Main Menu
User Menu

Němec, Bohumil

Prof. PhDr. et RNDr. h.c. Bohumil Němec - významný český botanik a politik.


12. 3. 1873 Prasek u Nového Bydžova - 7. 4. 1966 Havlíčkův Brod


Po maturitě na gymnasiu v Novém Bydžově roku 1891 vystudoval v letech 1892-96 zoologii a botaniku na filosofické fakultě české Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Roku 1899 se habilitoval v oboru fyziologie rostlin a roku 1907 byl jmenován řádným profesorem. V letech 1919-1920 byl děkanem Filosofické fakulty University Karlovy a v letech 1921 – 1922 byl dokonce rektorem celé univerzity. Pokud se týká jeho odbornost, tak již v období před 1. světovou válkou byl mezinárodně uznávaným odborníkem na fyziologii rostlin, rostlinnou anatomii a cytologii. Rovněž patřil mezi průkopníky zavádění mikroskopických technik. Byl členem mnoha mezinárodních a českých vědeckých společností a institucí (České akademie věd a umění, Královské české společnost nauk, Československé akademie věd, Linnéovy společnosti v Londýně, Mezinárodní akademie reálných věd v Paříži aj.) Podílel se rovněž na vydávání časopisů Živa a Vesmír. Mezi léty 1930 a 1943 pracoval také jako šéfredaktor Ottova slovníku naučného nové doby.


Jeho veřejná a politická činnost je také velice zajímavá. Ve studentských letech se zapojuje do hnutí Omladina, od konce 90. let pracuje v Národní straně svobodomyslné (mladočeské). Za 1. světové války se spolupodílel s Aloisem Rašínem na vytvoření národní demokracie. Za národnědemokratickou stranu byl od roku 1918 a po celá 20. léta poslancem a později i senátorem. Ve 30. letech ovšem stranu opouští. Roku 1933 byl zvolen předsedou Národní rady československé. V prosinci 1935 byl částí agrární strany navržen jako protikandidát E. Beneše v prezidentské volbě. I když se sám v noci před volbou kandidatury vzdal, přesto obdržel 24 hlasů. Také díky těmto aktivitám se dostal v období po roce 1945 do nemilosti a byl komunisty postupně vytlačován ze svých funkcí ve vědecké komunitě. Bohumil Němec umírá v Havlíčkově Brodě 7. dubna 1966 ve věku 93 let.


Zdroje:
Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století II. díl N-Ž; Milan Churaň a kolektiv, Libri 1999, ISBN 8085983648
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_N%C4%9Bmec
http://www.quido.cz/osobnosti/nemec.html

URL : https://www.valka.cz/Nemec-Bohumil-t78790#289481Verze : 0