Main Menu
User Menu

SOV - 37mm protitankový kanon vz. 1930 (1-K, 52-P-162)

37-мм противотанковая пушка обр. 1930 г. (1-K, 52-П-162)

     
Název:
Name:
37 mm protitankový kanon vz. 1930
Originální název:
Original Name:
37-мм противотанковая пушка обр. 1930 г.
Kategorie:
Category:
protitankový kanón
Výrobce:
Producer:
Dělostřelecký závod č. 8 M. I. Kalinina, Podlipki /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1931-DD.MM.1932
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
min. 509
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1930 ? (licencia fy. Rheinmetal /
Obsluha:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
380 kg
Přepravní hmotnost:
Manoeuvre Weight:
? kg
Ráže:
Calibre:
37 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
1665 1) mm
Celková délka:
Overall Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
2720 2) mm
Celková výška:
Overall Height:
? mm
Náměr:
Elevation: (°/°)
-8 - 25 °
Odměr:
Traverse: (°/°)
60 °
Přepravní rychlost :
Manoeuvre Speed:
20 km/h
Používaná munice:
Ammo Used:
37 mm protipancierový náboj 53-UB-160 (Б-160)
37 mm trieštivý náboj 53-UO-160 (О-160)
37 mm kartáčový náboj 53-UŠč-160 (Щ-160)
37 mm munícia pre 3,7 cm PAK 35/36
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range: (m/mi)
5750
Rychlost střelby:
Rate of Fire: (ran/min/rpm)
20
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity: (m/s/ft/s)
825
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) L/45
2) v palebnom postavení, 1125 mm pri presune

pôvodná konštrukcia firmy Rheinmetall (do výzbroje zavedená ako 3,7 cm PAK-35/36), do ZSSR dodaných 12 prototypov v roku 1930. Na báze tohto kanóna vyvinutý 37 mm tankový kanón B-3 (Б-3)
Zdroje:
Sources:
Иванов А.: Артиллерия СССР во Второй мировой войне; Нева 2003; Санкт-Петербург
A.B. Širokorad - Encyklopedia otečestvennoj artillerii, Minsk Charvest 2000, ISBN 985-433-703-0
URL : https://www.valka.cz/SOV-37mm-protitankovy-kanon-vz-1930-1-K-52-P-162-t78758#385707Verze : 0
MOD
Vývoj a nasadenie:


Vývoj 37 mm protitankového kanóna M1930 sa začal podpisom dohody medzi zástupcami ZSSR a Nemecka o dodávke dokumentácie, súčiatok a prototypov protitankového kanónu kalibru 37 mm vyvíjaného nemeckou firmou Rheimetall dňa 28.08.1930. Na základe tejto dohody bolo postupne dodaných do ZSSR 12 prototypov kanónu, ktorý bol neskôr po ďalšom vývoji zaradený do nemeckej výzbroje pod označením PAK-35/36. Dodané prototypy boli v ZSSR podrobené skúškam a 13.02.1931 bolo rozhodnuté o zaradení tohto typu do výzbroje Červenej armády a jeho sériovej výrobe, prakticky v nezmenenej podobe (delá, ktorých vývoj pokračoval v nemecku sa od sovietskych diel líšili mimo iné použitím kovových kolies s pneumatikami, ktoré umožňovali prepravu ťahaním za automobilmi rýchlosťou až 40 km/hod).


19.03.1931 sa na továrenskej strelnici Závodu 8 uskutočnili strelecké skúšky prvého kanóna vyrobeného iba zo súčiastok zhotovených v ZSSR (v.č. 140) a do konca roka bolo vyrobených celkom 255 diel. Do armády sa delá začali odovzdávať v roku 1932, keď armáda prevzala celkom 404 diel (celú produkciu z roku 1931 a časť produkcie z roku 1932), pričom v roku 1932 vyrobil závod 254 diel. V tomto roku sa výroba týchto kanónov skončila (celkom vyrobených 509 diel) a v roku 1933 armáda prevzala zostávajúcich 105 diel.


K 1.1.1936 bolo v Červenej armáde zaradených 506 diel - z toho plne bojaschopných 422 ks, výcvikových 28, 58 diel vyžadovalo generálnu opravu a 3 neopraviteľne poškodené.


V roku 1941 už delá neboli pravdepodobne súčasťou bojových jednotiek a používali sa iba k výcviku, alebo boli uložené v skladoch. Po vypuknutí vojny a následnom nedostatku delostreleckej výzbroje u vytváraných útvarov Červenej armády boli delá zo skladov v malých množstvách nasadené do boja, ale ich bojové nasadenie obmedzoval nedostatok munície. Takmer všetky nasadené delá boli do konca roku 1941 v bojoch zničené.


Delá neboli vyvezené do iných štátov.


Na báze 37 mm protitankového kanóna model 1930 sa v rokoch 1931-1932 vyvinul 45 mm kanón, prijatý do výzbroje ako M1932. Nový kanón mal splniť 2 ciele - zväčšiť prieraznosť panciera, obzvlášť na väčších vzdialenostiach a vytvoriť podstatne univerzálnejší kanón, schopý účinne pôsobiť aj proti nepancierovaným cieľom (trieštivý granát kalibru 37 mm 53-UO-160 nebol dostatočne účinný).
Vlastný vývoj kanónu sa začal 04.12.1931 keď úrad delostrelectva zadal Závodu č. 8 vývoj a výrobu hlavne kalibru 45 mm umiestniteľnú na lafetu 37 mm kanóna M1930. Vývoj bol ukončený 09.02.1932 streleckými skúškami prototypu na strelnici závodu.


Zdroj: A.B. Širokorad - Encyklopedia otečestvennoj artillerii, Minsk Charvest 2000, ISBN 985-433-703-0
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-
URL : https://www.valka.cz/SOV-37mm-protitankovy-kanon-vz-1930-1-K-52-P-162-t78758#289841Verze : 0
MOD
Balistické charakteristiky:


Munícia
Polohový uhol
Max. dostrel [m]
Max. odchýlka
(diaľková) [m]
Max. odchýlka
(výšková) [m]
Max. odchýlka
(stranová) [m]
B-160
25°10´
5600
37
44
4,6
B-160
0°25´
500
59
0,24
0,18
O-160
25°
5750
37
44
4,5Prieraznosť panciera* pri použití munície B-160:


Diaľka [m]
Uhol
Prieraznosť [mm]
300
90°
30
do 800
70°
20

*Pozn.: zdroj nedefinuje druh panciera


Zdroj: A.B. Širokorad - Encyklopedia otečestvennoj artillerii, Minsk Charvest 2000, ISBN 985-433-703-0
URL : https://www.valka.cz/SOV-37mm-protitankovy-kanon-vz-1930-1-K-52-P-162-t78758#289785Verze : 0
MOD
52-P-162 bol protitankový kanón určený len pre hipotrakciu, na rozdiel od nemeckého PAK-35/36.
SOV - 37mm protitankový kanon vz. 1930 (1-K, 52-P-162) - https://ru.wikipedia.org/

https://ru.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/SOV-37mm-protitankovy-kanon-vz-1930-1-K-52-P-162-t78758#289805Verze : 0
MOD