Main Menu
User Menu

Řád rudé hvězdy [1955]

Order of Red Star / Řád rudé hvězdy

     
Název:
Name:
Řád rudé hvězdy
Název v originále:
Original Name:
Řád rudé hvězdy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.02.1955
Datum zániku:
Date of Termination:
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, Václav: Československá vyznamenání. Č. 4. Hradec Králové, ČNS 1974.
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980.
Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československé a české řády a vyznamenání 1948-2000. Hodonín, OB-ZP 1999.
URL : https://www.valka.cz/Rad-rude-hvezdy-1955-t78709#350655Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Řád rudé hvězdy
Název v originále:
Original Name:
Řád rudé hvězdy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.02.1955
Datum zániku:
Date of Termination:
Komponenty:
Components:
hvězda
stuha
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Řád rudé hvězdy – model před rokem 1960


Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Řád rudé hvězdy – model před rokem 1960


Hvězda:
Star:
Řád rudé hvězdy – model před rokem 1960
Řád rudé hvězdy tvoří plastická pěticípá rudě smaltovaná hvězda s rozpětím hrotů 45 mm. Do středu hvězdy je vsazen stříbrný kotouč s malým státním znakem. Rub je obdobný, v kotouči je však nápis “Za socialistickou vlast″. Hvězda se nosí na stuze barvy rudé, která je 38 mm široká a 55 mm dlouhá. Na okrajích stuhy jsou tmavorudé proužky 3 mm široké, uprostřed stuhy je tmavorudý proužek široký 10 mm. Hvězda je spojena se stuhou stříbrným závěsem, který tvoří vodorovně položený palcát připevněný na stuze a dvě vavřínové snítky zkřížené pod palcátem a zavěšené do horního hrotu hvězdy. Na rubové straně závěsu se nachází matriční číslo.
Řád rudé hvězdy – model po roce 1960 (s novým státním znakem)
Dekorace je víceméně totožná, pouze na rubové straně středového kotouče jsou namísto nápisu “Za socialistickou vlast″ umístěna písmena ČSSR.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Nosí-li se jen stužka řádu, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé. S účinností od 15.10.1958 byla stužka doplněna miniaturou řádu.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980.Sukeník, Ludvík – Novotný, Vlastislav: Československá vyznamenání 1918-1948. Hodonín, OB-ZP 1997.
https://www.vyznamenani.net/?page_id=12
URL : https://www.valka.cz/Rad-rude-hvezdy-1955-t78709#350957Verze : 1
MOD
Název
Name
Řád rudé hvězdy
Order of Red Star
Řád rudé hvězdy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
26.10.1955 Doľnikov, Grigorij Ustinovič
DD.MM.1957 Büchler, Karol
DD.MM.1957 Dzúr, Martin
DD.MM.1958 Valo, Vasil
DD.MM.1959 Faglic, Andrej
DD.MM.1959 Gajdoš, Pavol
DD.MM.1959 Hlaďo, Jaroslav
DD.MM.1959 Kúkel, Jozef
DD.MM.1959 Strcula, Ján
DD.MM.1959 Timko1), Alexander
DD.MM.1960 - Týkal, Jaroslav
DD.MM.RRRR Engel, František
DD.MM.RRRR Hron, Ladislav
DD.MM.RRRR Pišlová-Kvapilová, Marie
DD.MM.RRRR Popov, Vasilij Stěpanovič
DD.MM.RRRR Selner, Jaroslav
DD.MM.RRRR Svoboda, Ludvík
DD.MM.RRRR Tesařík, Richard
DD.MM.RRRR Šesták, Ľudvík
Celkem : 19
URL : https://www.valka.cz/Rad-rude-hvezdy-1955-t78709#432719Verze : 0
MOD
Chtělo by to lepší vyobrazení. Řád byl zřízen v roce 1955 a existují dvě varianty:
První varianta má na aversu lva bez hvězdy a na reversu nápis ČSR.
Druhá varianta (po roce 1960) již se státním znakem s hvězdou nad hlavou lva a na reversu nápis ČSSR.
Řád byl udělován i za zásluhy v bojových akcích za 2. světové války jak Čechoslovákům, tak i zahraničním vojákům a partyzánům, zejména pak sovětským.
Po částečné rehabilitaci byl tímto řádem dekorován i generál Fajtl.
URL : https://www.valka.cz/Rad-rude-hvezdy-1955-t78709#112259Verze : 1