Main Menu
User Menu

3. československý pěší prapor [1944-1945]

3rd Czechoslovak Infantry Battalion

     
Název:
Name:
3. československý pěší prapor
Originální název:
Original Name:
3. československý pěší prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1944-15.05.1945 1. československá samostatná brigáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.04.1944-DD.12.1944 Sedláček, František ( )
DD.03.1945-DD.04.1945 Želinský, Štefan (Podplukovník)
DD.04.1945-DD.04.1945 Svodova, Jaroslav ( )
DD.04.1945-15.05.1945 Kašpar, Miloslav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, skupina exilová, fond
URL : https://www.valka.cz/3-ceskoslovensky-pesi-prapor-1944-1945-t78757#561330Verze : 0
MOD

ČESKOSLOVENSKÁ BRANNÁ MOC V EXILU ČESKOSLOVENSKÝ PĚŠÍ PRAPOR 3
Datum vzniku 01.04.1944
Předchůdce ---
Datum zániku
Následovník
Nadřízené velitelství 04.1944-05.1944 1. československá samostatná brigáda
05.1944-06.1945 1. československá pěší brigáda
Dislokace 04.1944-06.1945 středoevropské válčiště
Velitelé praporu 04.1944-12.1944 Sedláček, František
12.1944-03.1945
03.1945-04.1945 Želinský, Štefan
04.1945-04.1945 Svodova, Jaroslav
04.1945-06.1945 Kašpar, Miloslav
Podřízené setniny 04.1944-06.1945 Velitelská rota 3. praporu
04.1944-06.1945 Pěší rota 1/3
04.1944-06.1945 Pěší rota 2/3
04.1944-06.1945 Pěší rota 3/3
04.1944-06.1945 Kulometná rota 3. praporu
04.1944-06.1945 Minometná rota 3. praporu
04.1944-06.1945 Protitanková rota 3. praporu
Prameny Vojenský ústřední archív Praha
Literatura
URL : https://www.valka.cz/3-ceskoslovensky-pesi-prapor-1944-1945-t78757#289395Verze : 0
MOD