Main Menu
User Menu
Reklama

Řád rudé hvězdy [1955]

Order of Red Star

     
Název:
Name:
Řád rudé hvězdy
Název v originále:
Original Name:
Řád rudé hvězdy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.02.1955
Datum zániku:
Date of Termination:
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, Václav: Československá vyznamenání. Č. 4. Hradec Králové, ČNS 1974.
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980.
Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československé a české řády a vyznamenání 1948-2000. Hodonín, OB-ZP 1999.
URL : https://www.valka.cz/Rad-rude-hvezdy-1955-t78709#350655Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Řád rudé hvězdy
Název v originále:
Original Name:
Řád rudé hvězdy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.01.1961
Datum zániku:
Date of Termination:
15.10.1990
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Foo ZP
URL : https://www.valka.cz/Rad-rude-hvezdy-1955-t78709#415712Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád rudé hvězdy
Název v originále:
Original Name:
Řád rudé hvězdy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.02.1955
Datum zániku:
Date of Termination:
Komponenty:
Components:
hvězda
stuha
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Řád rudé hvězdy – model před rokem 1960


Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Řád rudé hvězdy – model před rokem 1960


Hvězda:
Star:
Řád rudé hvězdy – model před rokem 1960
Řád rudé hvězdy tvoří plastická pěticípá rudě smaltovaná hvězda s rozpětím hrotů 45 mm. Do středu hvězdy je vsazen stříbrný kotouč s malým státním znakem. Rub je obdobný, v kotouči je však nápis “Za socialistickou vlast″. Hvězda se nosí na stuze barvy rudé, která je 38 mm široká a 55 mm dlouhá. Na okrajích stuhy jsou tmavorudé proužky 3 mm široké, uprostřed stuhy je tmavorudý proužek široký 10 mm. Hvězda je spojena se stuhou stříbrným závěsem, který tvoří vodorovně položený palcát připevněný na stuze a dvě vavřínové snítky zkřížené pod palcátem a zavěšené do horního hrotu hvězdy. Na rubové straně závěsu se nachází matriční číslo.
Řád rudé hvězdy – model po roce 1960 (s novým státním znakem)
Dekorace je víceméně totožná, pouze na rubové straně středového kotouče jsou namísto nápisu “Za socialistickou vlast″ umístěna písmena ČSSR.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Nosí-li se jen stužka řádu, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé. S účinností od 15.10.1958 byla stužka doplněna miniaturou řádu.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980.Sukeník, Ludvík – Novotný, Vlastislav: Československá vyznamenání 1918-1948. Hodonín, OB-ZP 1997.
http://www.vyznamenani.net/?page_id=12
URL : https://www.valka.cz/Rad-rude-hvezdy-1955-t78709#350957Verze : 1
MOD
Název
Name
Řád rudé hvězdy
Order of Red Star
Řád rudé hvězdy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-rude-hvezdy-1955-t78709#432719Verze : 1
MOD
Název
Name
Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
Řád rudé hvězdy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-rude-hvezdy-1955-t78709#471638Verze : 0
MOD