Christian (letniční křesťané / Pentecostal, 24,1% charismatičtí / Charismatic)
18,6% protestanti / Protestant
15,1% katolíci / Catholic
11% ostatní / other
15,9% muslimové / Muslim
8,5% tradiční / traditional
0,7% ostatní / other
6,1% bez vyznání / none
ISO: GHA
Internetová doména:
Internet country code :
.gh
Časové pásmo :
Time zone :
0
Poznámka:
Note:

Zdroj:
www.cia.gov
www.mzv.eu
https://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
https://cs.wikipedia.org/
https://www.gaf.mil.gh/
URL : https://www.valka.cz/Ghana-t78926#290140Verze : 0
Jejich vlastní stránky: https://www.gaf.mil.gh/
uvádějí název Ghana Armed Forces tedy Ozbrojené síly Ghany...


Doplň si to do zdrojů a překlad pak bude vypadat následovně:
Ozbrojené síly Ghany: pozemní vojsko, námořnictvo a letectvo / Ghanaian Army, Ghanaian Navy, Ghanaian Air Force


Přitom wikipedie tady: https://en.wikipedia.org/wiki/Military_of_Ghana
dále uvádí National Police Force, Palace Guard, and Civil Defence, tedy
národní policejní síly, palácovou gardu a civilní obranu
URL : https://www.valka.cz/Ghana-t78926#290231Verze : 0