Main Menu
User Menu

Vojenský řád za svobodu [1946]

Military Order for Freedom

     
Název:
Name:
Vojenský řád Za svobodu
Název v originále:
Original Name:
Vojenský řád Za svobodu
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.04.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
zlatá hvězda
stříbrná medaile
bronzová medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, Václav: Československá vyznamenání. Č. 3. Hradec Králové 1973.
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980.
Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československá vyznamenání 1918-1948. Hodonín, OB-ZP 1997.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-za-svobodu-1946-t78704#350652Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský řád Za svobodu, zlatá hvězda
Název v originále:
Original Name:
Vojenský řád Za svobodu, zlatá hvězda
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.04.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1992
Komponenty:
Components:
klenot
stužka
Klenot:
Badge:
Avers tvoří pozlacená stříbrná pěticípá hvězda s jehlancovými paprsky, vepsaná do kružnice o průměru 55 mm. Střed hvězdy vyplňuje kruhový terč s plastikou dvou poprsí vlevo hledících vojáků v přilbách, kolem nichž se nachází nápis "ZA SVOBODU ČESKOSLOVENSKA". Paprsky hvězdy jsou podloženy postříbřeným věncem z lipových listů o průměru 40 mm. Revers je hladký.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:

Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:

Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, Václav: Československá vyznamenání. Č. 3. Hradec Králové 1973.
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980.
Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československá vyznamenání 1918-1948. Hodonín, OB-ZP 1997.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-za-svobodu-1946-t78704#338137Verze : 0
     
Název:
Name:
Vojenský řád za svobodu, stříbrná medaile
Název v originále:
Original Name:
Stříbrná medaile vojenského řádu za svobodu
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.04.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1992
Komponenty:
Components:
medaile
stuha
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
II. stupeň je stříbrná medaile o průměru 35mm, která má na líci relief dvou hlav československých vojínů v přílbě s nápisem "ZA SVOBODU ČESKOSLOVENSKA". Na rubu střed medaile vyplňují dva zkřížené meče. Nahoře na stuze je nápis "Pravda vítězí", pod tímto nápisem trojlistá lipová ratolest. Dole pod zkříženými meči letopočet 1939-1945". Medaile je zavěšena na stuhu poutkem
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
nenosí-li se in natura, touže stužkou, při čemž se II.stupeň vyznačuje postříbřenou pěticípou hvězdičkou.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980. Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československá vyznamenání 1918-1948. Hodonín, OB-ZP 1997.
https://www.vyznamenani.net/?page_id=35
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-za-svobodu-1946-t78704#338138Verze : 3
     
Název:
Name:
Vojenský řád za svobodu, bronzová medaile
Název v originále:
Original Name:
Bronzová medaile vojenského řádu za svobodu
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.04.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1992
Komponenty:
Components:
medaile
stuha
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
III. stupeň je bronzová medaile o průměru 35mm, která má na líci relief dvou hlav československých vojínů v přílbě s nápisem "ZA SVOBODU ČESKOSLOVENSKA". Na rubu střed medaile vyplňují dva zkřížené meče. Nahoře na stuze je nápis "Pravda vítězí", pod tímto nápisem trojlistá lipová ratolest. Dole pod zkříženými meči letopočet 1939-1945". Medaile je zavěšena na stuhu poutkem
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
nenosí-li se in natura, touže stužkou
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980. Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československá vyznamenání 1918-1948. Hodonín, OB-ZP 1997.
https://www.vyznamenani.net/?page_id=35
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-za-svobodu-1946-t78704#338139Verze : 2
Název
Name
Vojenský řád Za svobodu, zlatá hvězda
Military Order for Freedom, Gold Star
Vojenský řád Za svobodu, zlatá hvězda
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1946 Beneš, Edvard
DD.MM.1946 Ferjenčík, Mikuláš
28.08.1948 Gottwald, Klement
DD.MM.1948 Bartoš, Alfréd
02.11.1949 Jacko-Lysák, Imrich
DD.MM.1949 Infner, Štefan
DD.MM.1949 Valo, Vasil
DD.MM.1949 Valčík, Josef
DD.MM.1949 Švarc, Jaroslav
DD.MM.1953 Zápotocký, Antonín
DD.MM.RRRR Bublík, Josef
DD.MM.RRRR Büchler, Karol
DD.MM.RRRR Gabčík, Jozef
DD.MM.RRRR Kubiš, Jan
DD.MM.RRRR Popović, Koča
Celkem : 15
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-za-svobodu-1946-t78704#553467Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský řád za svobodu, stříbrná medaile
Military Order for Freedom", Silver Medal
Stříbrná medaile vojenského řádu za svobodu
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
11.03.1947 Świerczewski, Karol Wacław
DD.MM.1949 Novek, František
DD.MM.1949 - Romočuský, Štěpán
DD.MM.RRRR Engelová, Gertruda
DD.MM.RRRR Knop, Josef
DD.MM.RRRR Mansfeld, Miloslav
Celkem : 6
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-za-svobodu-1946-t78704#553468Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský řád za svobodu, bronzová medaile
Military Order for Freedom, Bronze Medal
Bronzová medaile vojenského řádu za svobodu
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-za-svobodu-1946-t78704#553469Verze : 0
MOD